หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สมาคมอาเซียน มีความสำคัญอะไร
สมาคม | ประเทศตะวันตก | สังคมศาสตร์ 23/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ[4] หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศในปัจจุบัน กฎบัตรอาเซียน ได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทำให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น[5] เขตการค้าเสรีอาเซียนได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 และกำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558[6]
23/1/54 โพสต์โดย สติง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สมาคมอาเซียนใช้เงินสกุลอะไร
สมาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ต่างกันอย่างไร
ถ้าถึงในยุค สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน คุณจะปรับตัวอย่างไร
ประเทศในอาเซียน
ประวัติอาเซียน วิกิพีเดีย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู