หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
GMP คืออะไร
สถานประกอบการ | ธุรกิจ 31/1/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 1
คำว่า GMP (Good Manufacturing Practice)  หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
      GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นหากยิ่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ทั้งหมด ก็จะทำให้อาหารมีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากที่สุด
31/3/51 โพสต์โดย ping
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
real gdp คืออะไร
เกษตรกรรมแบบคอมมูน คืออะไรคะ?
สินค้า OTOP ในตำบลของท่าน คืออะไร?
professional ย่อมาจากอะไร, a คือ approach, l คือ leadership ที่เหลือคืออะไรครับ
คุณภาพของการศึกษา คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู