หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เรื่องสถิติ ม.5
อยากรุ้ว่าเนื้อหาในรายงานสถิติ ควรจะมีอะรายบ้าง เพราะทำแบบสำรวจอะค่ะส่งแบบรายงานอยากทราบรายละเอียดและหัวข้อที่ต้องมีในรายงานค่ะ  เป็นพระคุณอย่างสูง
ข้อมูล | โรงเรียน | การสอบ 18/12/52 โพสต์โดย thepompim
คำตอบ
1 จาก 1
รายงานทางสถิติ ควรมีเนื้อหาประมาณนี้กระมั้งครับ
1. วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากร
2. การทดสอบการกระจายของกลุ่มตัวอย่างว่าเป็นแบบปรกติหรือเปล่า
3. ค่ากลางที่เป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างและความเบี่ยงเบนของค่ากลาง
4. ทดสอบสมมติฐานเพื่อจะยอมรับหรือปฏิเศธสมมติฐาน
5. สรุปและเสนอแนะ
19/12/52 โพสต์โดย ปลิวตามลม
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
µ1 - µ2 ≥ 15 หมายความว่าอย่างไร คะ (สถิติ ค่ะ)
สถิติกับค่าสถิติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ทำสถิติโลกได้อะไร
คุณกูรู้ทั้งหลายมีสถิติตอบคำถาม-ตั้งคำถามใน1วันของคุณสูงสุดเท่าใด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู