หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีการโหลดjava
โหลดลงคอมไม่ได้เลยงับ จาโหลดอะไรก็ทามม่ายด้ายเลยช่วยด้วยงับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ _/|\_
java 27/6/53 โพสต์โดย ม่ายรู้เรื่องเลย
คำตอบ
1 จาก 3
รอให้คนที่รู้เรื่องนี้
มาช่วยตอบให้ก็แล้วกันนะครับ
ผมไม่เดาล่ะ
เพราะถ้าผิดพลาดจะเสียหาย
27/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
ต้องถามว่าคำว่า java หมายถึงอะไรก่อนน่ะครับ  และเอาไปใช้อะไร ปกติถ้าเป็น java compiler ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ java runtime environment ใช้เพื่อเป็น runtime environment ก็ไปโหลดที่ web ของ sun ได้เลยน่ะครับ
ที่ http://developers.sun.com/downloads/
เลือกติดตั้งตาม platform ที่เราใช้น่ะครับ
13/7/53 โพสต์โดย Nikorn
3 จาก 3
import javax.swing.JOptionPane;

//ใครที่จะเขียนแสดงบนLabelให้นำไปประยุกต์ใช้เอาเองนะครับสอถ

//สอบถามพี่ได้ในกรณีที่ไม่ทราบว่าตัวแปรไหนทำหน้าที่อะไร

public class Moneyconvert

{

public static void main(String[]args)

{

String money ;

int moneyk,nh,ry,pn ;

String nhskeep = "" ;

String rykeep = "" ;

String pnkeep = "" ;

     money =JOptionPane.showInputDialog(null,"Input Money");

     moneyk= Integer.valueOf(money) ;

     nh = moneyk%100   ;

     ry = moneyk%1000/100    ;

     pn = moneyk/1000;

     System.out.println("All your Cash : "+money);     //ส่วนนี้สำหรับตรวจเชคค่าเงินในหลักหน่วยและสิบเช่น 20 = twenty เป็นต้น

    switch(nh){

     case 1 :

     nhskeep = "and one";

      break;

       case 2 :

     nhskeep = "and two";

      break;

      case 3 :

     nhskeep = "and three";

      break;

      case 4 :

     nhskeep = "and four";

      break;

      case 5 :

     nhskeep = "and five";

      break;

      case 6 :

     nhskeep = "and six";

      break;

      case 7 :

     nhskeep = "and seven";

      break;

      case 8 :

     nhskeep = "and eight";

      break;

      case 9 :

     nhskeep = "and nine";

      break;

      case 10 :             //10

     nhskeep = "and ten";

      break;

      case 11 :

     nhskeep = "and eleven";

      break;

      case 12 :

     nhskeep = "and twelve";

      break;

      case 13 :

     nhskeep = "and thierteen";

      break;

      case 14 :

     nhskeep = "and fourteen";

      break;

      case 15 :

     nhskeep = "and fifteen";

      break;

      case 16:

     nhskeep = "and sixteen";

      break;

      case 17:

     nhskeep = "and seventeen";

      break;

      case 18:

     nhskeep = "and eightteen";

      break;

      case 19:

     nhskeep = "and nineteen";

      break;

      case 20:                 //20

     nhskeep = "and twenty";

      break;

      case 21:

     nhskeep = "and twenty-one";

      break;

       case 22:

     nhskeep = "and twenty-two";

      break;

       case 23:

     nhskeep = "and twenty-three";

      break;

       case 24:

     nhskeep = "and twenty-four";

      break;

       case 25:

     nhskeep = "and twenty-five";

      break;

       case 26:

     nhskeep = "and twenty-six";

      break;

       case 27:

     nhskeep = "and twenty-seven";

      break;

       case 28:

     nhskeep = "and twenty-eight";

      break;

       case 29:

     nhskeep = "and twenty-nine";

      break;

       case 30:                 //30  

     nhskeep = "and thierty";

      break;

        case 31:                    

     nhskeep = "and thierty-one";

      break;

      case 32:                    

     nhskeep = "and thierty-two";

      break;

      case 33:                    

     nhskeep = "and thierty-three";

      break;

      case 34:                    

     nhskeep = "and thierty-four";

      break;

      case 35:                    

     nhskeep = "and thierty-five";

      break;

      case 36:                    

     nhskeep = "and thierty-six";

      break;

      case 37:                    

     nhskeep = "and thierty-seven";

      break;

      case 38:                    

     nhskeep = "and thierty-eight";

      break;

      case 39:                    

     nhskeep = "and thierty-nine";

      break;

      case 40:                    

     nhskeep = "and forty";    //40

      break;

      case 41:                    

     nhskeep = "and forty-one";

      break;

      case 42:                    

     nhskeep = "and forty-two";

      break;

      case 43:                    

     nhskeep = "and forty-three";

      break;

      case 44:                    

     nhskeep = "and forty-four";

      break;

      case 45:                    

     nhskeep = "and forty-five";

      break;

      case 46:                    

     nhskeep = "and forty-six";

      break;

      case 47:                    

     nhskeep = "and forty-seven";

      break;

      case 48:                    

     nhskeep = "and forty-eight";

      break;

      case 49:                    

     nhskeep = "and forty-nine";

      break;

      case 50:                    

     nhskeep = "and fifty";     //50

      break;

      case 51:                    

     nhskeep = "and fifty-one";

      break;

      case 52:                    

     nhskeep = "and fifty-two";

      break;

      case 53:                    

     nhskeep = "and fifty-three";

      break;

      case 54:                    

     nhskeep = "and fifty-four";

      break;

      case 55:                    

     nhskeep = "and fifty-five";

      break;

      case 56:                    

     nhskeep = "and fifty-six";

      break;

      case 57:                    

     nhskeep = "and fifty-seven";

      break;

      case 58:                    

     nhskeep = "and fifty-eight";

      break;

      case 59:                    

     nhskeep = "and fifty-nine";

      break;

      case 60:                    

     nhskeep = "and sixty";//60

      break;

      case 61:                    

     nhskeep = "and sixty-one";

      break;

      case 62:                    

     nhskeep = "and sixty-two";

      break;

      case 63:                    

     nhskeep = "and sixty-three";

      break;

      case 64:                    

     nhskeep = "and sixty-four";

      break;

      case 65:                    

     nhskeep = "and sixty-five";

      break;

      case 66:                    

     nhskeep = "and sixty-six";

      break;

      case 67:                    

     nhskeep = "and sixty-seven";

      break;

      case 68:                    

     nhskeep = "and sixty-eight";

      break;

      case 69:                    

     nhskeep = "and sixty-nine";

      break;

      case 70:                    

     nhskeep = "and seventy";        //70

      break;

     case 71:                    

     nhskeep = "and seventy-one";

      break;

      case 72:                    

     nhskeep = "and seventy-two";

      break;

      case 73:                    

     nhskeep = "and seventy-three";

      break;

      case 74:                    

     nhskeep = "and seventy-four";

      break;

      case 75:                    

     nhskeep = "and seventy-five";

      break;

      case 76:                    

     nhskeep = "and seventy-six";

      break;

      case 77:                    

     nhskeep = "and seventy-seven";

      break;

      case 78:                    

     nhskeep = "and seventy-eight";

      break;

      case 79:                    

     nhskeep = "and seventy-nine";

      break;

      case 80:                    //80

     nhskeep = "and eightty";

      break;

      case 81:                    

     nhskeep = "and eightty-one";

      break;

      case 82:                    

     nhskeep = "and eightty-two";

      break;

      case 83:                    

     nhskeep = "and eightty-three";

      break;

      case 84:                    

     nhskeep = "and eightty-four";

      break;

      case 85:                    

     nhskeep = "and eightty-five";

      break;

      case 86:                    

     nhskeep = "and eightty-six";

      break;

      case 87:                    

     nhskeep = "and eightty-seven";

      break;

      case 88:                    

     nhskeep = "and eightty-eight";

      break;

      case 89:                    

     nhskeep = "and eightty-nine";

      break;

      case 90:                    

     nhskeep = "and ninety";

      break;

      case 91:                    

     nhskeep = "and ninety-one";

      break;

      case 92:                    

     nhskeep = "and ninety-two";

      break;

      case 93:                    

     nhskeep = "and ninety-three";

      break;

      case 94:                    

     nhskeep = "and ninety-four";

      break;

      case 95:                    

     nhskeep = "and ninety-five";

      break;

      case 96:                    

     nhskeep = "and ninety-six";

      break;

      case 97:                    

     nhskeep = "and ninety-seven";

      break;

      case 98:                    

     nhskeep = "and ninety-eight";

      break;

      case 99:                    

     nhskeep = "and ninety-nine";

      break;     }

      //จบการตรวจเชคหลักหน่วยและ10เริ่มตรวจหลักร้อยต่อ

     switch(ry){

     case 1:

     rykeep="One hunderd"   ;

     break;

     case 2:

     rykeep="two hunderd"   ;

     break;

     case 3:

     rykeep="three hunderd"   ;

     break;

     case 4:

     rykeep="four hunderd"   ;

     break;

     case 5:

     rykeep="five hunderd"   ;

     break;

     case 6:

     rykeep="six hunderd"   ;

     break;

     case 7:

     rykeep="seven hunderd"   ;

     break;

     case 8:

     rykeep="eight hunderd"   ;

     break;

     case 9:

     rykeep="nine hunderd"   ;

     break;

     }     //จากนั้นเราก็มาตรวจสอบที่หลักพัน

     switch(pn){

     case 1:

     pnkeep="One Thousand"   ;

     break;

     case 2:

     pnkeep="Two Thousand"   ;

     break;

     case 3:

     pnkeep="Three Thousand"   ;

     break;

     case 4:

     pnkeep="Four Thousand"   ;

     break;

     case 5:

     pnkeep="Five Thousand"   ;

     break;

     case 6:

     pnkeep="Six Thousand"   ;

     break;

     case 7:

     pnkeep="Seven Thousand"   ;

     break;

     case 8:

     pnkeep="Eight Thousand"   ;

     break;

     case 9:

     pnkeep="Nine Thousand"   ;

     break;

     }

     System.out.println("Your cash is: "+pnkeep+" "+rykeep+" "+nhskeep+" Bath.");    

     //นำข้อความทั้งหมดมาต่อกันแล้วแสดงออกทางconsole

}

}import javax.swing.JOptionPane;

public class Timeconvert
{
public static void main(String[] args)
{
// รับค่านาทีจากอินพุตบ้อกซ
String time =JOptionPane.showInputDialog("​Input Minute : ");
int timemi,timeHr ;
//​ เอามาม้อดเพื่อหาค่าแต่ละหลักก่อน
timemi = Integer.valueOf(time)%60 ;
timeHr = Integer.valueOf(time)/60 ;
//​ที่ต้องเอามาม้อดแล้วเกบค่าใส่ตั​วแปรก่อนนั้นก็เพื่อการง่ายต่อก​ารทำความเข้าใจของน้องๆเอง
System.out.printf("Hour is : %d.%d",timeHr,timemi);
//​จากนั้นจะมีการพิมค่าเวลาออกมา เป็นชั่วโมง.นาที
}
}
28/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขอเว็บโหลดโปรแกรมภาษาจาวา หน่อยค่ะ อยากลองเขียนภาษานี้ดูค่ะ
ช่วยทีง๊าบบบบ java
วิธีลงเกมjava มือถือ lg t375
ฟอนต์
ทำไมgoogle toolbar ไช้ไม่ได้
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู