หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เช็คมีกี่ประเภท
การเงินและธนาคาร | ธุรกิจ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 1
ตามกฎหมายเช็คมี ๒ ประเภท คือ เช็คระบุชื่อและเช็คผู้ถือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เช็คระบุชื่อ คือ เช็คที่ผู้สั่งจ่ายออกโดยสั่งธนาคารให้จ่ายเงินโดยระบุชื่อผู้รับเงิน หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลนั้น ส่วนเช็คผู้ถือ คือ เช็คที่ผู้สั่งจ่ายออกโดยสั่งธนาคารให้จ่ายเงินแก่ผู้ถือ หรือจ่ายตามคำสั่งของผู้ถือ หรือระบุชื่อผู้รับเงินและมีคำว่า หรือผู้ถือรวมอยู่ด้วย
27/3/51 โพสต์โดย violence
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เพื่อนส่งของมาจากอังกฤษจเช็คได้อย่างไรว่าส่งมาจริงกับบริษัทที่มีตัวตน
ใครเช็คตำแหน่ง0834322052ได้
กระจกมีกี่ประเภท
ต้องการเช็คข่าวจับลิขสิทธิ์ต่างๆ
อยากทราบวิธีแก้ปัญหาGmail ส่งเมล์หรือเช็คเมล์ล่าช้า มาก!!
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู