หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
linking verb คืออะไร
ภาษาอังกฤษ 6/4/54 โพสต์โดย kaibuu
คำตอบ
1 จาก 1
c. Linking verbs
คำกริยาเชื่อม

In addition to the verb to be, certain other verbs can be followed by predicate adjectives. Such verbs are sometimes referred to as linking verbs, since they can link nouns or pronouns to modifying adjectives. For instance, the following verbs can be used as linking verbs.
อีกประการหนึ่งคำกริยา to be, คำกริยาแน่นอนอื่นสามารถเป็นตามหลังโดยคำคุณศัพท์ยืนยันที่ใช้ตามหลังกริยา. เช่นคำกริยาที่อ้างถึงบางครั้งเช่นคำกริยาเชื่อม, เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกันคำนามหรือคำสรรพนามการขยายความคำคุณศัพท์. สำหรับตัวอย่าง, คำกริยาต่อไปนี้สามารถเป็นใช้เช่นคำกริยาเชื่อม.

Linking Verb
คำกริยาเชื่อม Linking Verb used with Predicate Adjective
คำกริยาเชื่อมใช้กับคำคุณศัพท์ยืนยันที่ใช้ตามหลังกริยา
 to become  The wind became stronger.
 to feel  The blanket feels soft, warm and comfortable.
 to grow  The weather is growing cold.
 to look  The sky looked grey and overcast.
 to seem  His reasoning seems logical.
 to smell  The soup smelled good.
 to sound  The story sounds interesting.
 to taste  The carrots tasted sweet.
 to turn  The leaves turned scarlet.

In the above examples, the linking verbs link noun subjects with predicate adjectives.
ในตัวอย่างข้างบน, คำกริยาเชื่อมเชื่อมต่อกันประธานคำนามกับคำคุณศัพท์ยืนยันที่ใช้ตามหลังกริยา.

When a verb is used as a linking verb, it is intransitive, since it does not take an object. It should be noted that many of the verbs listed above can also be used transitively.
เมื่อคำกริยาที่ใช้เช่นคำกริยาเชื่อม, คืออกรรมกริยา, เนื่องจากไม่ต้องการกรรม. ควรเป็นระบุนั้นคำกริยาจำนวนมากรายชื่อข้างบนสามารถเป็นใช้ด้วยสกรรมกริยา

e.g. The child felt the blankets.
     We smelled the soup.

In these examples, the verbs to feel and to smell are used transitively, taking the objects blankets and soup respectively.
ในตัวอย่างเหล่านี้, คำกริยา to feel และ to smell ที่ใช้สกรรมกริยา, การต้องการกรรม blankets และ soup ตามลำดับ.
10/4/54 โพสต์โดย prasit_khorat
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
VF คืออะไร
Economic Problem คืออะไร
precipitation แปลในภาษาไทยคืออะไร
ไฟล์ FOUND.001 คืออะไร?
ก ม ก ม แปลว่าอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู