หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กรดคืออะไร
เคมี | วิทยาศาสตร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
กรด (Acid) เป็นสารชนิดหนึ่งในทางเคมี โดยทั่วไปแล้วหมายถึงสารชนิดใดก็ได้ที่สามารถละลายน้ำได้ และเกิดสารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 ในทางวิทยาศาสตร์ กรดหมายถึงโมเลกุลหรือไอออนที่สามารถให้โปรตอนแก่เบสได้
20/3/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 5
กรดก้อคือกรด
29/8/52 โพสต์โดย herkillista
3 จาก 5
ถ้าจะลากเส้นจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งจะต้องกำหนดอะไีรบ้าง
29/8/52 โพสต์โดย herkillista
4 จาก 5
กรดคือสารที่มีค่าpHน้อยกว่า7 มีสมบัติในการกัดกร่อน สามารถนำไฟฟ้าได้ด้วย เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีนำ้เงินเป็นแดง เป็นไฮโดรเจนไออน
กรดแบ่งออกเป็น1.กรดอินทรีย์ คือ กรดที่ได้จากสิ่งมีชีวิต                    
                        2.กรดอนินทรีย์คือกรดที่ได้จากแร่ธาตุ บางครั้งจะเรียกว่ากรดแร่(Mineral acid)
15/5/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
มี 2 ทฤษฏี
1. Lewis acid - base
   ถ้าสารไหนรับคู่อิเล็กตรอน ก็เรียกว่า กรด   สารไหนให้คู่อิเล็กตรอนได้ ก็เรียกว่า เบส
2. Bronsted acid - base
   ถ้าสารไหนให้โปรตอนได้ ก็เรียกว่า กรด  สารไหนรับโปรตอนได้ ก็เรียกว่า เบส

ง่ายจะตาย
16/5/53 โพสต์โดย LordHades
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ฉานไมได้ชือ กรด นะจ้า ต่างกันมากมาย
น้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาต่างกันอย่างไร
(porosity)ความพรุนคืออะไร ของผลไม้
ธาตุอาหารให้กับต้นข้าว พิจารณาองค์ประกอบอะไรบ้าง
บรรจุภัณฑ์อะไรที่ตลาดต้องการมากที่สุด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู