หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สมาชิกวุฒิสภามีตำแหน่งคราวละกี่ปี
วุฒิสภา 5/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 11
สงสัยด้วยคนดิ.......
5/11/51 โพสต์โดย kungems
2 จาก 11
กฎหมายเดิม คราวละ 6 แต่
แต่ชุดใหม่มี 2 อย่างคือ เลือกมา และ ลากตั้ง(สรรหามาโดยคณะที่มาจากปฏวัติ)
5/11/51 โพสต์โดย sam2551
3 จาก 11
อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละหกปี
5/11/51 โพสต์โดย Miscellanous
4 จาก 11
ส.ว.  เป็นผู้แทนของประชาชนอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ต่างจาก ส.ส.
เดิมส.ว.มาจากการแต่งตั้ง แต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง
วุฒิสภาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภา บางคนเรียกว่า “สภาสูง”
ทั่วประเทศมี ส.ว. ได้ 200 คน แบ่งกันไปตามจังหวัดต่างๆตามจำนวนประชากร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนจะเลือก ส.ว.ได้เพียง 1 คน หรือประทับตรา
เครื่องหมายกากบาทได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 6 ปี ไม่มีการยุบสภาเหมือน ส.ส.
ถ้าได้เป็น ส.ว. แล้วจะเป็นสองสมัยติดต่อกันไม่ได้ ต้องเว้นระยะเวลา 6 ปี จึงจะสมัครใหม่ได้
สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยความคิดพื้นฐานที่เห็นว่าในอดีตนั้น ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมของที่มา ซึ่งมักจะมีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นข้าราชการประจำตามตำแหน่งพรรคพวกของตนเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ได้มีการพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ หรือความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของ ส.ว. การแต่งตั้งจึงขาดความโปร่งใส
ดังนั้น เมื่อสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกจะครบวาระในวันที่ 21 มีนาคม 2549 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 30 วัน ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงได้อำนาจการเลือก ส.ว.กลับมาอยู่ในมือของประชาชนอีกครั้ง และต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 19 เมษายน 2549 จึงต้องเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ให้เข้าไปทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย และควบคุมการทำงานของรัฐบาลอีก 6 ปีข้างหน้า ต่อไป
อายุและการศึกษาของผู้สมัคร ส.ว.
กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ โดยคำนึงถึงว่าอายุของ ส.ว.ต้องสอดคล้องกับภาระ บทบาท และอำนาจหน้าที่ ในฐานะของสภาตรวจสอบ และสภากลั่นกรอง วัยวุฒิจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้ ผู้สมัคร ส.ว. ต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้วยความคิดว่า ส.ว.ควรต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการค่อนข้างสูง เพราะเป็นเสมือนสภาพี่เลี้ยงหรือสภากลั่นกรองร่างกฎหมายที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎรอีกชั้นหนึ่ง รวมทั้งยังทำหน้าที่แต่งตั้งถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ และตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลจึงอาจเรียกวุฒิสภาว่าเป็นสภาตรวจสอบด้วย  ด้วยประการล่ะฉะนี้
5/11/51 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
5 จาก 11
4 ปี(มั่ง)
5/11/51 โพสต์โดย KIRA
6 จาก 11
6 ปี สิจ้ะ
18/2/53 โพสต์โดย MindMui
7 จาก 11
อืม 6 ปีไง
6/7/54 โพสต์โดย dahm
8 จาก 11
6 ปี ครับ
12/7/54 โพสต์โดย dahm
9 จาก 11
สมาชิกวุฒิสภามีตำแหน่งคราวละกี่ปี
13/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 11
ส.ส กับ ส.ว ใครมีตำแหน่งใหญ่กว่ากัน
3/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 11
มาจากเลือกตั้ง 6 ปี ( 77คน)
ถ้ามาจากลากตั้ง     ( 73 คน )
29/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกี่คน 2554
ส.ว. มาจากไหนและมีกี่่่่่่่่่่กระทรวง
ช่วยบอกขั้นตอนการออกกฎหมายอย่างละเอียดหน่อยครับ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีหน้าที่ร่วมกันในเรื่องใด
วุฒิสภา ตั้งอยู่ที่ไหนคะ มีที่อื่นอีกรึเปล่า? รู้จักแต่รัฐสภาค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู