หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ข้อมูล | ประวัติศาสตร์ 22/2/53 โพสต์โดย geng mj
คำตอบ
1 จาก 2
ใครชำนาญเรื่องนี้มาช่วยตอบที
ถ้าผมตอบเดี๋ยวคำถามดีๆ เสียหมด
รอเพื่อนมาตอบให้นะครับ
คำถามนี้ผมได้แต่เอากำลังใจให้นะ
16/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
        ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ คือ ธุรกิจที่ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีการรับจำนอง รับซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาขายฝาก

        ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ระบุว่าธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หมายถึง ธุรกิจฟองซิเอร์ประเภท (1) กิจการเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง “กิจการเครดิตฟองซิเอร์” หมายถึง กิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าปกติ โดยที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 ระบุว่า “อสังหาริมทรัพย์” หมายถึง ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย สำหรับเครื่องจักรจึงไม่เป็นอสังหาริมทรัพย์ตามนิยามในประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น การรับจำนองเครื่องจักรจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ด้วยเหตุผลข้างต้น ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับจำนองเครื่องจักรอาจสอบถามได้ที่สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง โทร. 02-202-4068 หรือทางเว็บไซต์

       บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการระดมทุนด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เพื่อนำมาให้ประชาชนกู้เงินไปซื้อที่ดินและการสร้างที่อยู่อาศัย ดังต่อไปนี้

       -ให้กู้โดยมีบ้านและที่ดินค้ำประกัน

       -ซื้อบ้านและที่ดินโดยให้สิทธิผู้ขายที่จะไถ่ถอนคืนได้

       -ขายบ้านและที่ดินโดยวิธีเช่าซื้อ

       แต่เดิมบริษัทเครดิตฟองซิเอร์มีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่น แต่ในปัจจุบันเริ่มขยายตัวขึ้นเพราะประชาชนในเมืองขากแคลนที่อยู่อาศัยมากขึ้น


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.panyathai.or.th/wiki/index.../บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
30/1/54 โพสต์โดย HaShi-san
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เครดิตบูโรเก็บประวัติเราไว้ในแค่ไหน
บ.ประกันตรวจสอบประวัติผู้รับผลประโยชน์มั้ย
อยากรู้ ประวัติ และภาพ ของ เด็กสาวที่แสดงโฆษณา ไทยประกันชีวิต ชุด Silence of love
ประวัติแสตมป์วันมาฆบูชา พ.ศ. 2542
ประวัติภาษาล้านนา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู