หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากได้ข้อมูลเรื่อง พืชใบเลี้ยงเดี่ยว และ พืชใบเลี้ยงคู่
เอายาวๆ
ข้อมูล | วิทยาศาสตร์ | ปลูกต้นไม้ 4/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
ในหนังสือเรียน มีมากมาย
อ่านทำความเข้าใจ ดีกว่าไหม ?

หรือว่า เข้าใจผิดเป็นบุคคลทั่วไป
อย่างนั้น หลัก สำคัญ คือ อาณาจักพืชนอกจากพืชชั้นตำแล้ว

พืชชั้นสูง มีใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่  ดูได้จากตอนงอกใหม่ จะมีใบคู่ -เดี่ยว
รายละเลียด .. ค้นคว้าดูได้ทั่วไปทั้งหนังสือ อินเตอร์เน็ต
4/6/54 โพสต์โดย person.one
2 จาก 3
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว   คือพืชที่มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว   เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อและปล้องในส่วนของลำต้นชัดเจน   ใบมักมีลักษณะแคบเรียว    เส้นใบเรียงตัวในแนวขนาน   กลีบดอกมีจำนวน   3  กลีบ หรือทวีคูณของ  3   รากเป็นระบบรากฝอย   ตัวอย่างพืชใบเลี้ยวเดี่ยว  เช่น   ข้าวโพด   อ้อย  หญ้า ไผ่เป็นต้น
       
พืชใบเลี้ยงคู่  คือพืชที่มีใบเลี้ยง  2  ใบ  เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะเห็นข้อและปล้องในส่วนของลำต้นไม่ชัดเจน    ใบมีลักษณะกว้าง   เส้นใบแตกแขนงเป็นร่างแห   รากเป็นระบบรากแก้ว   กลีบดอกมีจำนวน  4  -  5  กลีบ  หรือทวีคูณของ  4 – 5  ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงคู่ได้แก่  ถั่ว  พริก    มะม่วง  เป็นต้น
4/6/54 โพสต์โดย ครูแก่
3 จาก 3
ลักษณะใบของพืชมี 2 ลักษณะ คือ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว และ พืชใบเลี้ยงคู่

ลักษณะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นดังนี้
มีใบเลี้ยงใบเดีี่ยว
ลักษณะเส้นใบเรียงกันแบบขนาน
มีระบบรากฝอย
ลำต้นมองเห็นข้อปล้องชัดเจน
ไม่มีการเจริญทางด้านข้าง
ส่วนประกอบของดอก เช่นกลีบดอก มีจำนวนเป็น 3 หรือทวีคูณของ 3


ลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่ เป็นดังนี้
มีใบเลี้ยง 2 ใบ
ลักษณะเส้นใบเป็นร่างแห
มีระบบรากแก้ว
ลำต้นมองเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน
การเจริญออกทางด้านข้าง
ส่วนประกอบของดอกคือ กลีบดอกมีจำนวนเป็น 4-5 หรือ ทวีคูณของ 4-5
4/6/54 โพสต์โดย Erikah
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พืชใบเลี้ยงคู่มีต้นอะไรบ้าง
เราจะนับวงปีของพืชใบเลี้ยงคู่ได้อย่างไร
ตะไคร้คืออะไร
พืชในข้อใดมีความแตกต่างกันในด้านระบบรากและการจัดระเบียบของเส้นใบ
กุหลาบหิน พืชใบเลี้ยงอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู