หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง
MBA | สอบวัดความรู้คอมฯ 13/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
ทั่วไป   ประจำเฉพาะทาง   เทพประทาน
13/9/53 โพสต์โดย lllllllllll
2 จาก 3
ลืมจ่าตังเปล่า
31/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 3
6ระดับ  ได้แก่    
1. User คือ ผู้ใช้งานคอมฯทั่วไป

2. Operator คือ ผู้ปฏิบัติงานคอมฯทั่วไป

3. Programmer คือ นักเขียนโปรแกรม

4. System Snalyst คือ นักวิเคราะห์ระบบฯ

5. IT. Manager คือ ผู้จัดการฝ่าย/แผนก

6. IT. Director คือ ผู้อำนวยการฝ่าย/แผนก
7/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คอมพิวเตอร์มีกี่ขนาด
บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์แบ่งได้กี่ระดับ
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท
นักการตลาดแบ่งผู้บริโภคได้ เป็นกี่ประเภท
ระดับงานที่เหมะสมกับคอมพิวเตอร์ในระดับต่างๆมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู