หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รักษาราชการแทน
กรณีดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ  5  สามารถรักษาราชการแทน  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ 6  ได้ไหม  อ้างระเบียบตัวไหนถ้าได้
กฎหมาย ระเบียบ 14/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
รักษาราชการแทน ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง (ตำแหน่งว่าง) หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก, ผู้อำนวยการกอง, เลขานุการกรม จะต้องแต่งตั้งราชการให้เป็นผู้รักษาราชการแทน เช่น การแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก, ผู้อำนวยการกอง, เลขานุการกรม เป็นต้น (ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 47)
14/2/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พนักงานราชการ...ถ้าอยากย้ายตำแหน่ง จากหน่วยงานนี้ ไปอยู่หน่วยงานอื่น แต่สังกัดกรมเดียวกันจะได้ไหมค่ะ
ข้าราชการ กรมศุลกากร มีเปิดรับตำแหน่งอะไรบ้าง
งานราชการมีอะไรบ้างค่ะ??
หนังสือราชการยกตัวอย่าง
ข้อความนี้มีสาระสำคัญกล่าวถึงเรื่องอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู