หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์ มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง
สังคมศาสตร์ | การศึกษา | ประวัติศาสตร์ 8/1/55 โพสต์โดย janny pimp
คำตอบ
1 จาก 1
หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การกำหนดช่วงเวลาประวัติศาสตร์มีกี่วิธี แบ่งได้อย่างไรบ้าง
1.1 การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ ตามเกณฑ์ของนักประวัติศาสตร์
นักประวัติศาสตร์คำนึงถึงการประดิษฐ์ตัวอักษรและนำมาบันทึกเรื่องราว และนำมา
กำหนดยุคสมัยโดยแบ่งเป็นสองยุค ได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ เมื่อพบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจึงถือว่าเริ่มยุคประวัติศาสตร์
1.2 การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ ตามเกณฑ์ของนักโบราณคดี
นักโบราณคดีส่วนใหญ่ กำหนดตามเทคนิควิธีและวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือใช้สอย เช่น
ยุคหินและยุคโลหะ
1.3 การแบ่งตามแบบแผนของนักมานุษยวิทยา เน้นการดำรงชีพและลักษณะสังคม
แบบแผนที่สำคัญได้แก่

   สมัยชุมชนล่าสัตว์-หาของป่า (Hunting – Gathering Society Period) ราว  500,000-4,500 ปีมาแล้ว
   สมัยหมู่บ้านเกตรกรรม ( Agricultural Village Society Period ) เป็นสังคมระดับหม่บ้าน เริ่มเมื่อราว 4,500 ปี
   สมัยสังคมเมือง ( Urban Society Period) สังคมมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น เริ่มปรากฏตั้งแต่ 2,500 ปีมาแล้ว
                   

             เเต่ลองดูในลิงค์อีกทีนะคะ
12/1/55 โพสต์โดย เจี๋ยหลุน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การแบ่งยุคของคอมพิวเตอร์ใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างค่ะ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือควรมีลักษณะอย่างไร
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
การเปลี่ยนชื่อสกุล
การตีความกฎหมาย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู