หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เมืองหลวงของสิงคโปร์คือ
วันนี้ๆๆๆๆๆ 12/6/51 โพสต์โดย เคน ตาติเส
คำตอบ
1 จาก 28
เมืองหลวงของสิงคโปร์ คือ สิงคโปร์

ข้อมูลเพิ่มเตอมเกี่ยวกับสิงคโปร์

ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับประเทศ สิงคโปร์ เชิญชมครับ

ระเบียบ การขอวีซ่าเข้าปรเทศ คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าครับ

ข้อมูลทั่วไป
    ที่ตั้ง - ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 1'09'เหนือ และ 1'29'เหนือ กับเส้นแวงที่ 103'36'เหนือ และ 104'25'เหนือ หรือประมาณ 137 กิโลเมตรเหนือเส้นศูนย์สูตร
    พื้นที่ - ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยในบริเวณรอบ ๆ 63 เกาะ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 682.7 ตารางกิโลเมตร เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร
    ภูมิอากาศ - อากาศร้อนชื้นตลอดปี และมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26.8-31 องศาเซลเซียส
    วันชาติ - 9 สิงหาคม (แยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อ 9 สิงหาคม 2508)
    เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน - 8 สิงหาคม 2510
    ภาษา - อังกฤษ (ภาษาราชการ) มาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ
    ศาสนา - พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต์ (14.6%) ฮินดู (4%)
    ประชากร - 4.19 ล้านคน (2546)
    เชื้อชาติ - ประกอบด้วยชาวจีน (76.5%) ชาวมาเลย์ (13.8%) ชาวอินเดีย (8.1%) และอื่น ๆ (1.6%)
    เวลา - GMT+0800 (เวลาที่สิงคโปร์เร็วกว่าเวลาในไทย 1 ชั่วโมง)

การเมืองการปกครอง
พรรคการเมือง
- ประกอบด้วยพรรคการเมืองหลัก 3 พรรค ได้แก่ พรรค People’s Action Party (PAP) พรรค Singapore Democratic Party (SDA) และพรรค Workers’ Party (WP)

รูปแบบการปกครอง
- สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
- ผู้นำสำคัญทางการเมืองนายเอส อาร์ นาธาน (S. R. Nathan) ประธานาธิบดี นายลี กวน ยู (Lee Kuan Yew) รัฐมนตรีอาวุโส นายโก๊ะ จ๊ก ตง (Goh Chok Tong) นายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ เอส จายากุมาร์ (Professor S. Jayakumar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เศรษฐกิจการค้า
1. ข้อมูลเศรษฐกิจทั่วไป

ระบบเศรษฐกิจ - เสรี

เงินตรา - ดอลลาร์สิงคโปร์

อัตราแลกเปลี่ยน
- 23.17 บาท/1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มกราคม 2546)
- 1 ดอลลาร์สหรัฐ/1.70 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มกราคม 2546)

อัตราเงินเฟ้อ - ร้อยละ -0.4 (2545)

รายได้เฉลี่ยต่อหัว - 20,849 ดอลลาร์สหรัฐ (2545)

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ - 96,324 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ธันวาคม 2546)


2. ข้อมูลการค้า
การค้าระหว่างประเทศ - มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 277,138.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2546)

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ - มาเลเซีย สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ไทย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์

ความตกลงการค้าเสรี - สิงคโปร์ได้หาทางขยายขอบเขตด้านเศรษฐกิจการค้าให้ครอบคลุมไปยังภูมิภาคอื่นที่มีศักยภาพ โดยได้เจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement) กับประเทศต่าง ๆ โดยนอกเหนือจากนิวซีแลนด์ในปี 2543 แล้ว สิงคโปร์ได้ลงนามความตกลงกับญี่ปุ่น กลุ่มเขตการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA ประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ลิคเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์) ในปี 2545 และในปี 2546 ได้ลงนามความตกลงไปแล้วกับออสเตรเลีย และสหรัฐฯ นอกจากนั้น สิงคโปร์กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงกับเม็กซิโก แคนาดา เกาหลีใต้ อินเดีย ศรีลังกา จอร์แดน และอาเซียน-จีน และแบบไตรภาคีกับนิวซีแลนด์และชิลีด้วย
12/6/51 โพสต์โดย ButterCake
2 จาก 28
อืม ประเทศสิงคโปร์มันเล็กนิดเดียวเอง  พื้นที่ขับรถวันเดียวก็ไปได้หมดแล้วนิ
13/6/51 โพสต์โดย davich
3 จาก 28
สิงคโปร์ ไม่มีเมืองหลวงค่ะ เพราะประเทศมีขนาดเล็ก สามารถ เยี่ยมชมได้ในวันเดียว เหมือนเกาะภูเก็ตเลยค่ะ!!!
23/9/52 โพสต์โดย twilight
4 จาก 28
ก้อ สิงคโปร์ นั่น แหละ
8/11/52 โพสต์โดย มีนจัง
5 จาก 28
คำตอบคือ ไม่มีครับ เพราะสาเหตุที่สิงคโปร์ไม่ นั่นคือ สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กมากๆ เพียงเราใช้เวลาเดินแค่ 2 ชั่วโมงก็เท่ากับ เราเดินรอบประเทศเขาแล้วล่ะครับ แต่รู้ไหมว่า สิงคโปร์เข้ม เรื่องระเบียบ มากๆเลยนะครับ ขนาดว่า ไม่มีจราจรคอยควบคุมเลยล่ะคับ พื้นที่ของเค้าสอาดมากๆ เลยล่ะครับ โจรก็ไม่มี ยาเสพติด ก็ไม่มีครับ แถมยังไม่มีวัยรุ่นเหมือนบ้านเรา ที่ชอบแว้นตอนกลางคืนเลยล่ะครับ เห็นแบบนี้แล้วจะกล้าไหมครับขอเตือน ห้ามคายหมากฝรั่งลงพื้นเด็ดขาดและห้ามทิ้ง ขยะลงพื้นนะครับ ไม่งั้นตำรวจจะจับเข้นคุกแน่นอนครับ
10/1/53 โพสต์โดย เกียรติภูมิ
6 จาก 28
the capital of singapore is singapore. but in the true singapore do not have the capital. becuase singapore is very very very small.
21/4/53 โพสต์โดย ไอซ์ซ่า
7 จาก 28
สิงคโปร์ซิตี้
26/4/53 โพสต์โดย ทาสอาถรรพ์
8 จาก 28
ใช่แล้ว
6/8/53 โพสต์โดย Homecare
9 จาก 28
ก็คือ สิงคโปร์นั่นแหละ
7/8/53 โพสต์โดย oJค์ชาE_save
10 จาก 28
สิงคโปร์เล็กมากไม่มีชื่อเมืองหลวงคะ สิงคโปร์ซิตี้
5/1/54 โพสต์โดย วรรณรดา
11 จาก 28
สิงคโปร์
26/4/54 โพสต์โดย แมรี
12 จาก 28
เพราะสิงคโปร์ เป็น state city ครับ จึงไม่มีเมืองหลวง มีพื้นที่พอกับภูเก็ต
22/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 28
เมืองหลวงของสิงคโปร์ คือ สิงคโปร์
26/10/54 โพสต์โดย ปลายฟ้า สกใส
14 จาก 28
เมืองหลวงของสิงคโปร์ คือ สิงคโปร์ขา
26/10/54 โพสต์โดย ปลายฟ้า สกใส
15 จาก 28
เมืองหลวงของสิงคโปร์ คือ สิงคโปร์

ข้อมูลเพิ่มเตอมเกี่ยวกับสิงคโปร์

ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับประเทศ สิงคโปร์ เชิญชมครับ

ระเบียบ การขอวีซ่าเข้าปรเทศ คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าครับ

ข้อมูลทั่วไป
   ที่ตั้ง - ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 1'09'เหนือ และ 1'29'เหนือ กับเส้นแวงที่ 103'36'เหนือ และ 104'25'เหนือ หรือประมาณ 137 กิโลเมตรเหนือเส้นศูนย์สูตร
   พื้นที่ - ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยในบริเวณรอบ ๆ 63 เกาะ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 682.7 ตารางกิโลเมตร เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร
   ภูมิอากาศ - อากาศร้อนชื้นตลอดปี และมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26.8-31 องศาเซลเซียส
   วันชาติ - 9 สิงหาคม (แยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อ 9 สิงหาคม 2508)
   เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน - 8 สิงหาคม 2510
   ภาษา - อังกฤษ (ภาษาราชการ) มาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ
   ศาสนา - พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต์ (14.6%) ฮินดู (4%)
   ประชากร - 4.19 ล้านคน (2546)
   เชื้อชาติ - ประกอบด้วยชาวจีน (76.5%) ชาวมาเลย์ (13.8%) ชาวอินเดีย (8.1%) และอื่น ๆ (1.6%)
   เวลา - GMT+0800 (เวลาที่สิงคโปร์เร็วกว่าเวลาในไทย 1 ชั่วโมง)

การเมืองการปกครอง
พรรคการเมือง
- ประกอบด้วยพรรคการเมืองหลัก 3 พรรค ได้แก่ พรรค People’s Action Party (PAP) พรรค Singapore Democratic Party (SDA) และพรรค Workers’ Party (WP)

รูปแบบการปกครอง
- สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
- ผู้นำสำคัญทางการเมืองนายเอส อาร์ นาธาน (S. R. Nathan) ประธานาธิบดี นายลี กวน ยู (Lee Kuan Yew) รัฐมนตรีอาวุโส นายโก๊ะ จ๊ก ตง (Goh Chok Tong) นายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ เอส จายากุมาร์ (Professor S. Jayakumar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เศรษฐกิจการค้า
1. ข้อมูลเศรษฐกิจทั่วไป

ระบบเศรษฐกิจ - เสรี

เงินตรา - ดอลลาร์สิงคโปร์

อัตราแลกเปลี่ยน
- 23.17 บาท/1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มกราคม 2546)
- 1 ดอลลาร์สหรัฐ/1.70 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มกราคม 2546)

อัตราเงินเฟ้อ - ร้อยละ -0.4 (2545)

รายได้เฉลี่ยต่อหัว - 20,849 ดอลลาร์สหรัฐ (2545)

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ - 96,324 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ธันวาคม 2546)


2. ข้อมูลการค้า
การค้าระหว่างประเทศ - มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 277,138.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2546)

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ - มาเลเซีย สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ไทย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์

ความตกลงการค้าเสรี - สิงคโปร์ได้หาทางขยายขอบเขตด้านเศรษฐกิจการค้าให้ครอบคลุมไปยังภูมิภาคอื่นที่มีศักยภาพ โดยได้เจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement) กับประเทศต่าง ๆ โดยนอกเหนือจากนิวซีแลนด์ในปี 2543 แล้ว สิงคโปร์ได้ลงนามความตกลงกับญี่ปุ่น กลุ่มเขตการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA ประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ลิคเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์) ในปี 2545 และในปี 2546 ได้ลงนามความตกลงไปแล้วกับออสเตรเลีย และสหรัฐฯ นอกจากนั้น สิงคโปร์กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงกับเม็กซิโก แคนาดา เกาหลีใต้ อินเดีย ศรีลังกา จอร์แดน และอาเซียน-จีน และแบบไตรภาคีกับนิวซีแลนด์และชิลีด้วย
10/11/54 โพสต์โดย แฮ่มครับ
16 จาก 28
เมืองหลวงของสิงคโปร์ชื่อว่า"สิง
คโปร์"
29/1/55 โพสต์โดย nu kitty
17 จาก 28
่เ้
20/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 28
สนอำ
20/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 28
สิงคโปร์มีเมืองหลวงชื่อว่า  สิงคโปร์   ไม่ใช่ไม่มีเมืองหลวงน่ะ
2/7/55 โพสต์โดย เฃ
20 จาก 28
เมืองสิงคโปร์ค่ะ
17/7/55 โพสต์โดย Bowdang Kik
21 จาก 28
สิงคโปร์ซิตี้ค่ะ
5/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
22 จาก 28
กรุงสิงคโปร์ครับ จำง่ายไหม บ่ได้โกหก
12/9/55 โพสต์โดย ประจักษ์ เจมส์
23 จาก 28
สิงคโปร์
14/9/55 โพสต์โดย เอิร์ธza
24 จาก 28
สิงคโปร์ไม่มีเมืองหลวงเพราะเป็นประเทศขนาดเล็ก
13/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
25 จาก 28
สิงคโปร์
21/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
26 จาก 28
เมืองหลวงของสิงคโปร์คือ
23/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
27 จาก 28
เมืองหลวงชื่ออะไร
15/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
28 จาก 28
เมืองหลวงของประเทศสิวคโปร์
25/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เมืองหลวงของออสเตรียชื่ออะไร
ขนบธรรมเนียบและวัฒนธรรมของกัมพูชา
ประวัติเมืองสิงคโปร์
แนะนำโรงแรม,ที่พักราคาถูก สิงคโปร์
ประเทดสิงคโปร์กัปประเทดจีนใช่ภาษาเดืยวกันเหรอครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู