หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำถามใดที่ส่งเสริมการสรุปและสร้างองค์ความรู้เรื่องมาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา
มาตราตัวสะกดหมายความว่าอย่างไร
วิธีการใดที่ช่วยจัดหมวดหมู่มาตราตัวสะกด
พยัญชนะท้ายเสียงของคำไทยมีกี่เสียง
สมาคม | ปัญหาสังคม 11/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ข้อ 3 ครับผม
11/11/53 โพสต์โดย นัดหล่อ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แม่ภาษาไทยมีอะไรบ้าง
แม่กกสะกดด้วยฆมีกี่ตัว
เราจะช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยได้อย่างไร
อะไรคือเอกลักษณ์ของ โคลงสี่สุภาพ
ตัวอักษรซ้ำๆๆๆ มีไว้เพื่ออะไรตั้งมากมาย เช่น ศ ส ษ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู