หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภายหลังการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิลจะได้เซลล์ใหม่กี่เซลล์ ?
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีโครโมโซมอยู่ 4 โครโมโซมในระยะอินเตอร์เฟส ภายหลังการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิลจะได้เซลล์ใหม่กี่เซลล์ ? ในแต่ละเซลล์จะมีจำนวนโครโมโซมอยู่กี่โครโมโซม ?
ชีววิทยา | ชีวะ | แผนกวิทย์ | การแพทย์ | วิทยาศาสตร์ 18/7/54 โพสต์โดย Gamebrave
คำตอบ
1 จาก 6
18/7/54 โพสต์โดย อาราเร่จัง
2 จาก 6
เซลล์ส่ิงมีชีวิตมี 4 โครโมโซมในระยะอินเตอร์เฟส เป็นการจำลองโครโมโซมโดยมีโครมาติดเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เพ่ิมจำนวนชุดโครโมโซม
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์ที่ได้เซลล์ใหม่มีจำนวนเป็น 2 เท่าของเซลล์เร่ิมต้น โดยมีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิม
ดังนั้น เซลล์ใหม่ที่ได้จึงได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ แต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซม 4 โครโมโซม
18/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 6
ในระยะอินเตอร์เฟส ภายหลังการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิลจะได้เซลล์ใหม่  เท่ากับเซลล์เดิม

เพิ่มจำนวนโครโมโซม ( Duplication) ขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง และติดกันอยู่ที่เซนโทรเมียร์ ( 1 โครโมโซม มี 2 โครมาทิด) X2 คะ
เช่น  ถ้าโครโมโซมในเซลล์ 8 แท่งก็จะมี 16 โครมาทิด

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เซลล์ใหม่ที่ได้มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ

การบ้านรึป่าวคะ??
จะงงนิดนึงนะอธิบายอยากจังไม่รู้ต้องการคำตอบแนวไหน??
แต่ในอ้างอิงของคุณอาราเร่จัง ก็ชัดเจนดีค่ะ ^^__^^
18/7/54 โพสต์โดย BunnyDoLL
4 จาก 6
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์ เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ของร่างกาย ในการเจริญเติบโต ... เมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์จะได้ 2 เซลล์ใหม่ที่มีโครโมโซมเท่าๆ กัน

ไมโทซิส
1. โดยทั่วไป เป็นการแบ่งเซลล์ของร่างกาย เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ เพื่อการเจริญเติบโต  หรือการสืบพันธุ์ ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
2. เริ่มจาก 1 เซลล ์แบ่งครั้งเดียวได้เป็น 2 เซลล์ใหม่
3. เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น 2 เซลล์ สามารถแบ่งตัวแบบ     ไมโทซิสได้อีก
4. การแบ่งแบบไมโทซิส จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ ระยะไซโกต และสืบเนื่องกันไปตลอดชีวิต
5. จำนวนโครโมโซม หลังการแบ่งจะเท่าเดิม (2n) เพราะไม่มีการแยกคู่ ของโฮโมโลกัสโครโมโซม
6. ไม่มีไซแนปซิส ไม่มีไคแอสมา และไม่มี ครอสซิงโอเวอร์
7. ลักษณะของสารพันธุ์กรรม (DNA) และโครโมโซมในเซลล์ใหม่ ทั้งสองจะเหมือนกันทุกประการ

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีโครโมโซมอยู่ 4 โครโมโซมในระยะอินเตอร์เฟส ภายหลังการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิลจะได้เซลล์ใหม่กี่เซลล์ ? ในแต่ละเซลล์จะมีจำนวนโครโมโซมอยู่กี่โครโมโซม ?

สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ มีจำนวนโครโมโซมแตกต่างกัน จำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายทั่วไปมีอยู่ 2 ชุด หรือเรียกว่า 2n ส่วนในเซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนโครโมโซมเพียงชุดเดียวเรียกว่า n หรือ จำนวนแฮพลอยด์
1 เซลล ์แบ่งครั้งเดียวได้เป็น 2 เซลล์ใหม่ จำนวนโครโมโซม หลังการแบ่งจะเท่าเดิม (2n) เพราะไม่มีการแยกคู่ ของโฮโมโลกัสโครโมโซม
18/7/54 โพสต์โดย day1977
5 จาก 6
เมื่สิ้นสุดการแบ่งเซลล์  จะได้เซลล์ใหม่ 2เซลล์ค่ะ เป็นการแบ่งเซลล์ที่ ไม่  มีการเพิ่มหรือลดจำนานโครโมโซม  เซลล์ลูกจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์ตั้งต้น
22/1/55 โพสต์โดย หนูแนน
6 จาก 6
4โครโมโซมค่ะ
22/1/55 โพสต์โดย หนูแนน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การแบ่งเซลล์แบบโมโทซิสจะได้ผล? และการแบ่งเซลล์แบบโมโอซิสจะได้ผล?
เซลแบคทีเรีย ต่างกับเซลพืชสัตว์ยังไงอ่ะ
ขอถาม เกี่ยวกับโครโมโซมหน่อยค่ะ
โครโมโซมของเซลล์ร่างกาย คู่ใดที่ใหญ่ที่สุด
วิทย์ๆๆ ม.3 โครโมโซม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู