หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เบราเซอร์คืออะไร
อินเตอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
เป็นโปรแกรมทีใช้ในการท่องโลก World Wide Web เพื่อดูข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตคะ  มีให้ผู้ใช้เลือกหลายโปรแกรม ได้แก่ Microsoft Internet Explorer , Firefox ฯลฯ
28/3/51 โพสต์โดย lagom
2 จาก 5
ปืนเทพที่สุดของปืนพก
1/4/53 โพสต์โดย t€
3 จาก 5
เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) หรือ "โปรแกรมค้นดูเว็บ"
พูดง่ายๆก็คือโปรแกรมเอาไว้ท่องเว็บนั่นล่ะ พูดให้ง่ายกว่านี้อีกก็คือโปรแกรมที่คุณเปิดอยู่ตอนนี้นั่นล่ะ....เค้าเรียกว่า Web Browser ล่ะจ้ะ

ปัจจุบันตลาดผูกขาดอยู่กับ Internet Explorer ที่ติดมากับ Windows
ในเฉพาะประเทศไทย ก็ล่อเข้าไปร่วม 80-90% แล้ว

ซึ่งหลายคนก็เข้าใจผิดไปอีกว่าในโลกนี้มีแค่ Internet Explorer เจ้าเดียว
แท้ทีจริงแล้วมีอีกบานหทัย ที่ดังๆก็คือ Mozilla Firefox, Opera, Safari ฯลฯ

JavaScript คือ ภาษายุคใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire

ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง LiveScript ใหม่เมื่อ ปี 2538 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า JavaScript JavaScript สามารถทำให้ การสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรือ การกรอกข้อความในฟอร์ม เป็นต้น

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นภาษา ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ เพื่อให้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Internet Explorer, Netscape, Opera หรือบราวเซอร์ตัวอื่น ๆ) สามารถแปลงคำสั่ง และ แสดงผลเป็นรูปภาพ เสียง หรือข้อมูลได้ ภาษา HTML เป็นข้อความ (Text) ที่เป็นรหัสแอสกี้ (ASCII) ธรรมดา ๆ กับรหัสที่อยู่ ในเครื่องหมาย <   > และมีนามสกุลเป็น *.html   โดยเมื่อเราเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เราจะไม่ สามารถพบรหัสเหล่านี้ได้เลยบนจอภาพ แต่รหัสเหล่านี้จะเป็นคำสั่งที่บอกโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ของเราว่า รูปแบบของข้อความเป็นอย่างไร ตัวหนา/เอียง หรือหัวข้อต่างๆ จะต้องมีการโหลดรูปภาพกราฟฟิกหรือไม่ รวมไปถึงการสร้างจุดเชื่อมโยงหรือลิงค์ (Link) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ๆ
**เครดิต
       http://www.easyhome.in.th/lesson/htmlindex.htm
  เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) หรือ "โปรแกรมค้นดูเว็บ"
พูดง่ายๆก็คือโปรแกรมเอาไว้ท่องเว็บนั่นล่ะ พูดให้ง่ายกว่านี้อีกก็คือโปรแกรมที่คุณเปิดอยู่ตอนนี้นั่นล่ะ....เค้าเรียกว่า Web Browser ล่ะจ้ะ

ปัจจุบันตลาดผูกขาดอยู่กับ Internet Explorer ที่ติดมากับ Windows
ในเฉพาะประเทศไทย ก็ล่อเข้าไปร่วม 80-90% แล้ว

ซึ่งหลายคนก็เข้าใจผิดไปอีกว่าในโลกนี้มีแค่ Internet Explorer เจ้าเดียว
แท้ทีจริงแล้วมีอีกบานหทัย ที่ดังๆก็คือ Mozilla Firefox, Opera, Safari ฯลฯ

JavaScript คือ ภาษายุคใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire

ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง LiveScript ใหม่เมื่อ ปี 2538 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า JavaScript JavaScript สามารถทำให้ การสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรือ การกรอกข้อความในฟอร์ม เป็นต้น

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นภาษา ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ เพื่อให้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Internet Explorer, Netscape, Opera หรือบราวเซอร์ตัวอื่น ๆ) สามารถแปลงคำสั่ง และ แสดงผลเป็นรูปภาพ เสียง หรือข้อมูลได้ ภาษา HTML เป็นข้อความ (Text) ที่เป็นรหัสแอสกี้ (ASCII) ธรรมดา ๆ กับรหัสที่อยู่ ในเครื่องหมาย <   > และมีนามสกุลเป็น *.html   โดยเมื่อเราเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เราจะไม่ สามารถพบรหัสเหล่านี้ได้เลยบนจอภาพ แต่รหัสเหล่านี้จะเป็นคำสั่งที่บอกโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ของเราว่า รูปแบบของข้อความเป็นอย่างไร ตัวหนา/เอียง หรือหัวข้อต่างๆ จะต้องมีการโหลดรูปภาพกราฟฟิกหรือไม่ รวมไปถึงการสร้างจุดเชื่อมโยงหรือลิงค์ (Link) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ๆ
**เครดิต
9/6/53 โพสต์โดย ink47231050114
4 จาก 5
เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) หรือ "โปรแกรมค้นดูเว็บ"
พูดง่ายๆก็คือโปรแกรมเอาไว้ท่องเว็บนั่นล่ะ พูดให้ง่ายกว่านี้อีกก็คือโปรแกรมที่คุณเปิดอยู่ตอนนี้นั่นล่ะ....เค้าเรียกว่า Web Browser ล่ะจ้ะ

ปัจจุบันตลาดผูกขาดอยู่กับ Internet Explorer ที่ติดมากับ Windows
ในเฉพาะประเทศไทย ก็ล่อเข้าไปร่วม 80-90% แล้ว

ซึ่งหลายคนก็เข้าใจผิดไปอีกว่าในโลกนี้มีแค่ Internet Explorer เจ้าเดียว
แท้ทีจริงแล้วมีอีกบานหทัย ที่ดังๆก็คือ Mozilla Firefox, Opera, Safari ฯลฯ

JavaScript คือ ภาษายุคใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire

ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง LiveScript ใหม่เมื่อ ปี 2538 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า JavaScript JavaScript สามารถทำให้ การสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรือ การกรอกข้อความในฟอร์ม เป็นต้น

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นภาษา ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ เพื่อให้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Internet Explorer, Netscape, Opera หรือบราวเซอร์ตัวอื่น ๆ) สามารถแปลงคำสั่ง และ แสดงผลเป็นรูปภาพ เสียง หรือข้อมูลได้ ภาษา HTML เป็นข้อความ (Text) ที่เป็นรหัสแอสกี้ (ASCII) ธรรมดา ๆ กับรหัสที่อยู่ ในเครื่องหมาย <   > และมีนามสกุลเป็น *.html   โดยเมื่อเราเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เราจะไม่ สามารถพบรหัสเหล่านี้ได้เลยบนจอภาพ แต่รหัสเหล่านี้จะเป็นคำสั่งที่บอกโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ของเราว่า รูปแบบของข้อความเป็นอย่างไร ตัวหนา/เอียง หรือหัวข้อต่างๆ จะต้องมีการโหลดรูปภาพกราฟฟิกหรือไม่ รวมไปถึงการสร้างจุดเชื่อมโยงหรือลิงค์ (Link) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ๆ
**เครดิต
       http://www.easyhome.in.th/lesson/htmlindex.htm
  เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) หรือ "โปรแกรมค้นดูเว็บ"
พูดง่ายๆก็คือโปรแกรมเอาไว้ท่องเว็บนั่นล่ะ พูดให้ง่ายกว่านี้อีกก็คือโปรแกรมที่คุณเปิดอยู่ตอนนี้นั่นล่ะ....เค้าเรียกว่า Web Browser ล่ะจ้ะ

ปัจจุบันตลาดผูกขาดอยู่กับ Internet Explorer ที่ติดมากับ Windows
ในเฉพาะประเทศไทย ก็ล่อเข้าไปร่วม 80-90% แล้ว

ซึ่งหลายคนก็เข้าใจผิดไปอีกว่าในโลกนี้มีแค่ Internet Explorer เจ้าเดียว
แท้ทีจริงแล้วมีอีกบานหทัย ที่ดังๆก็คือ Mozilla Firefox, Opera, Safari ฯลฯ

JavaScript คือ ภาษายุคใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire

ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง LiveScript ใหม่เมื่อ ปี 2538 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า JavaScript JavaScript สามารถทำให้ การสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรือ การกรอกข้อความในฟอร์ม เป็นต้น

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นภาษา ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ เพื่อให้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Internet Explorer, Netscape, Opera หรือบราวเซอร์ตัวอื่น ๆ) สามารถแปลงคำสั่ง และ แสดงผลเป็นรูปภาพ เสียง หรือข้อมูลได้ ภาษา HTML เป็นข้อความ (Text) ที่เป็นรหัสแอสกี้ (ASCII) ธรรมดา ๆ กับรหัสที่อยู่ ในเครื่องหมาย <   > และมีนามสกุลเป็น *.html   โดยเมื่อเราเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เราจะไม่ สามารถพบรหัสเหล่านี้ได้เลยบนจอภาพ แต่รหัสเหล่านี้จะเป็นคำสั่งที่บอกโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ของเราว่า รูปแบบของข้อความเป็นอย่างไร ตัวหนา/เอียง หรือหัวข้อต่างๆ จะต้องมีการโหลดรูปภาพกราฟฟิกหรือไม่ รวมไปถึงการสร้างจุดเชื่อมโยงหรือลิงค์ (Link) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ๆ
**เครดิต
9/6/53 โพสต์โดย ink47231050114
5 จาก 5
เว็บเบราว์เซอร์ (อังกฤษ: web browser) เบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ
18/9/53 โพสต์โดย ting 19
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เบราเซอร์เกิดจากสิ่งใดบ้าง
ทำไม gmail เอกสารจึงเจ้าปัญหาขึ้นข้อความแบบนี้แปลว่าอะไร (เราจะยุติการสนับสนุนสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณในไม่ช้า )
II► ใช้ กูรู ทางโทรศัพท์ของคุณ เข้าสู่ guru.google.co.th ในเว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ ???
คุณชอบใช้เบราว์เซอร์ จากค่ายไหนครับ
วิธีตั้งค่าเบราว์เชอร์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู