หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ 6/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร
การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละประเภท
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์
การค้าวัตถุโบราณที่ฝ่าฝืนกฎหมาย การลักลอบขุดค้นโบราณสถาน ทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ปัจจัยที่ทำให้นักประวัติศาสตร์วิเคราะห์หลักฐานไม่ถูกต้อง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู