หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
fsthl คืออะไร
การบัญชี | การจัดการ 10/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
น่าจะเกี่ยวกับหุ้น และตลาดหลักทรัพย์อ่า่ าา  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทำการเผยแพร่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตัวใหม่ เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่ มีการเผยแพร่ ดัชนี SET index, SET50 index

โดยใน FTSE SET index series จะมีดัชนี 6 ตัวได้แก่


FTSE SET Large Cap  (FSTHL) - ตัวนี้จะใกล้เคียงกับ SET50 ในปัจจุบัน
หลักทรัพย์ 30 ตัวแรกในกระดานหลัก (SET main board) เรียงตาม market cap และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก (Free Float & Liquidity Screening)


FTSE SET Mid Cap    (FSTHM)
หลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่า market cap รวมกันถึง 90% (ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และเป็นหุ้นที่ไม่อยู่ใน Large Cap index)

FTSE SET Small Cap  (FSTHS)
หลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่า market cap รวมกันถึง 98% (ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และเป็นหุ้นที่ไม่อยู่ใน Large Cap index และ Mid Cap Index)


FTSE SET All- Share (FSTHA) - ตัวนี้จะใกล้เคียงกับ SET index ปัจจุบัน
หลักทรัพย์ทุกตัวซึ่งมีมูลค่า market cap รวมกันถึง 98% และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก


FTSE SET Mid/Small Cap (FSTHMS)
หลักทรัพย์ทุกตัวที่อยู่ใน Mid Cap และ Small Cap Index (ซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือก)


FTSE SET Fledgling (FSTHF)
หลักทรัพย์ที่เหลือซึ่งมีมูลค่า market cap รวมกันที่ประมาณ 2% และมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะถูกรวมให้อยู่ใน All-โดยข้อมูลพื้นฐานของดัชนี FTSE SET นั้น มีดังนี้

เกณฑ์การคำนวนและคัดเลือก
- การปรับค่าด้วยข้อมูลกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float adjusted)
- เกณฑ์กระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float) - ต้องมากกว่า 15%
- เกณฑ์สภาพคล่อง - มีค่ามัธยฐาน (Median) ของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายได้อย่างน้อย 0.05% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายได้เป็นเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 10 ใน 12 เดือนอะไรประมานนี้ ; )
10/11/53 โพสต์โดย ipete
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นิยามของเเฟนเก่า
คุณคิดว่าอะไรคือนิยามของรัก
ที่สุดของชีวิตเราคืออะไร
ชีวิต คือ อะไร
ความสุขที่แท้จริงคืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู