หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทำไม ชนชาติยิว จึงเป็นที่เกลียดชังของประวัติศาสตร์ และ ในศาสนา
ประเทศตะวันตก | ศาสนา | วัฒนธรรม | สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 10/8/52 โพสต์โดย noui
คำตอบ
1 จาก 38
สำหรับข้าพเจ้า ไม่นะจ๊ะ

ข้าพเจ้ามองว่าชนชาติยิว เป็นชนชาติทีเก่ง และน่านับถือมากๆเลยจ้ะ

ที่สามารถเอาตัวรอดได้ ตอนที่ถูกจับฆ่าล้างเผ่าพันธ์...

ข้าพเจ้าคิดแค่เพียงว่าชนชาติยิวนั้น...  เก่งมากๆ เลยจ้ะ

...........................................................

ขอให้ชนชาติยิวทุกท่าน ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว..ไปสู่สุขคติด้วยเถิด...
10/8/52 โพสต์โดย empty
2 จาก 38
เห็นด้วยกับ empty จ้า
เอาเรื่องดีๆ ของเขามายกย่อง น่าพูดถึงกว่า
11/8/52 โพสต์โดย หญิงใหญ่-ไอกีร่า
3 จาก 38
ยิว คือชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรร แต่ด้วยความดื้อดึง ไปเคารพพระอื่น เป็นที่สะอิดสะเอียนในสายพระเนตรพระเจ้า พระองค์จึงทรงให้ผู้อื่นที่เชื่อวางใจในพระองคทุกคนมีสิทธิ์เป็นลูกพระเจ้า (ที่เรียกว่า ต่างชาติ)
ความรอดจึงมีมาแก่คนทั่วโลกผ่านทางพระเยซูคริสต์

กท 3:28 จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไทย จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์
............................................................................................................................................................................................................

พระคัมภีร์ ฉบับ คิงเจมส์ / Thai KJV Bible ยอห์น / John 1  
1 ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

2 ในเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นทรงอยู่กับพระเจ้า

3 พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมา และในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์

4 ในพระองค์มีชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวง

5 ความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่

"แสดงให้เห็นว่าพระเยซู คือพระวาทะในปฐมกาลเมื่อทรงสร้างโลก ทรงดำรงอยู่กับพระบิดา และพระวิญญาณบริสุทธิ์"

........................................................................................................................................................................................
5 ใครเล่าชนะโลก เว้นไว้แต่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

6 นี่แหละคือผู้ที่ได้เสด็จมาด้วยน้ำและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยน้ำอย่างเดียว แต่ด้วยน้ำและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง

7 เพราะมีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์ คือพระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพยานทั้งสามนี้เป็นองค์เดียวกัน
......................................................................................................................................................................................................................
เพิ่มเติมข้อมูล

ชาวยิว (ภาษาฮิบรู: יהודים, ภาษาอังกฤษ: Jew) ชนชาติหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อยู่ในประเทศอิสราเอล


[แก้] ประวัติศาสตร์
ตามคัมภีร์โตราห์ของศาสนายูได(คัมภีร์พระธรรมเดิม) ซึ่งเป็นคัมภีร์ศาสนาของชาวยิวหรือชาวฮิบรู กล่าวว่าประวัติศาสตร์ของชาวยิวและศาสนานี้เริ่มต้นที่ชายชื่อ อับราฮัม ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองบาบิโลน ณ ขณะนั้นเมืองสำคัญต่าง ๆ มีพระเจ้าของตนเอง แต่อับราฮัมคิดว่าพระเจ้าที่แท้จริงจะมีเพียงพระองค์เดียว เขาและครอบครัวจึงได้ออกเดินทางแสวงหาแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของชาวยิวและศาสนาใหม่

ไบเบิลและอัลกุรอานได้บอกเล่าเรื่องของ ชาวยิวหรือลูกหลานของอิสราเอล ซึ่งเป็นบุตรของยิตซ์ฮาก บุตรของอับราฮัม ได้อพยพจากปาเลสไตน์เข้าไปอาศัยอยู่ในอาณาจักรของชาวอียิปต์ แต่ต่อมาสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไป ลูกหลานของอิสราเอลได้ถูกกดขี่จนกระทั่งต้องกลายเป็นทาสรับใช้เป็นร้อย ๆ ปี จนกระทั่ง โมเสส (หรือโมเชซ์) ลูกชาวยิวที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยฟาโรห์จนกลายเป็นเจ้าชายแห่งอียิปต์ ได้รับบัญชาจากพระเจ้าให้ปลดแอกชาวยิวในอียิปต์โดยให้พาชาวอิสราเอลออกเดินทางจากเมือง เพื่อกลับไปยังปาเลสไตน์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ แม้จะถูกกองทัพแห่งอียิปต์ขัดขวาง แต่พระเจ้าได้เปิดทะเลแดงให้ชาวอิสราเอลผ่านไปได้ และกลับไหลท่วมทหารอียิปต์ที่ตามมาโจมตี จากนั้นระหว่างทางที่โมเสสพาชาวยิวกลับไปยังแผ่นดินแดนของบรรพบุรุษ เขาไปพบกับพระเจ้าบนภูเขาไสไน (ซีนาย) และได้รับบัญญัติ 10 ประการจากพระเจ้า แต่เนื่องจากชาวอิสราเอลไม่ปฏิบัติตามกฏบัญญัติของพระเจ้า จึงถูกลงโทษให้หลงทางในทะเลทรายเป็นเวลา 40 ปี หลังจากที่เดินทางกลับเข้าสู่คานาอันหรือดินแดนแห่งพันธสัญญาแล้ว โมเสสได้เสียชีวิตลง แต่ลูกหลานชาวยิวก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองคานาอันหรืออิสราเอลต่อมา และได้เกิดสงครามแย่งชิงแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเวลาหลายครั้ง เช่น สงครามครูเสด ซึ่งแต่ละครั้งทำให้ชาวยิวได้ตกไปเป็นเชลยของชนชาติต่างๆ หลายชนชาติ และต้องอพยพไปอยู่ในประเทศต่างๆ หลายประเทศ ทั้งในยุโรป เอเซีย และทวีปอเมริกา แต่ชาวยิวก็ยังยึดมั่นในพันธสัญญาระหว่างพวกเขาและพระเจ้า ที่ว่า พระเจ้าจะนำพวกเขากลับไปยังดินแดนที่พระเจ้าเลือกไว้ คือ อิสราเอล

ชาวยิวในประวัติศาตร์ได้รับความทุกข์ทรมาณจากสงครามมากมายหลายครั้ง แต่ครั้งที่สำคัญและโลกไม่สามารถลืมความโหดร้ายได้คือ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฮิตเลอร์และพรรคนาซี ซึ่ง ยิวถูกฆ่าไปทั้งหมด ประมาณ 6 ล้านคน

ในที่สุดชาวยิวได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอังกฤษให้กลับเข้าไปในปาเลสไตน์ดินแดนศักดิ์สิทธ์อีกครั้งหนึ่ง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งก็คือประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน พวกเขาได้ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบขับไล่เจ้าของประเทศเดิมให้เข้าไปอยู่ในสถานที่จำกัด แล้วก่อร่างสร้างเมือง เปลี่ยนทะเลทรายที่แห้งแล้งให้เป็นพื้นที่การเกษตรเขียวชะอุ่ม หนุ่มสาวชาวอิสราเอล ต่อสู้เพื่อปกป้องและขยายดินแดนไปอาณาจักรที่อยู่ใกล้เคียงหลายต่อหลายครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา แม้ในปัจจุบันก็ยังมีกรณีพิพาทในดินแดนฉนวนกาซ่าและเขตเวสแบงค์ ระหว่างชาวยิวและชาวอาหรับ ซึ่งสหประชาชาติล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ในการยุติข้อพิพาท

ภาษาของชาวยิวคือภาษาฮิบรู และยังใช้เป็นภาษาในพิธีกรรมทางศาสนาของหมู่ชาวยิวตามประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน
...............................................................................................................................................................................................................

"พระเยซูคือชาวยิวด้วยนะ"
...................................................
เพิ่มเติมก็อบมาให้ค่ะ

ทำไมคนยิวถึงฉลาดเป็นกรด?
lรู้สึกว่ายิวจะเป็นศูนย์รวมของความเจริญต่างๆในโลก

ชิปอินเทลเซนตริโอก็พัฒนาในอิสราเอล

ซอฟต์แวร์ต้านไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวแรกก็พัฒนาในอิสราเอล

ถ้าไม่มีคนยิวป่านนี้ก็คงไม่มีโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูป เพราะอิสราเอลเป็นชาติแรกที่พัฒนากล้องถ่ายรูปที่ฟิตกับชิปในโทรศัพท์มือถือ

เป็น 1 ใน 8 ชาติในโลก ที่ยิงจรวดดาวเทียมได้

เป็นชาติแรกที่พัฒนาโทรศัพท์มือถือสำเร็จ ถ้าไม่มีอิสราเอล คงไม่มีมือถือใช้

เป็นชาติแรกที่พัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ตามบ้านเรือน

เป็นชาติแรกที่พัฒนากล้องตัวจิ๋วในรูปแคปซูล เพื่อตรวจสอบระบบทางเดินอาหาร

โปรแกรม ICQ ผลิตโดย วัยรุ่น ชาวยิว 4 คน

มีตลาดอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับประชากร

มีนักวิทยาศาสตร์ และ วิศวกรมากที่สุดในโลก เมื่อเปรียบเทียบประชากร

มีหนังสือใหม่ๆตีพิมพ์มากเป็นอันดับ 2 ของโลก

มีวาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลก

เป็นชาติเดียวที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆมากที่สุดในโลก

นักปราชญ์ผู้คิดค้นสิ่งต่างของโลก ส่วนใหญ่เป็นชาวยิว

มีนักบินรบมากที่สุดในโลก แล้วไปช่วยรบแล้วในหลายประเทศ

อยากถามเพื่อนห้องนี้ว่า ยิว หรืออิสราเอล เป็นแค่คนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีน้อ
..................................................................................

ได้มีการอธิบายอย่างชัดเจนไว้ในพระคำภีร์ ย้อนกลับไปที่ อับราฮัม ชาวยิวนั้นเป็นทายาทของอัสอัคบุตรชายของอับราฮัม ส่วนชาวอาหรับนั้นเป็นทายาทของอิชมาเอลบุตรของอับราฮัมเช่นกัน แต่ว่าอิชมาเอลนั้นเป็นลูกของหญิงทาส (ปฐมกาล 16:1-16) และอิสอัคคือผู้ที่ได้รับคำสัญญาที่จะได้รับมรดกสืบทอดจากอับราฮัม (ปฐมกาล 21:1-3) จะเห็นอย่างชัดเจนว่าระหว่างลูกชายทั้งสองนั้นมีความไม่พอใจกันอยู่ซึ่งเป็นผลมาจากการที่อิชมาเอลได้เยอะเย้ยอิสอัค (ปฐมกาล 21:9) ซาราห์ได้พูดกับอับราฮัมให้ไล่ฮาการ์และอิชอาเอลออกไป (ปฐมกาล 21:11-21) และสิ่งนี้เองเป็นสาเหตุที่ทำให้อิชมาเอลรู้สึกว่าอิสอัคได้ดูถูกเค้า และทูตของพระเจ้าได้พยากรณ์ต่อฮาการ์ว่าอิชมาเอลนั้น “เค้าจะอาศัยตรงหน้าพี่น้องของเค้า” (ปฐมกาล 16 :11-12)


"ผลของการไม่เชื่อฟังพระเจ้า นางซาราห์เป็นหมันจึงหาเมียน้อยให้สามี (ภายหลังพระเจ้าทรงเบิกครรภ์นายซาร่าห์มีลูกชื่ออิสอัคแปลว่า หัวเราะ เพราะพระเจ้าทรงบอกว่าจะมีลูกแต่นางหัวเราะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะชราแล้ว)ผลออกมาคือมีสองเผ่า แตกแยกกันอย่างทุกวันนี้"
บทเรียนสอนใจเรื่องนี้
ให้ไว้วางใจพระเจ้า อย่าอวดรู้อวดความสามารถพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองเป็นที่ตั้งจะนำไปสู่หายนะ


เพิ่มเติมหามาให้ค่ะ
+ + ชนชาติเผ่าพันธุ์ของพระเยซูช่างไม่ธรรมดาเลยจริงๆ สมแล้วที่เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรค์และรับไว้ในอุปการะคุณ + +  
"ยิว" โดย นิติภูมิ นวรัตน์

3 ตอนจากเปิดฟ้าส่องโลก ตามเก็บมาให้อ่านกัน

ยิว (1)

มีผู้ส่งหนังสือมาให้อ่านเล่มหนึ่ง ชื่อว่า “เพาเวอร์ยิว” เรียบเรียง โดยกองบรรณาธิการ นิตยสาร Thaicoon อ่านแล้วก็ได้รับความรู้ดีมาก โดยเฉพาะเรื่องราวของคนยิวบนโลกใบนี้ ผู้อ่านท่านจะเชื่อหรือไม่ว่า พระเยซูนั้น พระองค์ก็ทรงเจริญวัยภายใต้การเลี้ยงดูแบบ วัฒนธรรมคนยิวแท้ๆ คาร์ล มาร์กซ ผู้ค้นคิดลัทธิคอมมิวนิสต์ นี่ก็ยิวของแท้เช่นกัน นอสตราดามุส ผู้สามารถทำนายทายทักเรื่องราวในอนาคต ท่านนี้ก็เป็นยิว อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, ซิกมันด์ ฟรอยด์ ฯลฯ ท่านทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคนยิวทั้งนั้น

“เพาเวอร์ยิว” เป็นหนังสือที่น่าอ่านมาก อ่านแล้วจะทราบว่า ประชากรโลกที่มีมากกว่า 6 พันล้านคนในปัจจุบันนี้ มียิวอยู่เพียง 12 ล้านคน ยิวทั้ง 12 ล้านนี่ ที่จริงแล้ว ก็คือคณะผู้ครองโลกของแท้นั่นเอง

ในหนังสือเล่มนี้มีบทสัมภาษณ์นิติภูมิเป็นพิเศษ แต่ขอโทษเถิดครับ เมื่อเวลาท่านนำไปถอด ความจากเทป ผู้ถอดอาจจะไม่ได้ใส่ใจถอดโดยครบถ้วนกระบวนความ หรือไม่ได้สนใจคำอ่าน ตัวสะกด หรือตรวจสอบความถูกต้อง ก็เลยมี “คำพลาด” อยู่หลายคำเหมือนกัน

ศัพท์ทางศาสนา ภาษา และเชื้อชาติ ถ้าหากท่านสะกดผิด เพียงนิดเดียว ความหมายก็จะผิดแผก แตกออกไป สิ่งที่ผู้พูดพูดดี ปรารถนาดี ก็อาจจะกลายเป็น ปรารถนาร้ายไปก็ได้ อยากจะขอ ความกรุณาท่านผู้พิมพ์ช่วย แก้ไขให้ด้วยครับ ถ้าแก้ไขตรงนี้ได้ หนังสือ “เพาเวอร์ยิว” นี้ จะน่าอ่านมากขึ้นเยอะทีเดียว

เดี๋ยวนี้ มีหลายแห่งไปอัดเทปคำบรรยาย อภิปราย ของนิติภูมิ ตามสถานที่ต่างๆ จากนั้นก็นำไปถอดเทป และไปพิมพ์ขายบ้าง แจกบ้าง นำไปลงหนังสือบ้าง หลายท่านไปจ้างเด็กถอดเทป ถอดทั้งหมดบ้าง ถึงตอนขี้เกียจก็ข้ามไปบ้าง เขียนผิดไปบ้าง อย่างนี้ ก็ก่อให้เกิดความเสียหายได้เหมือนกันครับ

เอาละ ไหนๆ เขียนถึงหนังสือ “เพาเวอร์ยิว” ก็ขอเอาเรื่องยิวมาเล่าต่อในเปิดฟ้าส่องโลก ผู้อ่านท่านที่เคารพครับ และแล้ว การเมืองโลกก็ดำเนินไปตามกระแสที่เราเคยคาดการณ์กันไว้ คือ สงครามจะมาจากเรื่องของศาสนา ความเชื่อ และความขัดแย้งที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม และจะหมุนมาซ้ำรอยไม่รู้จักจบสิ้น ความขัดแย้งระหว่างไทย-พม่า เกิดมาในสมัยโบราณแล้วก็จบ ระหว่างไทย-เขมร เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครระลึกนึกถึง ระหว่างรัสเซีย-โปแลนด์ ระหว่างฝรั่งเศส-เยอรมัน เยาวชนคนในประเทศเหล่านั้น ไม่มีใครพูดถึงเรื่องอย่างนี้แล้วครับ

แต่ระหว่างมุสลิม-ยิว นี่ ยังห้ำหั่นกันจนถึงปัจจุบัน

แต่เพราะยิวคุมสื่อสารมวลชนของโลกไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด การประชาสัมพันธ์ 2 ด้านพร้อมๆกันของสื่อมวลชนโลก จึง 1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ทางซีกของชาวยิว หรือกลุ่มคนผู้ถือหางยิว และ 2. โยนภาพลักษณ์ร้ายๆ ให้ผู้คนทางซีกของโลกอิสลาม

ผู้อ่านท่านลองนึกถึงคนยิวบนเวทีโลกซีครับ ภาพลักษณ์แต่ละท่านดีๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าคุณเฮนรี่ อัลเฟรด คิสซิงเจอร์ ยิวที่เกิดในเยอรมนี อพยพมาอยู่ในสหรัฐฯเมื่อ พ.ศ.2481 แมดาลีน อัลไบรท์ ยิวที่เกิดในกรุงปราก ประเทศเชโกสโล*เกีย ภายหลังอพยพมาอยู่ในอังกฤษและสหรัฐฯ

อลัน กรีนสแปน ผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐฯ ซึ่งครองตำแหน่งสำคัญทาง การเงินการธนาคารของสหรัฐฯ ตั้งแต่สมัยที่นายเรแกนเป็นประธานาธิบดี และครองติดต่อกันยาวนานมาเรื่อย จนกระทั่งถึงยุคบุชผู้พ่อ ตามด้วยยุคของคลินตัน*ก 8 ปี ถึงแม้ว่าบุชผู้ลูกเป็นประธานาธิบดี ก็ยังใช้กรีนสแปนเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐฯ เพื่อกอบ*้เศรษฐกิจ

ห้วงช่วง 4-5 ปีมานี้ ผู้อ่านท่านคงจะสังเกตนะครับว่า ชื่อของพอล ครุกแมน เด่นมากใน ด้านเศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชนต่างๆ ต่างให้สมญาครุกแมนว่า เป็นนอสตราดามุส แห่งโลกเศรษฐศาสตร์ ท่านผู้นี้ก็เป็นยิวของแท้ 100% ที่เกิดในนิวยอร์ก เมื่อ พ.ศ.2496

ลองดูรายชื่อยิวรายอื่นๆซีครับ สตีเวน สปีลเบิร์ก, ดัสติน ฮอฟแมน, พอล นิวแมน, เคิร์ก ดักลาส, แฮร์ริสัน ฟอร์ด, บรูซ วิลลิส, ริชาร์ด เกียร์ ฯลฯ

สตีเวน สปีลเบิร์ก เกิดในโรงพยาบาลยิว มาจากครอบครัวยิวที่เคร่งครัดมากคนหนึ่ง ผู้อ่านลองสังเกต ดารานักแสดงในหนังของสปีลเบิร์ก ส่วนใหญ่จะใช้ดารายิวแทบทั้งนั้น หรือแม้แต่การเลือก สร้างภาพยนตร์ ก็จะสร้างภาพยนตร์ที่ให้คนทั้งโลกเห็นใจยิว อย่างภาพยนตร์เรื่อง Schindler's list ที่ได้รับรางวัลเยอะแยะ เป็นหนังที่ใครดูแล้ว ยากที่จะไม่หลั่งนํ้าตา ให้ยิวที่ถูกพวกนาซีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามโลกครั้งที่ 2

พรุ่งนี้มาว่ากันถึงอิทธิพลของยิวกันต่อครับ.

ยิว (2)

นิติภูมิอ่านจากหนังสือ “เพาเวอร์ยิว” จึงทราบว่า เดิมเจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คัมปะนี คือ นายวอลท์ ดิสนีย์ ท่านผู้นี้ไม่ใช่ชาวยิว แถมยังเป็นอเมริกันที่เกลียดยิว อย่างเข้ากระดูกดำซะ*ก หนังในสมัยที่คุณวอลท์ ดิสนีย์บริหาร มีแต่การ์ตูนดีๆ ที่สร้างจินตนาการให้เยาวชน อย่างสโนไวท์กับเจ้าหนูมิกกี้

พ.ศ.2527 นายไมเคิล ไอสเนอร์ ชาวยิว ซื้อกิจการวอลท์ ดิสนีย์ ยิวคนนี้ก็ขยายกิจการของบริษัท ไปสู่ความบันเทิงเริงรมย์ และเรื่องของความรุนแรง จากนั้นก็ขยายเครือข่ายต่อไปยัง ธุรกิจ*กหลายอย่าง เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ดังๆ ทั้ง Touchstone Television และ Buena Television แถมยังเป็นเจ้าของเคเบิลทีวีที่มีสมาชิก*ก 14 ล้าน รวมถึงผลิตวีดิโอ*ก 2 แห่ง จนถึง พ.ศ.2535 นายไมเคิล ไอสเนอร์ ก็เข้าไปซื้อ ABC Television Network ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ ก็คลุมไปทั้งนิวยอร์ก ชิคาโก ฟิลาเดลเฟีย ลอสแอนเจลิส และฮิวส์ตัน นอกจากนั้น ยังขยายเครือข่ายโทรทัศน์ไป*กหลายแห่งทั่วยุโรป

หน้า 124 ของหนังสือเพาเวอร์ยิวเขียนว่า “การซื้อ ABC จึงเท่ากับว่าดิสนีย์กุมเครือข่าย ระดับยักษ์เอาไว้ในมือเลยทีเดียว ทั้งนี้ ยังไม่นับถึงการเป็นเจ้าของคลื่นวิทยุ*กหลายคลื่น นอกจากนั้น ยังกุมนิตยสารผู้หญิงและนิตยสารรถยนต์ไว้*กหลายชื่อหัว

ABC เป็นเจ้าของ Lifetime Television และ Arts & Enter-tainment Network ซึ่งวัยรุ่นรู้จักกันในนามเคเบิล A&E ที่เด็ดยิ่งกว่านั้น คือ ABC เป็นบริษัทแม่ของ ESPN ที่คอกีฬาทั้งหลายรู้จักกันดี คนที่บริหารช่องกีฬานี้เป็นยิวมีชื่อว่า สตีเฟน บอร์น สไตน์

โทรทัศน์เป็นสื่อที่เข้าถึงทุกครัวเรือนง่ายและราคาถูก ดังนั้น การครอบครอง ESPN ได้ ก็เท่ากับครองใจคนดูกีฬาทั่วโลก และการเป็นเจ้าของ A&E ได้ ก็เท่ากับว่าดิสนีย์เป็นเจ้าของรสนิยมความบันเทิงของวัยรุ่นทั่วโลก มิหนำซ้ำ ยังเป็นช่องทางในการโปรโมตหนังของดิสนีย์ได้เป็นอย่างดี*กด้วย...”

“...เรียกได้เต็มปากว่า ดิสนีย์มีเจ้าของเป็นยิว และคนที่บุกเบิกความยิ่งใหญ่ในวงการหนัง ให้กับดิสนีย์ก็เป็นยิว ทั้งนี้ บริษัทในเครือภายใต้กลุ่มทำหนังของดิสนีย์ ก็อย่างเช่น Touchstone Pictures, Holly-wood Pictures, Caravan Pictures และ Miramax Films...”

จากคุณ : ปาเลสติเนี่ยน - [ 28 ส.ค. 47 21:50:10 A:203.113.51.73 X: TicketID:070250

"สรุป"

หลังจากสมัยโบราณมา จึงมีศาสนาแตกออกไป เป็น ยิว อิสลาม คริสต์ และอื่นๆ
11/8/52 โพสต์โดย หลินฮุ่ย
4 จาก 38
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ภาพและคำบรรยาย

ใครว่างมากก็นั่งอ่านไปด้วยก็ดีน่ะครับ

ประวัติศาสตร์ยุโรปโบราณมีปรากฎว่าชนชาติยิวคือ   ชนหมู่น้อยชั้นต่ำระดับทาสแรงงาน    ทำให้ถูกดูแคลนและกลั่นแกล้งเรื่อยมา    แต่กระนั้นความเคร่งครัดศรัทธาที่มีต่อศาสนายิวได้กลายเป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งชนชาติและเป็นโล่ต้านชะตากรรมอยู่เสมอ   เมื่อยุโรปเข้าสู่ยุคคริสต์ศาสนาเรืองอำนาจ   ชาวยิวในยุโรปกลับยิ่งถูกเกลียดชังมากยิ่งขึ้น   ด้วยการถูกประนามว่า คนยิวคือผู้ทรยศ ยิวคือ "ผู้สังหารพระคริสต์" กระแสความเกลียดชังต่อต้านคนยิว [anti-Semitism] ไหลซึมผ่านกาลเวลามาตลอดประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวสร้างกระแสการเกลียด “ ยิว” จนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิว ต่อมาจนมาถึงศตวรรษที่19 ประเทศเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  Adolph Hitler  (1898-1945) ผู้นำพรรคนาซีเริ่มแผนรณรงค์ต่อต้านคนยิวอย่างเป็นระบบ เริ่มด้วยการนิยามคำว่า  " คนยิว" ตามสายพันธุ์ อันเป็นการโหมโรงของกฎหมายและคำสั่งต่อต้านคนยิวโดยเฉพาะที่จะมีตามมาอีกนับ ไม่ถ้วน ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 Adolph Hitler ได้เริ่มเคลื่อนย้ายชาวยิวไปแออัดรวมกันอยู่ในเขตที่เรียกว่า"ghetto"  [เก็ตโต้] มีการสร้างกำแพงและล้อมรั้วลวดหนามแน่นหนา กลายเป็นเขตสลัมจากผลทางการเมืองที่มีสภาพแร้นแค้นอัตคัด  ถูกจำกัดสิทธิ์ในทุกด้าน  สินค้าที่ผ่านตลาดมืดเข้ามาในเขตกักกันมีราคาสูงลิบลิ่ว ต่อมาถูกเรียกว่า  "death  camp"  หรือ "ค่ายมรณะ" เหล่านี้ เป็นค่ายที่ถูกสร้างขึ้นบนแผ่นดินประเทศโปแลนด์ในระหว่างถูกยึดครอง    มีห้องที่ทำขึ้นพิเศษสำหรับรมแก๊สพิษเพื่อการสังหารโดยที่เหยื่อจะไม่ทราบล่วงหน้าเลย  ทหาร นาซีจะนำตัวผู้ถูกกักกันไปยังห้องที่มีลักษณะคล้ายห้องอาบน้ำรวม มีฝักบัวติดไว้ให้อาบ ทุกคนจะได้รับแจ้งว่ากำลังจะถูกทำการชำระล้างเพื่อฆ่าเชื้อโรค  หลังจากเสียชีวิตจากแก๊สพิษหมดแล้ว  ศพจึงถูกนำไปกองเผาในโรงเผาอีกทีหนี่ง    คนยิวที่ยังเหลืออยู่ภายนอก    มักจะมองปล่องควันไฟเหล่านี้ด้วยความสงสัยผสมกับความกลัวโดยที่ไม่ทราบถึงความตายที่กำลังรออยู่นี้

เส้นผมของยิวจะถูกโกนออกทุกคน เพื่อนำไปใช้ในการทอเป็นพรม

เมื่อสงครามสงบลงในปี  1945 เหตการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของนาซีเยอรมนีต่อคนยิวครั้งนี้  ถูกเรียกว่า  Holocaust  ["การเผาผลาญจนสิ้น"] มีผู้ประมาณว่า จำนวนตัวเลขคนตายจากการนี้มีถึงเกือบ  6 ล้านคน ราว 3 ล้านคนถูกฆ่าในค่ายกักกันมรณะ ราว  1.4  ล้านคนถูกยิงตาย  และอีก 6 แสนคนต้องตายเพราะทนสภาพในเขตกักกันไม่ไหว  แม้ ว่าจะมีผู้ตกเป็นเหยื่อในการฆาตกรรมหมู่ด้วยจำนวนที่มากมายเพียงนี้ แต่กว่าที่จะมีความพยายามในการค้นหาหลักฐานและสืบหาความจริงอย่างจริงจังของ เหตุการณ์ Holocaustกลับต้องใช้เวลาถึงเกือบยี่สิบปี   มิเช่นนั้น  เรื่อง นี้อาจจะต้องกลายสภาพไป เหลือเป็นเพียงตำนานที่มิอาจพิสูจน์ได้ว่าจริงเนื่องจากหลักฐานพยานส่วนใหญ่ มักจะเป็นเพียงคำบอกเล่าของพยานชาวยิวที่สามารถเอาชีวิตรอดพ้นมาได้เท่านั้นเสื้อผ้าจำนวนมหาศาล จากค่ายกักกันในโปแลนด์

สภาพของชาวยิวในค่ายกักกัน buchenwald

เหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่มองมนุษย์ว่ามีค่าต่ำกว่า โดยพวกยิวถูกฆ่าอย่างเ***่ยมโหทารุณ ซึ่งเป็นการกระทำที่เหมือนมิใช่มนุษย์  เหตุการณ์ นี้เมื่อได้เปิดเผยออกสู่สาธารณชน สร้างความสะเทือนใจอย่างมากจนนำไปสู่การออกปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คุ้มครอง ส่งเสริม สิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนมีได้อย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาคกัน โดยที่คนอื่นไม่สามารถจะมาละเมิดได้

 ในสมัยนั้นในความคิดของ ชาวนาซี คิดว่า ชาวยิว ไม่ใช่มนุษย์จึงได้กระทำการเช่นนี้   แล้วหลังจากนั้นจึงได้มีการ เรียกร้องและพูดถึงเรื่องของ "สิทธิมนุษยชน" และแผนการที่จะล้มล้าง ผู้นำนาซี ด้วย.ใหนักโทษโกนผมกันเอง เปลื้องผ้าของผู้มาใหม่ สภาพไม่ต่างจากสัตว์ เปลือยกายต่อหน้าทหารออกจากห้องแก้ส

หมายเหตุ จุดเริ่มต้นของ คำว่า สิทธิมนุษยชน(Human Rights) หมาย ถึง สิทธิของความเป็นมนุษย์ ในอดีตยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จนภายหลังที่ได้มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติแล้ว คำว่า สิทธิมนุษยชน จึงได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในกฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้หลายแห่ง เช่นในอารัมภบท ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของสหประชาชาติไว้ว่า
“เพื่อเป็นการยืนยันและให้การรับรองถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษยชาติ"ยิงซ้ำให้แน่ใจว่าตายจริง

จำนวนผู้เสียชีวิต

จำนวนที่แน่นอนของผู้ที่เสียชีวิตจากน้ำมือของนาซีอาจจะไม่มีใครล่วงรู้ แต่เชื่อว่ามีจำนวนผู้เคราะห์ร้าย ดังนี้

5-6 ล้านคน เป็นชาวยิว ซึ่งประกอบด้วยชาวโปแลนด์ที่เป็นยิว 3 ล้านคน
1.8-1.9 ล้านคน เป็นชาวคริสเตียนและผู้คนที่ไม่ใช่ชาวยิว แต่ต่อต้านพรรคนาซีและถูกนาซียึดครอง
200,000-800,000 คน เป็นชาวโรมันและชาวยิปซี
200,000-300,000 คน เป็นผู้ที่ไม่มีประโยชน์ในการใช้แรงงาน
80,000-200,000 คน เป็นผู้ที่มาจากสมาคมของยุโรปที่ต่อต้านการกระทำของพรรคนาซี
100,000 คน เป็นผู้ที่นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์
10,000-25,000 เป็นพวกรักร่วมเพศ
2,500-5,000 เป็นชาวคริสเตียน นิกายพยานของพระยโฮวา (Jehovah's Witnesses)


รูล ฮิลเบิร์ก เจ้าของผลงานหนังสือ The Destruction of the European Jews (การสังหารชาวยุโรปเชื้อสายยิว) คาดว่ามีชาวยิวทั้งหมด 5.1 ล้านคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การล้างชาติพันธุ์ของนาซี จากสถิติกล่าวไว้ว่า มากกว่า 8 แสนคน เสียชีวิตจากบริเวณเกท-โทและความขาดแคลน, 1.4 ล้านคนเสียชีวิตเพราะถูกยิงทิ้งกลางแจ้ง และมากกว่า 2.9 ล้านคน เสียชีวิตอยู่ในค่ายกักกันนั้นเอง ฮิลเบิร์กประมาณการว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตในประเทศโปแลนด์เป็นจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน ตัวเลขที่ฮิลเบิร์กนำมาพิจารณานี้ได้มาจากบันทึกเท่าที่หาได้ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
11/8/52 โพสต์โดย หลินฮุ่ย
5 จาก 38
เพราะว่าชนชาติยิวนั้นเรียกเป็นศาสนายิว ยิวนี้มีมาก่อนศานสนาคริสต์ตอนที่ศาสนาคริสมีความรุ่งเรืองมาก
ชาวยิวจึงใส่ร้ายพระเยซูซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ซะโดยจับพระเยซูตริงกางเขนให้พระองค์ทรมาน
จนสิ้นพระชนย์
29/8/52 โพสต์โดย masterjo
6 จาก 38
เพราะว่า ชนชาตยิวฉลาดไงจ๊ะ
เหมือนที่พี่หลินฮุ่ยบอก

คนอื่นอิจฉา
เลยตามฆ่าชนชาติยิวแต่เมื่อยิวถูกตามฆ่า
ยิวก็พยายามดิ้นร้น
คุมเศษรกิจและก็คุมได้ทุกครั้ง


สรุป   เพราะพระเจ้าบอกไว้ว่า
   จะให้ชนชาติยิวแตกกันออกไปทั่วโลก
  และกลับมารวมกันอีกครั้ง         (สิ่งที่พระเจ้าบอกนั้น   ย่อมเป็นความจริงทุกประการ)
25/9/52 โพสต์โดย NEIL
7 จาก 38
ตามหลักความเป็นจริงในคัมภีร์อัลกรุอานของอิสลามระบุว่า ชนชาติยิวจะเป็นชนชาติที่เป็นศัตรูต่อมุสลิม
และในคัมภีร์โตราของศาสนายิวระบุว่า
1.ผู้ใดไม่ใช้นับถือแบบยิวแบบศาสนาฉัน พวกนั้นจะเป็นพวกถูกกระทำรุนแรง
2.พวกที่ไม่นับถือยิวน้นเปรียบเสมือนหมาให้ชาวยิวได้เต๊ะ
3.ในวันสิ้นโลกนั้นทุกคนที่ไม่นับถือยิวแบบพวกมันจะต้องรับใช้มันไปจนถึงโลกหน้า
เห็นไหมครับชาวยิวกล้ากล่าวว่าชาวโลกเลยนะครับแต่ทุกคนยังไม่รู้ความจริงของชาวยิวว่ามันร้ายกว่าที่คิดนะครับใครเชื่อ ผลก็จะตามถึงตนเองในตอนตายนะ
1/10/52 โพสต์โดย วศิน ไชยเดช
8 จาก 38
ทำไม ชนชาติยิว จึงเป็นที่เกลียดชังของประวัติศาสตร์ และ ในศาสนา  เพราะถูกสาปแช่งครับ
ต้องไปศึกษาใน bible
3/10/52 โพสต์โดย dekkorat
9 จาก 38
ชนชาติเร่ร่อนมั๊งครับ ในประวัติศาสตร์ไม่มีใครชอบเลยอ่ะ
10/10/52 โพสต์โดย luke
10 จาก 38
ถ้าว่ากันตามประวัติศาสตร์ ชนชาติยิว(Jews)เป็นคนเชื้อสายอินโด-ยูโรเปียน ร่วมกับบรรพบุรุษชาวเมโสโปเตเมีย ฮิตไทต์ และอื่นๆ เคยเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่บริเวณปาเลสไตน์ปัจจุบัน แม้แต่พระเยซูคริสต์ก็มีเชื้อสายยิวผสมอยู่  สาเหตุที่ยิวเป็นที่เกลียดชัง น่าจะเป็นเพราะการที่ยิวมีการพัฒนาที่ดีกว่าอาณาจักรอื่นๆจึงเป็นที่ริษยา สังเกตจากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง อดอล์ฟ ฮิตเล่อร์ แห่งพรรคนาซีเยอรมัน ก็สั่งสังหารชาวยิว เพียงเพราะว่ายิวพัฒนาเทคโนโลยีไปไกลกว่าเยอรมนีมาก
http://ecurriculum.mv.ac.th/library2/religion/religion2/jewes.htm
4/11/52 โพสต์โดย nipon
11 จาก 38
น่าจะเป็นเพราะความริษยา เพราะยิว พัฒนาการเรียนรู้ได้ก่อนประเทศอื่น มีตัวอักษร และรู้จักการพัฒนาตนเอง ในขณะที่ประเทศอื่นยังมัวเมา โง่งมงายกันอยู่
23/12/52 โพสต์โดย วาวว
12 จาก 38
ก่อนอื่น ผมไม่ชอบเรียกชนชาตินี้ว่า"ยิว" เพราะเหมือนเหยียด สัญชาติ และชนชาติ เพราะบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลเป็นหอกข้างแคร่ ของชนเผ่าต่างๆ ในสมัยนั้นครับ เรื่องการเมือง ศาสนามันแล้วแต่ว่าใครเป็นคนเขียน ถ้ารู้จักสงคราม 100 วัน จะเห็นศักยภาพของคนประเทศนี้ได้อย่างชัดเจน
พื้นที่เล็กของประเทศอิสลาเอล ส่วนหนึ่งได้มาจากการซื้อครับ มีแนวคิดที่ก้าวไกลดีแท้ซื้อที่รวมๆกันเพื่อสร้างประเทศ เพื่อนหมั่นไส้เลยจะยึดคืน เกิดรบกันขึ้น ผลปรากฎว่า ประเทศทั้งหลายแพ้ ราบคาบภายใน 100 วัน จึงเรียกว่าสงคราม 100 วัน

ชนชาตินี้มีนิสัยคล้ายคนไทยอย่างคือ ถ้ารัก รักจริง(รักอย่างมีเหตุผล) ถ้าเกลียดครับ 100 ปี ยังจะมาเอาคืนเลย

เป็นประเทศที่มีประชากรไม่เยอะครับตอนนี้ไม่น่าเกิน 7 ล้านคน มีคนจนกว่าครึ่งประเทศ พวกนี้ค้าขายตรงไปตรงมาก อย่าพลาดถ้าพลาดท่านฟันเละครับ

แล้วคนส่วนใหญ่ไม่ชอบออกเงินกู้ครับ(ถือว่าแย่มากๆ)  ค้าขาย นำเข้า ส่งออก

เสียงดัง คุยเหมือนทะเลาะ แต่เป็นธรรมชาติครับ

ข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่ผมเห็นคือ ไม่ค่อยไว้ใจผู้อื่น อันนี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก คนอื่นก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาเหมือนกัน

รักครอบครัว ยากมากๆที่คนชนชาตินี้จะมีเมียน้อยครับ(น่าเอาอย่าง) แต่นอกกาย นี่ประจำ แต่ไม่ผูกพันธ์
3/1/53 โพสต์โดย Arfasek
13 จาก 38
มีศาสดาของศาสนาอิสลามที่เป็นยิวหลายคน
10/1/53 โพสต์โดย salem
14 จาก 38
ยิวฉลาด เห็นแก่ตัว ขี้โกง เอาเปรียบ สรุปว่านิสัยไม่ดี เห็นแก่ได้

และถ้าปล่อยไว้ก็จะเกิดความวุ่นวายตามมา ดูจากเมกาก็รู้เพราะเบื้องหลังเมกาก็คือยิว

ฮิตเล่อร์ฆ่ายิวก็เรื่องน้ำใจนี่แหละ ฮิตเ่ล่อร์ไม่อยากให้เผ่าพันธ์นี้อยู่ในโลกต่อไป

เพราะโลกจะวุ่นวาย แต่ฮิตเล่อร์แพ้สงครามก่อน เมกาก็เลยเอายิวมาชูเรื่องฮิตเล่อร์โหด

หาความชอบธรรมให้ตัวเองดูดี ในหนทางศาสนา ยิวก็ยุ่งตลอด พระเจ้าให้พวกยิวเยอะ

แต่ยิวไม่ให้พระเจ้า พวกยิวเห็นแก่ได้อย่างเดียว และทำให้ภาพลักษณ์พระเจ้าเสียหาย

(ข้อมูลการเมือง) รู้ทันเมกาหาได้จาก สนธิลิ้ม หรือ ทักษิณ ก็ได้ พวกเขารู้ทันเมกา
29/1/53 โพสต์โดย golf cm
15 จาก 38
ชาวยิวฉลาดที่สุดในโลก
31/1/53 โพสต์โดย Kaochun
16 จาก 38
golf cm  พูดถูกครับ แต่ครึ่งเดียวครับ  จริงๆๆ ชาวยิวฉลาดเกินไปครับ  ตามที่คุณ NEIL  บอกน่ะถุกครับ
9/2/53 โพสต์โดย deadman
17 จาก 38
คนเชื้อสายยิว โดนลังแกอยู่บ่อยๆ ลำบากสุดๆ จนทำใ้พวกเขา จดจำความลำบาก แล้วมีความพยายามสร้างตัวเองให้พ้นความลำบาก พอมีความกินดีอยู่ดีก็ โดนเป็นเป้าหมาย คนนั้นยิวน่ะ คนนั้นแดงน่ะ คนนั้นเหลื่องน่ะ คนนั้นพวกเรา คนนั้นพวกเขา พอแบ่งพัก แบ่งพวก พอเดินไปเยียบนิ้วเท้า ตรงนิ้วก้อย เกิดมีอารมณ์โมโห ไม่พอใจ ต้อยกัน พอต่อยกันไปสักพักเหนื่อยไม่ไหว ไปตามพวก อันนี้พวกกู อันนี้พวกมึง เกิดการปะทะกัน  กายเป็นยกพวกตีกัน จากคน2-3 คนกลายเป็น 50-60 คน จากคน 50-60 คนกลายเป็น1000 คน พอ1000 คน กลายเป็นหมื่นเป็นแสนคน แล้วก็เป็นล้าน สุดท้ายเกิดเป็นส่งครามกลางเมือง มึงทำพวกกู กูต้องเอาคืน ต่างคนต่างเอาคืน เกิดการฆ่ากัน มึงฆ่าพวกกู กูจะฆ่าพวกมึง เกิดการฆ่ากันทุกวัน แค่เดินไปเยียบนิ้วเท้าตรง นิ้วก้อย.

....นี้เป็นตัวอย่าง ลองคิดดู ตัดคำว่าชนชั้นไปส่ะ ไม่มีพวกเขา ไม่มีพวกเรา แต่เป็นมนุษย์เหมือนกัน...
ไม่มีชาวยิว ไม่มีอิสลาม มีแต่ มนุษย์เหมื่อนกัน

อะไรจะเกิดมันต้องเกิดมันห้ามไม่ได้ เราห้ามคนอื่นไม่ได้ แต่เราห้ามตัวเองได้

****ส่งข้อความมาด่าได้ที่ mak191mmm@hotmail.com
11/2/53 โพสต์โดย คนกลางไม่ตามใคร
18 จาก 38
++
1/3/53 โพสต์โดย น้ำตาลกับเกลือ
19 จาก 38
shalom Jerusalem
11/3/53 โพสต์โดย Calva
20 จาก 38
ง่ายๆสั้นๆได้ใจความ  ชาวยิว  ฉลาด  และเห็นแก่ตัว   กะทู้แรก สาธยายซะผมอ่านจนปวดตาเลย ที่เอามาลงอ่านหมอป่าวน๊า
23/3/53 โพสต์โดย KuLaSaNg
21 จาก 38
ยิวมันไม่เคยรักใครนอกจากตัวมันเอง

มันเหนแก่ตัว

มันเหนคนศาสนาอื่น เป็นหมารับใช้มัน
4/4/53 โพสต์โดย ฮัสบิยัลลอฮฺ
22 จาก 38
ชนชาติยิวเก่งที่สุดในโลกเพราะเป้นชนชาติของพระเจ้า
30/6/53 โพสต์โดย mengnakam
23 จาก 38
ผู้คนรัก ความเกลียดชัง มากกว่า ความเข้าใจในพระเจ้า
ผู้คนรัก ความมืดบอดทางปัญญา    มากกว่า ความเข้าใจในพระเจ้า
23/7/53 โพสต์โดย กุนซือ พายุ
24 จาก 38
เหมือนถูกเกลียดจากฮิตเลอร์
6/8/53 โพสต์โดย ป๊อป001
25 จาก 38
ผมคิดได้หลายแง่  ผมก็งงเหมือนกัน
คือ
-ยิวกล้าเป็นศาสนาก่อนคริสกล้าลบหลู่ว่าหลายอย่าง ใครไม่เข้าของยิว ไม่เข้าแล้วจาชดใช่ตลอดไป
-ศาสนาทุกศาสนาก็ให้ทำดีแล้วมาฆ่าล้างก๊กได้ไง
-E=MC ยกกำลัง 2 มีไว้เพื่อป้องกันคริสหรือปร่าวสร้างมาทำไม เมื่อศาสนาสอนให้ทำความดี
-คนทุกศาสนาฆ่าคนแล้วอ้างศาสนา กลัวติดคุกหลอ ไม่ใจเลย
-ถ้ายิวมาก่อนคริสแสดงว่ายิวแจ่งกว่าคริสสิ ตัวชี้วัดคืออะไร ไอ้ที่บอกว่าชดใช้ไปชาติหน้า ตกลงต้องเป็นทาสใครใชภพหน้า ใครรู้บอกมา
-มนุษย์ต่างดาวก็มาบอก ว่า พระพุธรเจ้า เยซูคริส อัลเลาะเป็นศาสดา เป็นแค่ผู้แทนอาณาจักรทางช้างเผือก ยังมีต่างดาวที่ใหญ่กว่าทั้งสามผู้แทนที่กล่าวมา ในมิติไอไรก็ไม่รู้ เขาบอกมาว่างั้น
-แล้วตกลงความลับชีวิตคืออะไรกันแน่ เกียวกับการวนเวียนไปรับใช้ใคร หรือให้ดับสูญไปเลยไม่ต้องเกิดมาอีก
-เกิดมาก็ต้องมีกิเลสทางศาสนาไม่อยากให้คนเข้าไปเกินหน้าเกินตาหรือปร่าว
-ทามไมผู้ที่เรียกตนว่าพระเจ้าไม่มาทะเลาะกันให้ชาวโลกเห็นนะหรือว่าสู้กันไม่ได้เลยลอกอุบายให้ชาวโลกทะเลาะกันไง้
19/8/53 โพสต์โดย mew555wy หยุดสร้างวิมานในอวกาศซัก
26 จาก 38
ชนชาติยิวเก่งที่สุดในโลกเพราะเป้นชนชาติของพระเจ้า
-แล้วทามไมพระเจ้าไม่ปกป้องเลยละ ยันหนังเหนียวไม่มีหลอ ที่ดูมาเห็นตายยกก๊กเลย ตายมากว่าล้านนะคนไม่อยากนับตายมากว่าอีก
-ไอ้ที่บอกว่าฉลาดนะก็จริงฉลาดแบบใหนฉลาดจะยึดครองโลกหรือป่าว ที่ได้ปล่อยคลื่นโทรศัพท์ใส่หัวคนแล้วกดรีโหมดระเบิดทั้งโลกอะนะอันนี้น่าคิด จะได้เหลือแต่ชาวยิว
เวรกรรมจริงๆ
19/8/53 โพสต์โดย mew555wy หยุดสร้างวิมานในอวกาศซัก
27 จาก 38
แปลกแต่จริง  มีด้วยหรือเกลียดคนฉลาด  ถ้าฉลาดอย่างเดียวใครก็รักนะ
ที่เกลียดเพราะความชั่วร้ายต่างหากครับ  ยิ่งถ้าชั่วร้าย + ฉลาด ก็ยิ่งน่าเกลี่ยดมากที่สุด

เหมือนใคร ๆ คนหนึ่งที่ฉลาด+โกง จึงทำให้ไม่มีที่จะอยู่ ชัด ๆ
19/8/53 โพสต์โดย Fauzi586
28 จาก 38
ชาวยิวไม่ได้ถูกเกลียดหรอกที่จริงความเหลียดชังเหล่านั้นมาจากความกลัวกับการบิดเบื่อนของการชวนเชื่อ ไอ้พวกไม่รู้ฟังมาก้อเก็บมาเกลียดต่อ ถึงจะเลวจริงก้ออย่า เหมารวม ครับ มันหมดยุกการเหยียดชนชาติมานานแล้ว
28/8/53 โพสต์โดย ivoriez
29 จาก 38
เพราะคัมภีร์ตัลมูดของพวกเขาที่พวกเขายึดถือ มองผู้อื่นเป็นสัตว์ ชนชาติพวกเขาดีที่สุด และมีอีกมากมายที่ยังไม่กล่าวถึง ชนชาติเป็นผู้โอหัง ชอบละเมิดผู้อื่น ชอบละเมิดกฎเกณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าได้ลงโทษพวกเขา ทุกยุคทุกสมัยคับที่ชาวยิวโดนฆ่าล้างเผ่าพันธ์ ก่อนหน้าฮิตเลอร์ เช่น ในสมัยฟาโรห์ราเมส ได้ฆ่าลูกชายของพวกเขา ในสมัยศาสนฑูตซะการียา พวกเขาได้ฆ่าศาสนฑูตของพวกเขา อัลลอฮก็ได้ทรงให้กษัตรย์แห่งเปอร์เซียได้ฆ่าล้างเผ่าพันธ์พวกเขา ในสมัยศาสนฑูตยะหยา พวกเขาได้ฆ่าศาสนฑูตยะหยา อัลลอฮก็ได้ให้บุคตันศัร กษัตรย์แห่งบาบิโลน ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธ์พวกเขา ในสมัยศาสนฑูตมูฮัมหมัด พวกเขาหักหลัง เป็นพวกไว้หน้าหลังหลอก บิดพลิ้วสัญญา เป็นไส้ศึกให้แก่ศัตรู อัลลอฮได้ทรงให้ชายคนหนึ่งในหมู่พวกเขาที่รับอิสลามตัดสินฆ่าพวกเขา 800-900 คน และที่เหลือถูกเนรเทศออกจากประเทศ และในสมัยต่อมาหลังจากนั้น ก็มีประวัติศาสตร์มากมายที่บันทึกเกี่ยวกับการกระทำของพวกเขา อย่างปัจจุบัน ชาวยิวได้ฆ่าชาวปาเลส์ไตน์เป็นว่าเล่น ฆ่าอย่างโหดเหี้ยม อำมหิต ทำเหมือนชาวปาเลสไตน์มิใช่มนุษย์ ความเชื่อของชาวยิว คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด และเป็นสิ่งที่ท้าทายในอนาคตว่า อัลลอฮจะส่งใคร ไปฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิว หลังจากที่พวกเขาได้ฆ่าชาวปาเลสไตน์เป็นว่าเล่น
1/10/53 โพสต์โดย Shahaan khozafi
30 จาก 38
ในคัมภีร์อัลกุรอานของชาวมุสลิม อัลลอฮจะเรียกชื่อชาวยิว อีกชื่อหนึ่งว่า ชาวคัมภีร์ ครับผม ในสมัยตอนศาสนฑูตมูฮัมหมัดยังมีชีวิต มีชาวยิวนี่แหละที่ถามเรื่องวิทยาศาสตร์ต่อท่านศาสนฑูตมูฮัมหมัดอ่ะ
1/10/53 โพสต์โดย Shahaan khozafi
31 จาก 38
เล่าประวัติศาสตร์ยิวให้แบบ นิดหน่อยนะครับ

ชาวยิว มีอีกชื่อว่ายิศราเอล ยิศราเอลนี้เป็นชื่อคนครับ เป็น ต้นตระกูลของชาวยิว 13 ตระกูล

คนที่ชื่อยิศราเอลคนนี้เดิมชื่อยาโคบ มีลูก 12คน แต่ ที่นับเป็น 13 เพราะลูกคนหนึ่งเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิง
ทั้งในคัมภีร์และประวัติศาสตร์โลก ชื่อว่า โยเซฟ เลยนับ ลูกทั้ง 2 ของโยเซฟเป็นตระกูล แทน (ตะกูลเลยเพิ่มมา 1)

พวกยิวนั้นมีปัญหากับ ชนชาติแถวตะวันออกกลางอยู่แล้วครับ เพราะ แต่แรกพวกยิวเข้าไปตี ประเทศเหล่านั้นมาเป็นประเทศของตนเอง ตามไบเบิล พระเจ้าทรงนำให้ โยชูวา เข้าตี และยึดแผ่นดินจนตั้งเป็นประเทศ แต่เมื่อตั้งประเทศได้แล้ว ชาวยิว ก็หลงไม่ปฏิบัติพระเจ้า ไม่ทำตามกฏบัญญัติของพระองค์ จนทำให้พระเจ้า ตักเตือนพวกยิว ในการตักเตือนนั้น ทำให้พวกยิว แทบจะไม่ได้ ขยายพื้นที่ หรือ ตี พื้นที่เพิ่มเลย เพราะพระเจ้าลงโทษหนักมาก อยู่มา ในรัชสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวยิว คือ กษัตริย์องค์ที่ 2-3 ของชาวยิว องค์ 2 ชื่อว่า ดาวิด ท่านเป็นกษัตริย์ที่รบเก่ง ได้ขยายแผ่นดินยิศราเอล ไปได้กล้างที่สุด และท่านก็ เคารพและนับถือพระเจ้า ตลอดชีวิตของท่าน แต่เนื่องจากว่าไบเบิลไม่โกหกครับ ไบเบิลแทบจะเขียนความผิดของกษัตริย์เอาไว้หมดทุกอย่าง ถึงกษัตริย์จะดีเพียงไร ความผิดเล็กๆ น้อย ไบเบิลก็เขียนไว้ครับ แตกต่างจากหนังสือทั่วไปที่ ชอบเล่าแต่ความดีงาม ไม่เล่าเลย ไอสิ่งที่เลวๆ ร้าย ๆ ต่างๆ นาๆ  มากษัตริย์องค์ที่ 3 ครับ กษัตริย์องค์นี้ เรารู้จักกันดี คือ กษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลก ชื่อ โซโลมอน ท่านได้สร้างวิหารของพระเจ้า และท่านมีสมบัติมากมาย ในพระคัมภีร์ใช้คำว่า เงินในสมัยของท่านไม่ค่อยจะมีค่านัก แต่ในบั้นปลายชีวิตของโซโลมอนก็หาจะดีเหมือนดาวิดไม่ เค้าก็หลงไป เพราะฉลาดเกิน อาจจะงงๆ นะครับ แต่ก็เขียนไปให้งง แบบนั้นแหละ เมื่อโซโลมอนตาย
ระฮับอาม ขึ้นครองราช เป็นกษัตริย์องค์ที่ 4 ครับ ในยุคนี้แหละครับพระเจ้าลงโทษเพราะความผิดของโซโลมอนที่ไม่เชื่อฟัง ชาติยิวเลย แตก ออกเป็น 2ชาติ คือ ชาติยิศราเอล มีทั้งหมด 10ตระกูล และชาติ ยูดา
มีทั้งหมดประมาณ3 หรือไม่ก็ 2 เนี่ยแหละ โดยมีตระกูล ยูดา (1 ใน 13) เป็นตระกูลใหญ่ (ที่จริงแล้ว ทั้งกษัตริย์ดาวิด และโซโลมอน ก็เป็นตระกูล ยูดา เนี่ยแหละ) ตระกูลยูดาเป็นตระกูลแห่งกษัตริย์ ตามคำทำนายของยิศราเอล เมื่อ กว่า 500+ ปีก่อน ดาวิดขึ้นครอง

ต่อมาเมื่อแยกประเทศกัน ชาติยิศราเอล กับชาติยูดา ก็ทำ สงครามกันบ่อยๆ แต่ในที่สุด ชาติยิศราเอลก็ทิ้งพระเจ้า พระเจ้าเลยให้ อาณาจักรอัสซีเรีย ตียิศราเอลแตก จับชาวยิศราเอลไปเป็นทาส ต่อมาไม่นาน ชาติยูดาก็ทิ้งพระเจ้าอีก เลยถูก อาณาจักรบาบิโลน ตีแตก จับไปเป็นชะเลย แต่ทว่า ชาติยิศราเอลที่ถูก อัสซีเรียตีแตกนั้น ชาวอัสซีเรียเป็นคนโหดร้าย เค้าได้ทำลาย และเปลี่ยนแปลงเชื่อแท้ของชาวยิว (แบบว่า ลูกผสมไม่ไช่ยิวแท้) ในสมัยพระเยซู เรียก ยิวผสมนี้ว่า ชาวซะมาเรีย แต่ ชาติยูดา ไม่โดนแบบ ชาติยิศราเอล จึงยังคงอยู่ ตั้งแต่ตกไปเป็นทาส ก็ตก ไปโดยตลอด พระเจ้าทรงเอือมระอา และไม่ช่วยเหลืออีกแล้ว รอจนพระเยซู มาประสูติเลย พวกยิสราเอล และ ยูดา ก็ตกเป็นทาส และกระจัดกระจายไป ใน สมัย กรีกเรืองอำนาจ และก็มาสมัยโรมัน ก็คือ เป็นทาส มาตลอดนั้นเองแหละครับ  ในพระคัมภีร์ก็เล่าถึงแค่ในสมัยโรมัน ครับ

อยากรู้เพิ่มเติมอ่านพระคัมภีร์เอาเองนะครับ รับรอง ไบเบิลไม่โกหกครับ
28/12/53 โพสต์โดย -kafuse
32 จาก 38
ความเจริญทางเทคโนโลยี  ไม่ได้ชี้วัดเรื่องศีลธรรม และคุณธรรม แล้ววันแห่งการตัดสิน พระผู้เป็นเจ้าจะนำเราไปรวมกัน และสอบสวนเราในเรื่องคุณงามความดี ไม่ใช่เทคโนโลยี  และที่สำคัญใช้เทคโนโลยีในการอธรรมนั้น ผมไม่ต้องพูดถึงนะว่ายังไง.....โทษที่เบาที่สุดในนรก อะ เหยียบหินไฟ สมองเดือด
ณ วันนั้นแหละความยุติธรรมจะปรากฎให้เห็น..........พี่น้องที่ถูกอธรรม จงอดทนเถิด การตอบแทนรอพวกท่านอยู่..........
1/1/54 โพสต์โดย davood
33 จาก 38
อ่านนี่ครับ
http://www.facebook.com/album.php?id=100001254325595&aid=43284#!/photo.php?fbid=150383231680153&set=a.150383211680155.43284.100001254325595
ถ้าเปิดไม่ได้ อ่านตามนี้ครับ
คัมภีร์ทาลมุดของศาสนายิว
ความจริงเกี่ยวกับคัมภีร์ตัลมูด
โดย อาจารย์บรรจง บินกาซัน

คัมภีร์ ตัลมูดเป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมคำบอกเล่าของแร็บไบ(ธรรมาจารย์ชาว ยิว)หลังสมัยนบีมูซาและในระหว่างที่พวกชาวยิวต้องเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายเป็น เวลานับร้อยปี คัมภีร์ตัลมูดเกิดขึ้นจากความหลงผิดและอคติในเรื่องเชื้อสายของชาวยิวที่ถือ ว่าเผ่าพันธุ์ของตนเหนือกว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นเพราะเป็นเผ่าพันธุ์ที่พระ เจ้าทรงคัดเลือก ดังนั้น คัมภีร์ตัลมูดจึงถือว่าคนที่มิใช่ยิวทั้งหมดเป็นสัตว์และมิได้เป็นลูกหลาน ของอาดัม ต่อไปนี้เป็นข้อความบางตอนในคัมภีร์ตัลมูด?ยิวถูกเรียกว่ามนุษย์ แต่ผู้ที่มิใช่ยิวมิใช่มนุษย์ พวกเขาเป็นสัตว์เดรฉาน? (Talmud : Baba mezia,114b)

?อากุม (ผู้ที่มิใช่ยิว) เป็นเหมือนหมา ใช่ คัมภีร์สอนให้เราให้เกียรติสุนัขมากกว่าผู้ที่มิใช่ยิว? (Ereget Raschi Erod.22 30


? ถึงแม้พระเจ้าจะสร้างผู้ที่มิใช่ยิวขึ้นมาก็ตาม พวกเขาก็ยังเป็นสัตว์ในร่างมนุษย์ มันจึงไม่เหมาะสมสำหรับยิวที่จะได้รับการรับใช้โดยสัตว์ ดังนั้น เขาจะได้รับการรับใช้โดยสัตว์ในรูปมนุษย์? (Midrasch Talpioth, p.255, Warsaw 1855)


?หญิงมีครรภ์ที่มิใช่ชาวยิวไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์ที่ตั้งท้อง? (Coschen hamischpat 405)


?วิญญาณของผู้ที่มิใช่ยิวมาจากวิญญาณที่สกปรกและถูกเรียกว่าหมู? (Jalkut Rubeni gadol 12b)


? ถึงแม้ว่าผู้ที่มิใช่ยิวจะมีโครงสร้างร่างกายเหมือนยิว แต่เมื่อเปรียบกับยิวแล้ว พวกเขาก็เหมือนกับลิงเปรียบเทียบกับมนุษย์? (Schene luchoth haberith, p.250 b)


?ถ้าหากท่านกินกับผู้ที่มิใช่ยิว มันก็เหมือนกับการกินกับสุนัข? (Tosapoth, Jebamoth 94b)


? ถ้ายิวมีคนใช้หรือสาวใช้ที่ไม่ใช่ยิวตาย เขาจะต้องไม่แสดงความเห็นใจแก่ยิว ท่านจะต้องบอกยิวว่า : ?พระเจ้าจะทดแทนสิ่งที่คุณเสียไปเหมือนกับว่าวัวหรือลาตัวหนึ่งตายไป?? (Jore dea 377,1)


?การมีสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้ที่มิใช่ยิวเหมือนกับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสัตว์? (Talmud Sanhedrin 74b)


?เป็นที่อนุญาตให้เอาร่างกายและชีวิตของผู้ที่มิใช่ยิวได้? (Sepher Ikkarim III c 25)


? มันเป็นกฎหมายที่จะฆ่าใครก็ได้ที่ปฏิเสธคัมภีร์โตราห์ พวกคริสเตียนก็อยู่ในพวกที่ปฏิเสธคัมภีร์โตราห์? (Coschen hamischpat 425 Hagah 425.5)


?ท่านจะฆ่าพวกนอกรีตที่ไม่ใช่ยิวด้วยมือของท่านเองก็ได้? (Talmud, Abodah Zara, 4b)


?ยิวทุกคนที่หลังเลือดของพวกที่ไม่ใช่ยิวกำลังทำสิ่งเดียวกับการบูชานยัญต่อพระเจ้า? (Talmud : Bammidber raba c 21& Jalkut 772)

ยิวเตรียมตัวทำความชั่วอย่างไร ?

?ถ้าหากยิวผู้ใดอยากจะทำชั่ว เขาควรจะออกไปยังเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเขาและทำชั่วที่นั่น? (Moed Kattan 17a)


?ถ้าผู้ที่มิใช่ยิวตียิว ผู้ที่มิใช่ยิวคนนั้นจะต้องถูกฆ่า? (Sanhedrin 58b)


?ยิวไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างทำงานให้แก่คนที่มิใช่ยิว? (Sanhedrin 57a)


? ถ้าวัวของชาวอิสราเอลขวิดวัวของชาวคะนาอัน ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าวัวของชาวกันคะนาอันขวิดวัวของชาวอิสราเอล จะต้องจ่ายค่าชดใช้โดยเต็ม? (Baba Kamma 37b)


?ถ้ายิวพบสิ่งของที่พวกที่มิใช่ยิวทำหายก็ไม่จำเป็นต้องคืน? (Baba Mezia 24a & Baba Kamma 113b)


? พระเจ้าจะไม่เว้นโทษยิวที่ยกลูกสาวของตัวเองให้แต่งงานกับคนแก่หรือหาภรรยา ให้แก่ลูกชายที่ยังเป็นทารกของตนหรือคืนของที่หายให้แก่ผู้ที่มิใช่ยิว...? (Sanhedrin 76a)


?เมื่อยิวฆ่าคนที่มิใช่ยิว จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต ยิวจะเก็บสิ่งที่ยิวขโมยมาจากผู้ที่ไม่ใช่ยิวไว้ก็ได้? (Sanhedrin 57a)


?ผู้ที่มิใช่ยิวจะไม่ได้รับการคุ้มครองของกฎหมายและพระเจ้าได้เอาเงินพวกเขาให้แก่แก่อิสราเอลแล้ว? (Baba Kamma 37b)


?ยิวอาจจะใช้วิธีการโกหกเพื่อกำจัดผู้ที่มิใช่ยิวได้? (Baba Kamma 113a)


?พวกเด็กๆที่ไม่ใช่ยิวทั้งหมดเป็นสัตว์? (Yebamoth 98a)


?เด็กผู้หญิงที่มิใช่ยิวอยู่ในสภาพที่สกปรกตั้งแต่เกิด? (Abodah Zarah 36b)


?พวกที่ไม่ใช่ยิวชอบมีเพศสัมพันธ์กับวัว? (Abodah Zarah 22a-22b)

ยิวดูถูกนางมัรฺยัมผู้บริสุทธิ์

? จงกล่าวว่านางมารีย์เป็นโสเภณี นางผู้เป็นลูกหลานของกษัตริย์และเจ้าเมืองได้เล่นชู้กับช่างไม้? นอกจากนี้แล้วในเชิงอรรถหมายเลข 2 ถึง Shabbath 104b ของฉบับ Soncino ยังมีกล่าวไว้ในตัวบทของคัมภีร์ตัลมูดที่ไม่มีการตัดว่าแม่ของเยซัส นางมิเรียมช่างทำผมมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคน (Sanhedrin 106a)

ยิวดูหมิ่นพระเยซู

?จงกล่าวว่าเยซูกำลังถูกต้มอยู่ในเยี่ยวร้อนๆ? (Gittin 57a)

ยิวโจมตีความเชื่อของคนที่มิใช่ยิว

?พวกคริสเตียนและอื่นที่ปฏิเสธคัมภีร์ตัลมูดจะลงนรกและจะถูกลงโทษทั้งโคตร? (Rosh Hashanah 17a)


?ยิวจะต้องทำลายคัมภีร์ของชาวคริสเตียน นั่นคือคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่? (Shabbath 116a)


ดร. อิสราเอล ชาฮักแห่งมหาวิทยาลัยฮิบรูรายงานว่าชาวอิสราเอลได้เผาคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธ สัญญาใหม่นับเป็นพันเล่มในแผ่นดินปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเมื่อวันวันที่ 23 มีนาคม 1980 (ดู Jewish History, Jewish Religion, p.21)

คำสอนบ้าๆบอๆของคัมภีร์ตัลมูด

?จงพูดว่าอาดัมมีสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ทุกชนิดในสวนแห่งเอเดน? (Yebamoth 63a)


?จงประกาศว่าการเกษตรเป็นอาชีพที่ต่ำที่สุด? (Yebamoth 63a)


?ยิวจะแต่งงานกับเด็กผู้หญิงอายุ 3 ขวบก็ได้ (โดยเฉพาะสามขวบกับหนึ่งวัน)? (Sanhedrin 55b)


?ยิวอาจจะมีเพศสัมพันธุ์กับเด็กก็ได้ตราบใดที่เด็กคนนั้นอายุต่ำกว่า 9 ขวบ? (Sanhedrin 54b)


?เมื่อผู้ชายที่โตเต็มวัยแล้วมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงก็ไม่เป็นอะไร? (Kethuboth 11b)


? ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับสัตว์สมควรที่จะแต่งงานกับนักบวชยิว ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับปีศาจก็ควรที่จะแต่งงานกับนักบวชยิว? (Yebamoth 59b)


?จงพูดว่าไม่มีโสเภณีในโลกที่แร็บไบเอลีซาร์แห่งคัมภีร์ตัลมูดไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย? (Abodah Aarah 17a)


?จงพูดว่าไม่มีแร็บไบคนใดจะตกนรกได้? (Hagigah 27a)


?แร็บไบคนหนึ่งโต้วาทีกับพระเจ้าและชนะ พระเจ้ายอมรับว่าแร็บไบชนะโต้วาที? (Baba Mezia 59b)


? ผู้ชายยิวมีหน้าที่ต้องกล่าวคำวิงวอนต่อไปนี้ทุกวันว่า ?ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ทำให้เราเป็นผู้ที่มิใช่ยิว เป็นผู้หญิงหรือเป็นทาส?? (Menahoth 43b-44a)
บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
ใส่คำบรรยายภาพ
คัมภีร์ทาลมุดของศาสนายิว
ความจริงเกี่ยวกับคัมภีร์ตัลมูด
โดย อาจารย์บรรจง บินกาซัน

คัมภีร์ ตัลมูดเป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมคำบอกเล่าของแร็บไบ(ธรรมาจารย์ชาว ยิว)หลังสมัยนบีมูซาและในระหว่างที่พวกชาวยิวต้องเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายเป็น เวลานับร้อยปี คัมภีร์ตัลมูดเกิดขึ้นจากความหลงผิดและอคติในเรื่องเชื้อสายของชาวยิวที่ถือ ว่าเผ่าพันธุ์ของตนเหนือกว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นเพราะเป็นเผ่าพันธุ์ที่พระ เจ้าทรงคัดเลือก ดังนั้น คัมภีร์ตัลมูดจึงถือว่าคนที่มิใช่ยิวทั้งหมดเป็นสัตว์และมิได้เป็นลูกหลาน ของอาดัม ต่อไปนี้เป็นข้อความบางตอนในคัมภีร์ตัลมูด?ยิวถูกเรียกว่ามนุษย์ แต่ผู้ที่มิใช่ยิวมิใช่มนุษย์ พวกเขาเป็นสัตว์เดรฉาน? (Talmud : Baba mezia,114b)

?อากุม (ผู้ที่มิใช่ยิว) เป็นเหมือนหมา ใช่ คัมภีร์สอนให้เราให้เกียรติสุนัขมากกว่าผู้ที่มิใช่ยิว? (Ereget Raschi Erod.22 30


? ถึงแม้พระเจ้าจะสร้างผู้ที่มิใช่ยิวขึ้นมาก็ตาม พวกเขาก็ยังเป็นสัตว์ในร่างมนุษย์ มันจึงไม่เหมาะสมสำหรับยิวที่จะได้รับการรับใช้โดยสัตว์ ดังนั้น เขาจะได้รับการรับใช้โดยสัตว์ในรูปมนุษย์? (Midrasch Talpioth, p.255, Warsaw 1855)


?หญิงมีครรภ์ที่มิใช่ชาวยิวไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์ที่ตั้งท้อง? (Coschen hamischpat 405)


?วิญญาณของผู้ที่มิใช่ยิวมาจากวิญญาณที่สกปรกและถูกเรียกว่าหมู? (Jalkut Rubeni gadol 12b)


? ถึงแม้ว่าผู้ที่มิใช่ยิวจะมีโครงสร้างร่างกายเหมือนยิว แต่เมื่อเปรียบกับยิวแล้ว พวกเขาก็เหมือนกับลิงเปรียบเทียบกับมนุษย์? (Schene luchoth haberith, p.250 b)


?ถ้าหากท่านกินกับผู้ที่มิใช่ยิว มันก็เหมือนกับการกินกับสุนัข? (Tosapoth, Jebamoth 94b)


? ถ้ายิวมีคนใช้หรือสาวใช้ที่ไม่ใช่ยิวตาย เขาจะต้องไม่แสดงความเห็นใจแก่ยิว ท่านจะต้องบอกยิวว่า : ?พระเจ้าจะทดแทนสิ่งที่คุณเสียไปเหมือนกับว่าวัวหรือลาตัวหนึ่งตายไป?? (Jore dea 377,1)


?การมีสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้ที่มิใช่ยิวเหมือนกับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสัตว์? (Talmud Sanhedrin 74b)


?เป็นที่อนุญาตให้เอาร่างกายและชีวิตของผู้ที่มิใช่ยิวได้? (Sepher Ikkarim III c 25)


? มันเป็นกฎหมายที่จะฆ่าใครก็ได้ที่ปฏิเสธคัมภีร์โตราห์ พวกคริสเตียนก็อยู่ในพวกที่ปฏิเสธคัมภีร์โตราห์? (Coschen hamischpat 425 Hagah 425.5)


?ท่านจะฆ่าพวกนอกรีตที่ไม่ใช่ยิวด้วยมือของท่านเองก็ได้? (Talmud, Abodah Zara, 4b)


?ยิวทุกคนที่หลังเลือดของพวกที่ไม่ใช่ยิวกำลังทำสิ่งเดียวกับการบูชานยัญต่อพระเจ้า? (Talmud : Bammidber raba c 21& Jalkut 772)

ยิวเตรียมตัวทำความชั่วอย่างไร ?

?ถ้าหากยิวผู้ใดอยากจะทำชั่ว เขาควรจะออกไปยังเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเขาและทำชั่วที่นั่น? (Moed Kattan 17a)


?ถ้าผู้ที่มิใช่ยิวตียิว ผู้ที่มิใช่ยิวคนนั้นจะต้องถูกฆ่า? (Sanhedrin 58b)


?ยิวไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างทำงานให้แก่คนที่มิใช่ยิว? (Sanhedrin 57a)


? ถ้าวัวของชาวอิสราเอลขวิดวัวของชาวคะนาอัน ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าวัวของชาวกันคะนาอันขวิดวัวของชาวอิสราเอล จะต้องจ่ายค่าชดใช้โดยเต็ม? (Baba Kamma 37b)


?ถ้ายิวพบสิ่งของที่พวกที่มิใช่ยิวทำหายก็ไม่จำเป็นต้องคืน? (Baba Mezia 24a & Baba Kamma 113b)


? พระเจ้าจะไม่เว้นโทษยิวที่ยกลูกสาวของตัวเองให้แต่งงานกับคนแก่หรือหาภรรยา ให้แก่ลูกชายที่ยังเป็นทารกของตนหรือคืนของที่หายให้แก่ผู้ที่มิใช่ยิว...? (Sanhedrin 76a)


?เมื่อยิวฆ่าคนที่มิใช่ยิว จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต ยิวจะเก็บสิ่งที่ยิวขโมยมาจากผู้ที่ไม่ใช่ยิวไว้ก็ได้? (Sanhedrin 57a)


?ผู้ที่มิใช่ยิวจะไม่ได้รับการคุ้มครองของกฎหมายและพระเจ้าได้เอาเงินพวกเขาให้แก่แก่อิสราเอลแล้ว? (Baba Kamma 37b)


?ยิวอาจจะใช้วิธีการโกหกเพื่อกำจัดผู้ที่มิใช่ยิวได้? (Baba Kamma 113a)


?พวกเด็กๆที่ไม่ใช่ยิวทั้งหมดเป็นสัตว์? (Yebamoth 98a)


?เด็กผู้หญิงที่มิใช่ยิวอยู่ในสภาพที่สกปรกตั้งแต่เกิด? (Abodah Zarah 36b)


?พวกที่ไม่ใช่ยิวชอบมีเพศสัมพันธ์กับวัว? (Abodah Zarah 22a-22b)

ยิวดูถูกนางมัรฺยัมผู้บริสุทธิ์

? จงกล่าวว่านางมารีย์เป็นโสเภณี นางผู้เป็นลูกหลานของกษัตริย์และเจ้าเมืองได้เล่นชู้กับช่างไม้? นอกจากนี้แล้วในเชิงอรรถหมายเลข 2 ถึง Shabbath 104b ของฉบับ Soncino ยังมีกล่าวไว้ในตัวบทของคัมภีร์ตัลมูดที่ไม่มีการตัดว่าแม่ของเยซัส นางมิเรียมช่างทำผมมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคน (Sanhedrin 106a)

ยิวดูหมิ่นพระเยซู

?จงกล่าวว่าเยซูกำลังถูกต้มอยู่ในเยี่ยวร้อนๆ? (Gittin 57a)

ยิวโจมตีความเชื่อของคนที่มิใช่ยิว

?พวกคริสเตียนและอื่นที่ปฏิเสธคัมภีร์ตัลมูดจะลงนรกและจะถูกลงโทษทั้งโคตร? (Rosh Hashanah 17a)


?ยิวจะต้องทำลายคัมภีร์ของชาวคริสเตียน นั่นคือคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่? (Shabbath 116a)


ดร. อิสราเอล ชาฮักแห่งมหาวิทยาลัยฮิบรูรายงานว่าชาวอิสราเอลได้เผาคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธ สัญญาใหม่นับเป็นพันเล่มในแผ่นดินปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเมื่อวันวันที่ 23 มีนาคม 1980 (ดู Jewish History, Jewish Religion, p.21)

คำสอนบ้าๆบอๆของคัมภีร์ตัลมูด

?จงพูดว่าอาดัมมีสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ทุกชนิดในสวนแห่งเอเดน? (Yebamoth 63a)


?จงประกาศว่าการเกษตรเป็นอาชีพที่ต่ำที่สุด? (Yebamoth 63a)


?ยิวจะแต่งงานกับเด็กผู้หญิงอายุ 3 ขวบก็ได้ (โดยเฉพาะสามขวบกับหนึ่งวัน)? (Sanhedrin 55b)


?ยิวอาจจะมีเพศสัมพันธุ์กับเด็กก็ได้ตราบใดที่เด็กคนนั้นอายุต่ำกว่า 9 ขวบ? (Sanhedrin 54b)


?เมื่อผู้ชายที่โตเต็มวัยแล้วมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงก็ไม่เป็นอะไร? (Kethuboth 11b)


? ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับสัตว์สมควรที่จะแต่งงานกับนักบวชยิว ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับปีศาจก็ควรที่จะแต่งงานกับนักบวชยิว? (Yebamoth 59b)


?จงพูดว่าไม่มีโสเภณีในโลกที่แร็บไบเอลีซาร์แห่งคัมภีร์ตัลมูดไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย? (Abodah Aarah 17a)


?จงพูดว่าไม่มีแร็บไบคนใดจะตกนรกได้? (Hagigah 27a)


?แร็บไบคนหนึ่งโต้วาทีกับพระเจ้าและชนะ พระเจ้ายอมรับว่าแร็บไบชนะโต้วาที? (Baba Mezia 59b)


? ผู้ชายยิวมีหน้าที่ต้องกล่าวคำวิงวอนต่อไปนี้ทุกวันว่า ?ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ทำให้เราเป็นผู้ที่มิใช่ยิว เป็นผู้หญิงหรือเป็นทาส?? (Menahoth 43b-44a)
บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
17/1/54 โพสต์โดย เอาชื่อนี้เเหละ
34 จาก 38
ในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้ามีบัญชาคนอิสราเอลไม่ให้ข่มเหงคนต่างด้าว หญิงม่ายและเด็กกำพร้า ผมเห็นคนที่โพสท์ในนี้หลายคนมีความเข้าใจที่บิดเบือน คนยิวไม่ได้มีความคิดที่มองคนชาติอื่นเป็นสุนัขเลย คำพูดนี้ที่ว่ามาจากตัลมูด ขอเรียนตรงๆว่าไม่มีปรากฏในคำสอนของชาวยิวแต่ปรากฏในมือของผู้แอบอ้างว่าเป็นมุสลิม ผู้ที่ไม่รู้จริงควรจะระวังในคำพูดให้มากเพราะพระเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า  "ผู้ใดอวยพรชนชาติอิสราเอล พระเจ้าจะอวยพระพรผู้นั้น ผู้ใดสาปแช่งชนชาติอิสราเอลพระเจ้าก็จะสาปแช่งผู้นั้น"
   ชนชาติยิวเป็นชนชาติที่ได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้า เป็นชนชาติที่พระเจ้าประทานความรอดผ่านมาทางชนชาตินี้ จึงเป็นธรรมดาที่เจ้าแห่งนรก พ่อแห่งการโกหก(ซาตานและสมุน)จะต้องทำทุกวิถีทางที่ทำลายชนชาตินี้รวมถึงบรรดาผู้เชื่อในพระคริสต์(บรรดาผู้เชื่อถูกนับเข้าเป็นชนชาติแห่งพระเจ้าเช่นเดียวกับอิสราเอล)ก็ถูกการทดลองจากวิญญาณร้ายเหล่านี้เช่นกัน
17/3/54 โพสต์โดย zu_pra
35 จาก 38
ไม่ใช่โทราห์นะครับ คณ วศิน ไชยเดช 1 ต.ค. 2552, 21:27:58 เเต่ที่คุณกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งจากพระคัมภีร์ ทาลมุด(เตามูด) นะคับ ^^
12/6/54 โพสต์โดย เอาชื่อนี้เเหละ
36 จาก 38
เพราะเชื่อตามคำภีร์ ที่แต่ละฝ่ายถืออยู่นั้นแหล่ะ อ่านแล้วแปลผิดเรื่องพระเจ้าบอกอย่างนั้นบอกให้ทำอย่างนี้
แปลตามความรู้สึกของผู้แปลเองมากกว่าเลยทำให้เกิดสงคราม พระเจ้าที่ไหนให้ทำสงครามกัน หรือให้เกลียดกัน
ไม่มีหรอกครับ ถ้าพระเจ้ามีจริง เป็นถึงพระเจ้าคงไม่บอกให่้ทำเรื่องที่เบียดเบียนคนอื่นหรอกครับ ทั้งหมดที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตน่าจะใช้พระเจ้าเป็นข้ออ้างให้ผู้คนรบพุ้ง ทำสงครามกันก็เพื่อตัวเองหรือเผ่าพันธ์ตนเองให้ดำรงอยู่ได้
30/6/54 โพสต์โดย jobcup
37 จาก 38
จริงๆแล้วเฉยๆกับชนชาตินี้
แต่ชอบในความรักชาติของเขา
ด้านมืดของคนก็มี
พูดถึงด้านดี
จะดีกว่าเนอะ
4/10/55 โพสต์โดย Antny_Anus
38 จาก 38
เมื่อก่อน ฮิตเลอร์เคยโดนยิวปฏิเสธที่จะเข้าโีัรงเรียน ศิลปะ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาติ เลยหันไปเรียนการต่อสู้่แทนคับ
11/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ากพูดถึงชาวยิว ทุกท่านจะนึกถึงฮิตเลอร์ แต่เคยทราบไหมว่า กรีก เคยทำลายทุกๆ อย่างของยิวจนเกลี้ยง...?
เค้าว่าพวกยิวชั่วร้ายจริงหรือ
ต้องการรู้จักยิวมากกว่านี้ ช่วยหน่อยครับ
ทำไมถึงเกลียดยิว
ทำไมฮิตเลอถึงเกลียดชาวยิว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู