หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นโยบายสี่ทันสมัย เป็นนโยบายของใคร และเป็นอย่างไร
เคยได้ยินมา แต่ฟังแล้วงงๆ ว่ามันคืออะไร เป็นยังไง รู้แต่ว่าเกี่ยวกับการปกครองแน่นอน
วัฒนธรรม 5/9/51 โพสต์โดย yukime
คำตอบ
1 จาก 1
นโยบาย “Four Modernization: สี่ทันสมัย”. • เกษตรกรรม. • อุตสาหกรรม. • การทหาร. • วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เป็นของท่านเติ้ง เสี่ยว ผิง แห่งประเทศจีนครับ
เป้าหมายของนโยบาย  4  ทันสมัยคือการพัฒนาจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย  
ในระยะสั้นนโยบายสี่ทันสมัยดูจะประสบความสำเร็จที่น่าตื่นตา  ชาวนามีรายได้ดีขึ้น   กรรมกรก็เช่นกัน  การผลิตก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม  การเปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์ทางการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมกรรมกรในโรงงานมีอิสระเสรีและบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจร่วมกับผู้จัดการของโรงงานในการผลิต  ชาวนาก็มีอิสระในการตัดสินใจด้านการผลิตมากขึ้น  ความอิสระในการประกอบการภายใต้โครงสร้างสังคมนิยม  อาจนำไปสู่ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม คือการมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาอยู่ร่วมกันด้วยระบบกฎหมายที่ชัดเจน  รวมทั้งการแบ่งงานที่ชัดเจนกว่าเดิมระหว่างพรรค  ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล  สภาประชาชน  ศาล  รวมทั้งการสนับสนุนให้ประชาชนกล้าริเริ่มในกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อระบบสังคมนิยมเกินไปนัก
ในขณะเดียวกัน  นโยบายสี่ทันสมัยอาจก่อให้เกิดปัญหาหลายประการในระยะยาว  เช่น
1.  ปัญหาเงินเฟ้อ  รัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะลดการ  subsidize  สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่น  น้ำมันพืช   ข้าว   เพราะรัฐไม่อาจแบกรับภาระได้อีกต่อไป   รัฐคงปล่อยให้ราคาสินค้าเหล่านี้ลอยตัวตามสภาพที่เป็นจริงของความต้องการ  ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้สินค้าเหล่านี้มีราคาสูงขึ้นจนอาจทำให้ประชาชนที่มีรายได้คงที่ไม่พอใจ
2.  ปัญหาความแตกต่างเหลือมล้ำระหว่างครอบครัวในชนบท  ระบบความรับผิดชอบในการผลิตภาคเกษตร  ทำให้ครอบครัวชาวนาที่ขยันขันแข็ง   หรือมีแรงงานมากสามารถผลิตได้มากกว่าโควต้าที่กำหนดในสัญญา  ทำให้มีรายได้มากขึ้น  ความแตกต่างทางด้านรายได้อาจนำไปสู่การเห็นแก่ตัวมากขึ้น   ความไม่พอใจในความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมอาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งในสังคมก็ได้
3. ปัญหาความแตกต่างทางรายได้ระหว่างอาชีพ   การปฏิรูปในภาคเกษตรกรของ
นโยบาย  4  ทันสมัย  ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น  บางครอบครัวหรือบางหมู่บ้านอาจมั่งคั่ง  ในขณะที่เจ้าหน้าที่พรรค  หรือรัฐบาลซึ่งได้รับเงินเดือนที่คงที่ไม่มีโอกาสหา  “ลำไพ่”  อื่น ๆ และไม่สามารถมั่งคั่งได้เหมือนชาวนา  ความแตกต่างทางรายได้ดังกล่าวอาจเป็น  “ระเบิดเวลา”  ที่คอยการระเบิดอยู่ก็เป็นได้ในอนาคต  
4. ปัญหาความแตกต่างระหว่างเขตที่มีการลงทุนสูงกับเขตที่มีการลงทุนต่ำ  หรือไม่
มีการลงทุน   ในปัจจุบันนี้การลงทุนทางด้านต่าง ๆ  มักอยู่ในบริเวณมณฑลชายฝั่งทะเล  ซึ่งมีการคมนาคมขนส่งสะดวก  รายได้ของประชาชนในมณฑลเหล่านี้จะสูงกว่าในมณฑลที่อยู่ลึกเข้าไป  ซึ่งไม่ค่อยมีการลงทุน  ความแตกต่างเหลื่อมล้ำในรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างมณฑลอาจนำไปสู่ความตึงเครียดและขัดแย้งทางการเมืองในอนาคต
รู้สึกว่าทางฝ่ายจีนก็ตระหนักดีถึงปัญหาและไม่กลัวปัญหาเท่าไรนัก   โดยเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขได้  ในปัจจุบันนี้   จีนยอมให้มีความแตกต่างหรือความมั่งคั่ง  โดยหวังว่าความแตกต่างนี้จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้ครอบครัวอื่น ๆ เอาอย่างหรือขยันขันแข็ง  หรือทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโดยส่วนรวมดีขึ้น   สำหรับข้าราชการซึ่งมีเงินเดือนประจำนั้น  รัฐบาลอาจเพิ่มค่าครองชีพให้  เพื่อช่วยให้มีชีวิตที่ดีพอควร  และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มณฑลที่ร่ำรวยช่วยเหลือมณฑลที่ล้าหลังหรือด้อยพัฒนา
5/9/51 โพสต์โดย hero
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ท่านได้รับผลดีของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างไรบ้าง ?
เราจะคิดนโยบายอย่างไรดี
วิสัยทัศน์และนโยบายของ มอก. คืออะไร
ถ้าคุณคือ ผู้นำประเทศ นโยบายอะไรที่คุณอยากทำหรือปัญหาอะไร ที่คุณจะแก้
ช่วยด้วย!!!
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู