หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีดีอะไร..?
ขอแบบมีเหตุ มีผล ครับชาวกูรู
ศาสนา 2/3/52 โพสต์โดย sutop
คำตอบ
1 จาก 11
หลักธรรมในศาสนาพุทธ มีดีตรงที่เป็นธรรมชาติ เป็นความจริง ของโลก อธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่สนให้งมงาย ไร้เหตุผล ทำจริง ได้ จริง ในชาตินี้ไม่ต้องรอชาิหน้าครับ
2/3/52 โพสต์โดย pao
2 จาก 11
มีดีทุกอย่างครับ
2/3/52 โพสต์โดย hs3ppm
3 จาก 11
หลักธรรม เป็นหลักคำสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้ให้ชาวพุทธได้มีแนวทาง /กรอบในการประพฤติปฏิบัติตัวให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เผื่อแผ่มีความเอื้อเฟื้ออาทรต่อกัน   รู้หน้าที่  และบทบาท  ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
2/3/52 โพสต์โดย U-sa
4 จาก 11
ก็อย่างที่คุุณต้องการนั่นหล่ะครับ

ศาสนาพุทธมีเหตุ-มีผล และเป็นธรรมชาติ อย่างทีีคุณ Pao และท่านอืนๆบอกครับ
2/3/52 โพสต์โดย silkyland
5 จาก 11
มีความเป็นเหตุเป็นผลค่ะ
2/3/52 โพสต์โดย ญ หญิง
6 จาก 11
เป็นวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้  แ ต่จะค่อนข้างเข้าถึงยาก ยกตัวอย่างเวลาฝึกนั่งสมาธิมีคนบอกไว้ว่าการฝึกสมาธิมีประโยชน์มีคุณค่ามากมาย ผมก็เชื่อนะ แต่จะฝึกให้เห็นผลนี่มันไม่ได้ทำง่ายๆเลย ต้องอาศัยความสม่ำเสมอและความใส่ใจพอสมควรผมไม่เคยจะนั่งติดต่อกันเกินสามวันได้เลยทั้งๆที่วันละแค่10นาที
2/3/52 โพสต์โดย konbabas
7 จาก 11
ดีตรงนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะ แล้วก็ใช้ได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
2/3/52 โพสต์โดย arika
8 จาก 11
ขอแบบ "มีเหตุผล" เหมือนกันครับ...

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ดีอย่างไร..?
3/3/52 โพสต์โดย Winyu444
9 จาก 11
มีเหตุ  มีผล
กรรมคือผลแห่งการกระทำ
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
3/3/52 โพสต์โดย มาดามมก
10 จาก 11
เป็นความจริง มีเหตุผล พิสูจน์ได้ เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่สอนให้คนงมงาย เน้นปัญญา แก้ปัญหา (ทุกข์) ได้จริง นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่แบ่งแยกชนชั้น วรรณะ ลึกซึ้ง บริสุทธิ์ สูงส่ง เรียบง่าย ซับซ้อน งง (-*-) (+ +) (==)
3/3/52 โพสต์โดย ชัชวาลย์
11 จาก 11
มีดีสิครัย เพราะพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องดีๆ จะไม่มีดีได้อย่างไรคนถามต้องการอะไร
3/3/52 โพสต์โดย benjy
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา คืออะไร และก็บอกมา 2อย่าง
หากพระพุทธศาสนาไม่มีทฤษฎีที่่เป็นสากล จะเกิดผลอย่างไรบ้างกับพุทธศาสนา
ทำไมถึงต้องมีพระรัตนตรัย
โอวาทปาติโมกข์ : คือพระคาถาที่มาหลักคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง
ความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนากับความเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์มีลักษณะสอดคล้องกันหรือไม่ เพราะเหตุใด??
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู