หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
business model คืออะไร
บริหารธุรกิจ | ธุรกิจ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
รูปแบบธุรกิจ (Business Model) คือ กระบวนการของเชื่อมโยง สัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ในการสร้างและส่งมอบคุณค่าผ่านสินค้า/บริการไปยังลูกค้าเป้าหมาย
26/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 5
business model นั้นมีคำจำกัดความที่กว้างเอามากๆ อาจหมายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารองค์กร ช่วยทำให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความซับซ้อนขององค์กรได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการวางแผนและกำหนดทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องแม่นย้ำ
17/7/53 โพสต์โดย Tui_Tui
3 จาก 5
Business Model ถือได้ว่าเป็นแกนหลักสำคัญในการวางแผนบริหารองค์กรธุรกิจ ซึ่งสำคัญไปถึงการที่จะจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อให้เป็นแผนธุรกิจที่ดีและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน รวมถึงกระบวนการในการคิด Business Model นี้ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการกำหนดการเริ่มต้นดำเนินการของธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการ หรือพัฒนาธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
จาก เด็ก MBA . Siam university
20/8/53 โพสต์โดย เด็กจำปา
4 จาก 5
http://sites.google.com/site/ibusinessplan/
4/4/54 โพสต์โดย mrsavebook
5 จาก 5
New Business Model คือการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ จากที่เคยทำอยู่ในอดีต เป็นคำที่มีความหมายกว้างมาก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจดังกล่าวนี้ ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดไปจากเดิมค่อนข้างมาก และมีผลกระทบอย่างมาก ต่อหลายหน่วยงานในองค์กร เช่น เดิม Business Model เคยผลิตสินค้าออกมา แล้วขายผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยชำระเงินในวันรุ่งขึ้น หรือให้สินเชื่อ ต่อมาเปลี่ยน Business Model เป็น มองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่กำลังดีวันดีคืน แล้วลงทุนซื้อหุ้นในกิจการที่น่าสนใจนั้น แล้วเข้าไปบริหาร แทนการผลิตสินค้าแล้วขายเองเหมือนแต่ก่อน เป็นต้น
21/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
simple average คืออะไร
professional ย่อมาจากอะไร, a คือ approach, l คือ leadership ที่เหลือคืออะไรครับ
หน้าที่ของ Staff ขนส่งคืออะไร
umbrella agreement คืออะไร
competing interest คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู