หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
องค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองมีอะไรบ้าง
การศึกษา 13/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แนวคิดหลัก การศึกษาเรียนรู้ มีอะไรบ้าง
องค์ประกอบหลัก 3 ประการ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child centered) มีหลักการหรือองค์ประกอบที่สำคัญอย่างไร
รู้อะไรไม่เท่ารู้เท่าทันจิตใจ(และอารมณ์)ของตนเอง
ทำไมองค์กรต้อมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู