หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แผนกลยุทธ์คืออะไร
บริหารธุรกิจ | ธุรกิจ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
แผนกลยุทธ์ คือการตัดสินใจวางแผนอย่างมีระบบ  มีทิศทางมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน  มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  เพื่อให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้ในอนาคต
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทุกฝ่าย
27/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 3
แนวทางที่ถูกคิดและวิเคราะห์อย่างละเอียดและซับซ้อนและถูกออกแบบให้นำไปใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรหรือหน่วยงานตั้งไว้โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่ชาญฉลาดรอบรู้ข้อมูลทั้งภายนอกภายใน แผนกลยุทธ์ที่ดีจะมีการปรัปเปลี่ยนรวดเร็วสอดคล้องกับสถานะการเสมอ
นักวางกลยุทธ์เช่นขงเบ้ง ซุนวู พอจะเห็นภาพนะครับ โชคดีครับ
24/5/53 โพสต์โดย Extreme119
3 จาก 3
กลยุทธ์ สิ่งที่หน่วยงานจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดย กลยุทธ์นี้ จะกำหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสำเร็จ (critical success factors) เป็นสำคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จ และเราจำเป็นต้องทำอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น เป็นกระทรวงที่มีลักษณะภาระงานแตกต่างจากหน่วยงานอื่น กล่าวคือ ลักษณะภาระงานของกระทรวงเป็นงานที่อยู่ในภาคตัดตามขวาง (across the sector) จำเป็นต้องคาบเกี่ยว หรือเกี่ยวข้องกับภาระงานของหน่วยงานอื่นหลาย ๆ หน่วยงานอยู่เสมอ ดังนั้น การทำงานของข้าราชการผู้สังกัดกระทรวงนี้ จึงต้องอาศัยการบูรณาการงาน และการทำงานร่วมกับหน่วยงานเป็นหลัก
22/6/53 โพสต์โดย llSeTll
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศิลป์ของกลยุทธ์ หมายถึง
อยากรู้การเขียนแผนธุรกิจ >>คิดไม่ออกทำแบบไหนทำเรื่องไรดี<<
ใช้กลยุทธ์ยังไงดี.. ให้เด็กกินผัก - -;
ปัจจุบันเราใช้แผนพัฒนาปี55 ฉบับที่เท่าไร เริ่มปีไหน สิ้นสุดปีไหน
รับสมัครด่วน สนใจเรียนนวดแผนไทยที่ สมาคมแพทย์แผนไทยสาขาเรือนไม้รหอม ติดต่อด่วนที่ 0896683752 พร้อมใบประกาศนวดไทย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู