หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
รายงาน | วิทยานิพนธ์ 28/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัมีทั้งที่เป็นกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน เพราะธุรกิจการประกันภัยเป็นกิจการที่กระทบถึงความปลอดภัยและความผาสุกแห่งสาธารณชน จึงต้องมีกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเข้าควบคุมอีกชั้นหนึ่ง
การประกันวินาศภัย จัดเป็นกฎหมายมหาชน
ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
- เป็นสัญญาประกันวินาศภัย หรือประกันค่าสินไหมทดแทน (Idemnity) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา689
- คำว่าวินาศภัย หมายถึงความเสียหายอย่างใดๆ บรรดาซึ่งจะพึงประเมินเป็นเงินได้
ส่วนรายละเอียดเยอะมากครับ ขอเป็นเบื้องต้นแล้วกัน
7/1/54 โพสต์โดย Mayk
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักเกณฑ์กฎหมาย คืออะไร
ขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญา
อยากรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลทั่วไป
ศัพท์วิชาการกับศัพท์บัญญัติแตกต่างกันอย่างไร
ทำไมคำถามที่ถามเกี่ยวกับประวัติคน ไม่ค่อยมีคนตอบคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู