หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติศาสตร์ วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย
อักษรศาสตร์ | ศาสนา | วัฒนธรรม | ประวัติศาสตร์ | วิทยานิพนธ์ 19/1/53 โพสต์โดย น้าตาล
คำตอบ
1 จาก 1
ในรัชสมัยมเด็จพระเจ้าอยู่หับรมโกศนับเป็นยุคที่วรรณคดีไทยเจริญรุงเรืองอย่างยิ่ง วรรณคดีร้อยแก้วแต่งไว้

ครบทุกประเภท   คือ  มีโครง   กลอน  กาพย์  ฉันท์  และร่าย  โดยเฉพาะกาพย์เห่เรือและกาพย์ห่อโครงเป็น

แบบอย่างกวีนิพนธ์ที่เด่นที่สุด  กวีนิพนธ์ประเภทกลอน  เช่น  กลอนบทละคร  ทั้งที่เป็นบทละครในและบท

ละครนอก  แสดงให้เห็นความ  เจริญเฟื่องฟูของการละครในสมัยนั้น   และมีวรรณคดีประเภทคำหลวง  

2  เรื่อง นอกจากนี้ยังมีวรรณคดีที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับศาสนา  ชาดก  นิราศ  กลอนเพลงยาวและบันทึก

เหตุการณ์โดย:นางสาวขนิษฐา  กันธะรส และ นางสาวยศวดี  ยศปัน

เพิ่มเติม....http://61.19.145.8/student/web42106/505/505-1126/index.html
19/1/53 โพสต์โดย yamato
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมเราจึงต้องเรียนวรรณคดี เนื้อหาประวัติศาสตร์
อยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา
นักประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาโดยใช้หลักฐานอะไรค่ะ
ประวัติ วรรณคดี สมัย กรุง รัตนโกสินทร์ ตอน ต้น
วรรณคดีที่่่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มีเรื่องอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู