หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความแตกต่างของอารยธรรมกับวัฒนธรรม
วัฒนธรรม 16/5/52 โพสต์โดย MAPPOT
คำตอบ
1 จาก 6
อารยธรรมเป็น เป็นสิ่งที่ผ่านมาครับ โดยมากเป็นสิ่งก่อสร้างบ้านเรือน

ส่วนวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันครับ

ต่างกันตรงอารยธรรมเป็นสิ่งก่อสร้างซะโดยมาก วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อๆกันมา
16/5/52 โพสต์โดย Merlin
2 จาก 6
คุน Merlin ตอบได้ถูกใจมาก
ผมเริ่มฉลาดมาอีกก้าวนึงแล้ว
16/5/52 โพสต์โดย cdhay
3 จาก 6
วัฒนธรรม   หมายถึง   ทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือในสังคมใดสังคมหนึ่ง   ที่ประกอบด้วย ความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี  วิทยาการและทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดและทำในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม
17/5/52 โพสต์โดย คุณครูยาย
4 จาก 6
อารยธรรม   ต่างกับวัฒนธรรมคือ
อารยธรรม   เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัตถุ เช่นสิ่งก่อสร้าง บ้านเรือน  สิ่งของต่างๆฯลฯ
วัฒนธรรม   เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม ความรู้วิทยาการ  ประเพณี ความคิด เป็นต้นคะ
17/5/52 โพสต์โดย คุณครูยาย
5 จาก 6
คุณครูยาย อารยชน หมายเช่นไรครับ
3/9/52 โพสต์โดย dekkorat
6 จาก 6
วัฒนธรรม คือ สิ่งที่กลุ่มสังคมสร้างขึ้น เพื่อดำรงอยู่ร่วมกัน สั่งสมสืบทอด จากรุ่นหนึงไปสู่อีกรุ่นหนึง
ส่วน อารยธรรมนั้น  จะกล่าวในเชิงเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัฒนธรรม
ตัวอย่างเช่น คำพูดที่ว่า   ประเทศ ..... เค้ามีอารยธรรม  ความหมายคือ  ประเทศ...... มีความเจริญก้าวหน้าในด้าน เศรษฐกิจ  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ฯลฯ  

ปล. อารยธรรม คือ ความเจริญก้าวหน้าเนื่องด้วย สังคม การเมือง กฏหมาย เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ขนบธรรมเนียม การปกครอง (อ้างจากพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน)
17/10/52 โพสต์โดย กอร์ซอลลา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ข้อมูลอารยธรรมจีน+อินเดีย
ตัวอย่างเอกลักษณ์ของอารยธรรมจีนคืออะไร
อารยธรรมโบราณมีความสำคัญต่อประวัติศาสตรืไทยอย่างไร
แม่มด กับ จอมเวทย์แตกต่างกันตรงไหน
เมโสโปเตเมีย บรรพบุรุษ ของใคร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู