หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของเป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงประมาณ คืออะไร
การศึกษา 15/8/54 โพสต์โดย มิง
คำตอบ
1 จาก 1
เป้าหมายเชิงคุณภาพ หมายถึง เป้าหมายที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ แต่เป็นสิ่ง. ที่มุ่ง หวังให้บังเกิดผล เช่น การมีจิตสำนึกเกิดความเข้มแข็งในสังคมได้

เป้าหมายเชิงปริมาณ หมายถึง เป้าหมายที่นับจำนวนได้ เช่น จำนวน......... ..คน.
15/8/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความรู้เรื่องเป้าหมายเชิงคุณภาพ-เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประเด็นเชิงกลยุทธ์คืออะไร
วิทยาศาสตร์เชิงคุณภาพศึกษาด้านใดครับ
ตัวชี้วัดผลงานคืออะไร ต้องทำโครงงานแล้วมันเขียนว่า ตัวชี้วัดผลงาน -เชิงปริมาณ -เชิงคุณภาพ
คำถามเชิงวิจัย-คำถามเชิงวิทยาศาสตร์ คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู