หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ทุกชั้นเรียน มีแผนเรียนอะไรบ้าง
อยากรู้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ค่ะ  ไม่รู้ว่า  ตอนนี้ต้องเรียนอะไรบ้าง
ในแต่ล่ะเทอม แต่ล่ะชั้น เห็นบอกว่าแต่ล่ะโรงเรียนก็ไม่เหมือนกัน
ปวดหัวมากมาย ใครทราบ พอจะบอกได้บ้างค่ะ
การศึกษา 14/3/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ลองดู ม.3 ก่อนนะครับ

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

เทอม 1
เทอม 2

บทที่ 1 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1. ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

2. การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากร

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม

4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


บทที่ 2 ระบบนิเวศ

1. สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่

2. ประเภทของระบบนิเวศ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

4. การถ่ายทอดพลังงาน


บทที่ 3 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

1. กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

2. โครโมโซมและสารพันธุกรรม

3. ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น

4. ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน


บทที่ 1 ไฟฟ้า

5. ปริมาณทางไฟฟ้าและการคำนวณ

6. วงจรและการต่อวงจรไฟฟ้า

7. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

8. การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า


บทที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

1. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน


บทที่ 3 เอกภพ

1. กำเนิดเอกภพและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ

2. กาแลกซีและระบบดาวฤกษ์

3. พลังงานของดาวฤกษ์

4. ระบบสุริยะ

5. เทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจ
15/3/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
อันดับแรกต้องบอกก่อนว่า จะเข้าโรงเรียนอะไร นะครับ.
30/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แนะนำที่เรียนmbaสำหรับคนเริ่มทำธุรกิจและไม่มีเวลาไปเรียน
ทำไมเรียน ป.โท ต้องบังคับไปดูงานหรือเที่ยวเมืองนอก
สถานที่เรียน วิศวกรรมโลหการ
ผู้หญิงที่เรียน ร.ด. จบแล้วเป็นอะไรบ้าง
เรียนศิลป์-คำนวณ เข้าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้ไหมครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู