หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทย
บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยมีใครบ้าง ที่สำคัญต่อประเทศเรา
สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 11/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ครับ
โดยเฉพาะองค์ที่มีนางลงท้ายด้วยคำว่า "มหาราช"
เช่น  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัวภูมิพลมหาราช เป็นต้น
11/9/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
พระยาพิชัยดาบหัก
ขุนอินทรเทพ
พระราชมนู
ท้าวเทพกษัตรี
ท้าวศรีสุนทร
ท้าวสุรนารี
ชาวบ้านบางระจัน
กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
กรมหลวงสงขลานครินทร์
กรมขุนอู่ทองเขตขัติยนารี
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
กรมพระยาพันธุวงศ์วรเดช
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
กรมพระนครสวรรค์ศักดิ์พินิต
กรมหลวงพิษณูโลกประชานาถ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ออกญาเสนาภิมุข
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้าพระยารามราฆพ
จอมพล ป. พิบุลสงคราม
จอมพล ผิน ชุณหวัณ
พระยาไชยบูรณ์
พระมหาเถรคันฉ่อง
พระศรีสุริโยทัย
หลวงวิจิตรวาทการ
พระประจนปันจนึก
หลวงอถึกเทวราช
พระยาฤทธิอาคเนย์
ปรีดี พนมยงค์
บ๊วย  อึ้งพากร
เจ้าพระยาบดินทร์เดชา
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
พระยาอนุมานราชธน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
พระยาพัทลุง (ขุน)
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
พันท้ายนรสิงห์
พระยาศรีไสยณรงค์
เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก)
เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)
เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)
ฯลฯ
14/9/53 โพสต์โดย ม้านิลมังกร
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สถิติ มีความสําคัญต่อการ ดำรงชีวิตอย่างไร
การขายมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวันอย่างไร
ทำไมภาษาอังกฤษถึงมีความสําคัญในอาเชีย
สํานวนไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์
เครื่องสําอางยี่ห้อไหนดีสุด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู