หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จงบอกความแตกต่างของคอมพิวเตอร์แต่ละชนิด
อีคิว | ไวยากรณ์ 6/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
เท่าที่รู้มาคอมพิวเตอร์มีประมาณ 3 ชนิดแยกตามหลักการประมวลผล และความแตกต่าง ได้แก่
คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog Computer) ทำงานโดยใช้ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) แสดงออกมาในลักษณะสัญญาณที่เรียกว่า Analog Signal

คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Computer) อาศัยหลักการนับทำงานกับข้อมูลที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) ในลักษณะของสัญญาณไฟฟ้า หรือ Digital Signal อาศัยการนับสัญญาณข้อมูลที่เป็นจังหวะด้วยตัวนับ (Counter) ภายใต้ระบบฐานเวลามาตรฐาน

คอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer) อาศัยเทคนิคการทำงานแบบผสมผสาน ระหว่าง Analog Computer และ Digital Computer โดยทั่วไปมักใช้ในงานเฉพาะกิจ โดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ในยานอวกาศ ที่ใช้ Analog Computer ควบคุมการหมุนของตัวยาน และใช้ Digital Computer ในการคำนวณระยะทาง

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pirun.ku.ac.th/~b4904281/page3.html
6/11/53 โพสต์โดย ซีซากิ
2 จาก 2
ความแตกต่างของคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท
16/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คอมพิวเตอร์ในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร
ในแต่ละวันคุณใช้ประโยชน์ใดบ้างจากคอมพิวเตอร์
โปรแกรม และซอฟต์แวร์ แตกต่างกันอย่างไร
คำถามไหนที่อ่านแล้วไม่สบายใจ จงคิดว่า คนเรานั้นแตกต่างทัศนคติ เป็นกลางที่ใจเราก็พอครับ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีคืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู