หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติเขตดินแดง
ข้อมูล | ประวัติศาสตร์ 24/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ประวัติความเป็นมา :
คำว่า"ดินแดง" สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการสร้างทางด้วยดินลูกรังจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสามเหลี่ยมดินแดงและสร้างต่อไปจนถึงโรงเรียนพร้อมพรรณในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อรถวิ่งผ่านไปมาก็จะมีฝุ่นสีแดงฟุ้งกระจายไปทั่ว ประชาชนจึงเรียกขานถนนสายนี้ว่า "ถนนดินแดง"
จากเดิมพื้นที่เป็นถนนดินลูกรังสีแดงและกองขยะรวมทั้งสิ่งปฎิกูลต่างๆ ปัจจุบันพื้นที่เขตได้เป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯลฯ
สภาพทั่วไปของตำบล :
เดิมพื้นที่เขตดินแดงเป็นสาขาของเขตห้วยขวาง ต่อมาผู้บริการกรุงเทพมหานครเห็นว่า ห้วยขวาง พญาไท และเขตราชเทวีมีอาณาเขตกว้างขวาง และมีพลเมืองอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการที่สำนักงานเขต
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบริการการปกครองและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องที่กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการเสนอตั้งสำนักงานเขตดินแดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2537 เป็นต้นไป โดยมีพื้นที่ปกครอง 8.354 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ เขตจตุจักร
ทิศใต้ ติดต่อ เขตราชเวที
ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตห้วยขวาง
ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตพญาไท
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น157,896 คน เป็นชาย75,313 คน เป็นหญิง 82,583 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ค้าขาย-รับจ้าง
อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
2.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
3.ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
4.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5.โรงเรียนการกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
6.กระทรวงแรงงาน
7.สถานฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
24/5/54 โพสต์โดย กิ๊ก กิ๊ก กิ๊ก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติซอยทองหล่อ
ประวัติถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน
ประวัติมิวเซียมสยาม
เขตคันนายาวก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.ใด
เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย02-870อยู่แถวไหน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู