หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ยุคโลกาภิวัฒน์คืออะไร
มนุษยศาสตร์ | วัฒนธรรม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
ยุคที่ประชากรของโลกถูกหลอมรวมกลายเป็นสังคมเดี่ยว กระบวนการนี้เกิดจากแรงของอิทธิพลร่วมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคม-วัฒนธรรมและการเมือง
30/3/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 3
globalization >>  http://www.saanthai.net/?p=280
27/7/53 โพสต์โดย เจ้าเด็กขี้สงสัย
3 จาก 3
โลกาภิวัฒน์ เป็นกระบวนการทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีผลอย่างมากต่อคนทุกคน ทุกระดับชั้น ทุกเพศทุกวัย ที่สำคัญยังมีอิทธิพลต่อการบริหารประเทศต่างๆ ซึ่งกระแสโลกาภิวัฒน์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงต่อกันทั่วโลก
ลักษณะคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร เกิดโรคใหม่ๆที่ไม่มียารักษา ใช้ตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของประเทศนั้นๆ, คนต้องการเงิน และทำงานเพื่อแลกเงิน, กลไกทางการตลาดเป็นตัวควบคุมหลักๆ ให้ดูวิกฤติการณ์การเงิน ที่ไทยต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาท พ.ศ.2540 นี่แหละ....ยุคโลกาภิวัตน์เลย!

แล้วรู้ไหม... เกิดจากอะไร มาจากไหน มีตั้งแต่เมื่อไหร่???
เริ่มจะเข้ามาในไทยก็ตั้งแต่สมัยอยุธยา มาจากชาวต่างชาติ ก็การที่เริ่มมีการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า ทำการค้ากันนี่แล, อีกทีก็จนต่างชาติมาล่าอาณานิคม จนไทยยอมเซ็นสนธิสัญญาเบาริง เสียแผ่นดิน, แล้วช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3g 6g หุ่นยนต์ไททัน โรคประหลาดอะไรมากมาย หวัดนกหวัดหมู 2010 11 12 .... ทั้งหมดนี้ จากต่างชาติ เขาเอาระบบทุนนิยมเข้ามา เขาเข้ามาแทรกซึมในวัฒนธรรม สอนให้เราต้องพึ่ง"เงิน" เป็นทาสของเงิน คำว่าธุรกิจก็เริ่มเข้ามามีบทบาทใหญ่ สังคมที่เคยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน เลยกลายเป็นต้องแก่งแย่งชิงดี เห็นแก่ส่วนตัว

เอาล่ะ....ในเมื่อมันเข้าสู่ยุคนี้แล้ว "เรา" จะทำอย่างไร? ให้เลือก...
1.ก็ยอมเป็นทาสเขา ทุนนิยม วัตถุนิยม ก็ตามๆต่างชาติเขาไป
2.วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสในหลวงแห่งปวงชนชาวไทย
31/1/55 โพสต์โดย JainaChe
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วุฒิปริญญาโท พอหรือเปล่ากับการหางานทำในยุค AEC นี้คะ ?
วิธีทำเงินในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน
ยุคเสรีนิยมใหม่นี่มันดีจริง ๆ ค่ะ
เกษตรกรรมแบบคอมมูน คืออะไรคะ?
real gdp คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู