หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบบทุนนิยมคืออะไร
การเมือง | สังคม 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 4
1.ระบบทุนนิยม คือระบบเศรษฐกิจที่เปิดให้เอกชนมีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี มีกำไรเป็นเป้าหมาย มีกลไกราคาเป็นตัวกำหนด ส่วนรัฐจะมีหน้าที่ดูแลเรื่องส่วนรวมของประเทศ เช่นการทหาร การต่างประเทศ
ข้อดี เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ทั้งประชาชนยังมีสิทธิเสรีภาพ
ข้อเสีย เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ รวยกระจุก จนกระจาย
ระบบทุนนิยม คือระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งการสะสมทุน ปัจเจกบุคคลมีความสำคัญ คนมีเสรีภาพในการเลือกและการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ทางการผลิตหลักในระบบทุนนิยมคือความสัมพันธ์แบบขายแรงงานแลกเงิน (wage-labor relationship) นายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ขณะที่แรงงานขายพลังแรงงานของตัวเอง ในอัตราค่าจ้างคงที่ ในกระบวนการผลิตสินค้า มีมูลค่าส่วนเกินเกิดขึ้น และตกเป็นของนายทุน นายทุนใช้มูลค่าส่วนเกินในการสะสมทุนต่อเพื่อการผลิตรอบต่อไป
30/3/51 โพสต์โดย dfaf
2 จาก 4
ถ้าคนส่วนน้อยได้กำไรจำนวนมากจากระบบทุนนิยม คนส่วนมากจะยากจน  ผมว่านาจะใช้วิธีแบบพอมีพอกินแบ่งปันกันดีกว่า
22/1/53 โพสต์โดย suksan
3 จาก 4
นายทุนอยู่เบื้องหลังรัฐบาล คุมอำนาจ คุมนโยบาย
25/7/55 โพสต์โดย MRt12
4 จาก 4
เป็นระบบที่เปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามาเปิดธุรกิจอย่างเสรี อย่างมีเป้าหมายและ มีความเป็นธรรม
25/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เป้าหมายสำคัญ
ระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นไปได้ไหม? กับประเทศไทย
ผู้บริหารคาดหวังอะไรจาก ERP (What Executive expect from ERP)
ระบบเศรษฐกิจของไทย ดีอย่างไร เพราะอะไร
มีใครให้คำจำกัดความของ "ระบอบทักษิณ" ได้บ้างครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู