หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติพระโสณะและพระอุตตระ
ศาสนา | ประวัติศาสตร์ | พระพุทธศาสนา 19/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ท่านทั้งสองเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งใน5รูปของพระจากอินเดีย  ที่จาริกมาเผยแพร่ศาสนาในเขตสุวรรณภูมิ(เขตไทยเรานี้แหละ)
โดยแต่ละรูปเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ  

โดยพระโสณะกับพระอุตตระเป็นพี่น้องกัน  แต่พระอุตตระบรรลุอรหันต์ก่อน
แต่พระอุตตระก็ยังเคารพพระโสณะก่อนเหมือนเดิมเพราะเป็นผู้พี่และบวชก่อน

ในภายหลังมีพระผู้ปฏิบัติภาวนาหลายรูป  พอฝึกภาวนาจะสามารถสื่อถึงท่านเหล่านี้ได้ โดยท่านจะมาสอนกรรมฐานให้  ท่านพระผู้ปฏิบัติภาวนาเรียกขานนามของท่านเหล่านี้ว่า"พระโลกอุดร"   โดยมีผู้เชื่อว่า "พระจากคณะโลกอุดรนี้ เป็นพระอรหันต์ ปฏิสัมภิทาญาณ ที่มีอายุกว่าสองพันปี โดยยังไม่ดับขันธ์เข้าสู่นิพพาน แต่จะคอยอยู่ช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติสมาธิ ภาวนา"   แม้พระผู้ทรงอภิญญาหลายรูปในไทยก็ยังไม่อาจหยังรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปที่แน่นอนของพระ"คณะโลกอุดร"ได้  เพราะท่านพระคณะโลกอุดรนี้ทรงอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณ จึงจะต้องเป็นผู้ที่มีธรรมเสมอกันจึงจะสามารถทันกันได้    


โดย"พระอุตตระ"มีผู้ปฏิบัติภาวนาหลายท่านลงความเห็นว่าคือ "หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร"  
เช่น- สมเด็จโต(พรหมรังสี) เรียกท่านว่า"พระโสอุดร" และ"พระอุตอุดร"  
     - หลวงพ่อจรัล เรียกท่านว่า "หลวงพ่อดำ" เพราะถามชื่อท่านแล้วท่านไม่ตอบจึงเรียกว่าเช่นนั้น  
     จนหลังจากธุดงค์เสร็จแล้วจึงได้เห็นรูปของท่าน  จึงรู้ว่าท่านคือ"หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร"
      -หลวงปู่คำคะนิง  ก็เคยเจอท่าน แต่ก็ไม่รู้ว่าท่านใดเป็นจึงถามท่านว่าท่านคือ"พระอุตตระใช่หรือไม่"  ท่านไม่ตอบหลวงปู่คำคะนิงจึง    
      ลงความเห็นว่าใช่  ฯลฯ ยังมีอีกหลายรูป

ส่วนชื่อที่เรียกว่า "หลวงปู่เทพโลกอุดร"  มาจากสมเด็จวังหน้า(กรมพระราชบวรวิไชยชาญ) ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสมถะกรรมฐาน และท่านได้เจอกับพระธุดงค์รูปหนึ่งในป่าก็อยู่ร่ำเรียนสมาธิและวิชาต่างๆจากท่าน เป็นเวลา7ปี ครั้นถามถึงชื่อท่าน ท่านก็ไม่ยอมบอก พระองค์จึงเรียกท่านว่า"หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร" ก็เลยเรียกเช่นนี้เป็นต้นมา

ที่มาจากหนังสือ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี และอื่นๆ     สวัสดีครับ
19/12/54 โพสต์โดย โบยากุจัง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กรรมทางความคิด บาปไหม
สิ่งที่ธรรมให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์
การไหว้พระพรหม
พระราธะทำไมบวช
พระพุทธเจ้าในอดีตมีองค์ที่ชื่อ ทีปังกร หรือเปล่า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู