หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 9/8/51 โพสต์โดย tar
คำตอบ
1 จาก 9
ที่สำคัญมี ๕ คับ
๑.ฮาร์ดแวร์
๒.ซอฟต์แวร์
๓.บุคลากร
๔.ข้อมูล
๕. กระบวนการทำงาน
9/8/51 โพสต์โดย Ju
2 จาก 9
มีพลังงานด้วยหรือเปล่าครับ เช่น ไฟฟ้า
9/8/51 โพสต์โดย The-kings
3 จาก 9
1 in put ส่วนรับข้อมูลเข้า
2. Prosess ส่วนประมวลผล
3.Out put ส่วนแสดงผล
10/8/51 โพสต์โดย ITService
4 จาก 9
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เเบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ได้เเก่
1.ซอร์ฟเเวร์ หมายถึง สิ่งที่ไม่สามารถเเตะต้องได้อาจจะเป็นโปรเเกรมต่างๆเป็นต้น
2.ฮาร์ดเเวร์  หมายถึง สิ่งที่เเต่ะต้องได้ เช่น ลำโพง จอคอมฯ ซีพียู
3.พีพอลเวร์  หมายถึง ผู้ใช้คอม ซ่อมคอม
10/8/51 โพสต์โดย farood
5 จาก 9
5/7/52 โพสต์โดย nusos
6 จาก 9
ส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์

               - หน่วยรับข้อมูล(Input Unit) ทำหน้าที่รับคำสั่ง ในรูปโปรแกรมและข้อมูลเข้าเก็บในหน่วยความจำหลัก เช่น

                               -แป้นพิมพ์(Keyboard)

                               -เมาส์(Mouse)

                               -สแกนเนอร์(Scanner)

                               -เครื่องอ่านรหัสแท่ง(Bar Code Reader)

               -หน่วยความจำหลัก(Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมไว้ดำเนินการ  ข้อเสีย คือ เมื่อไฟฟ้าดับสิ่งที่จำไว้จะหายไป

               -หน่วยความจำรอง(Secondary Storage) ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำถาวรสำหรับบันทกข้อมูลและโปรแกรมไว้ใช้ในอนาคต

               -หน่วยควบคุม(Control Unit) และหน่วยคำนวณ/ตรรกะ(Arithmetic and Control Unit) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานทุกส่วนของคอมพิวเตอร์  เป็นส่วนของสมองคอมพิวเตอร์ เรียก หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit : CPU) ปัจจุบันหน่วยประมวลผลนี้ถูกย่อส่วนลงบนแผ่นวงจรเล็กๆ(Chip) เรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์(Microprocessor)

               3.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

3.1Hardweae คือ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ มีส่วนประกอบ 4 ส่วน

               3.1.1หน่วยรับข้อมูล(Input Unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือรับคำสั่ง

               3.1.2หน่วยแสดงผล(Central Unit) เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

               3.1.3หน่วยแสดงผล(Output Unit) เป็นอุปการณ์ที่ใช้แสดงผลลัพธ์

               3.1.4หน่วยความจำ(Memory Unit)

3.2Software คือ โปรแกรมต่างๆที่สั่งให้เครื่องทำงานตามที่เราต้องการ แบ่งเป็น 3 ประเภท

               3.2.1Operating System(OS) โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมด

               3.2.2AssemblerหรือCompiles Software โปรแกรมแปลภาษามนุษย์เป็นภาษาเครื่อง

               3.2.3Application Software โปรแกรมใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้

3.3Peopleware คือ บุคลากรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

               4.อุปกรณ์รับข้อมูล(Input  Devices)

                               มี 6 ประเภท

                               4.1อุปกรณ์แบบกด(Keyed Devices) ได้แก่ แป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์ไร้สาย ปุ่มเมาส์บนแป้นพิมพ์

                               4.2อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งและวาดรูป(Pointing and drawing Devices) ได้แก่ เมาส์ ลูกกลมควบคุม แท่งชี้ควบคุม แผ่นสัมผัส จอยสติก ระบบปากกา จอภาพสัมผัส สมุดบันทึกดิจิตอล

                               4.3อุปกรณ์กวาดข้อมูล(Scanning Devices) ได้แก่ สแกนเนอร์ เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง เอ็มไอซีอาร์ อุปกรณ์อ่านลายมือเขียน

                               4.4อุปกรณ์รับข้อมูลมัลติมีเดีย ได้แก่ อุปกรณ์รับข้อมูลมัลติมีเดีย อุปกรณ์รับข้อมูลประเภทเสียงพูด กล้องดิจิตอล อุปกรณ์รับข้อมูลจากวีดิโอ

               5.อุปกรณ์ประมวลผล(Process Device) ทำห้าที่ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

                               5.1ซีพียู(CPU-Central Processing Unit) ทำหน้าที่ควบคุมและประมวลผลจากอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า  แล้วส่งผลลัพธ์ออกไปยังอุปกรณ์แสดงผล

                               5.2หน่วยความจำหลัก(Primary Storage) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือชุดคำสั่ง

                               5.3เมนบอร์ด(Main Board) เป็นแผงวงจรต่อเชื่อมอุปกรณ์การทำงานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์

                               5.4ชิปเซต(Chip Set) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานการทำงาน

               6.อุปกรณ์แสดงผล(Output Device) ทำหน้าที่แสดงผลจากการประมวลผล

                               6.1อุปกรณ์ส่งออกชั่วคราว

                                               -จอภาพ

                                               -เครื่องฉายภาพ

                                               -ลำโพง

                               6.2อุปกรณ์ส่งออกถาวร

                                               -เครื่องพิมพ์แบบจุด

                                               -เครื่องพิมพ์เลเซอร์

                                               -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

                                               -เครื่องวาด
5/7/52 โพสต์โดย nusos
7 จาก 9
Hardware และ software ที่ แสดงผลในส่วนปฎิบัติการทั้งหมดอ่ะ

http://www.postfree108.com/product/005926/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81/
http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090901005256AAOMIkD
http://www.postfree108.com/product/005099/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-/
http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=553987
http://www.thaibizcenter.com/WBoard/Showdetail.asp?post_id=8274&userid=1&gid=
24/9/52 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
8 จาก 9
ก็อะไรที่ถอดออกแล้วใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าสำคัญ

อิอิ
19/6/53 โพสต์โดย serpentc
9 จาก 9
ที่สำคัญมี ๕ คับ
๑.ฮาร์ดแวร์
๒.ซอฟต์แวร์
๓.บุคลากร
๔.ข้อมูล
๕. กระบวนการทำงาน
28/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากทราบว่าชุดถ่ายทอดสัญญาณจากกล้องจุลทรรศน์สู่คอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของดอกไม้แต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรต่อพืช
คอมพิวเตอร์สำคัญยังไงกับคน???
ส่วนประกอบทางเคมีของลิปสติก คืออะไร ?
คอมพิวเตอร์ เปิอเครื่องใช้งานไปซักระยะ 5-10 นาที แล้วดับทันที มืดเลย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู