หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักการและเหตุผลของโครงงานคณิตศาสตร์
การศึกษา 27/7/55 โพสต์โดย Sarocha Rose
คำตอบ
1 จาก 1
จะยกตัวอย่างของการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 ให้ดูนะ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
              ในบริเวณโรงเรียนของเรามีแนวโน้มและนับวันจะมียานพาหนะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากนักเรียนและคุณครูอีกทั้งบุคคลากรอื่นที่ต้องเดินทางมาโรงเรียนส่วนมากจะมียานพาหนะใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนและจอดไว้ภายในโรงเรียน ทางเราอยากทราบถึงจำนวนยานพาหนะทั้งรถจักรยานและยานพาหนะทุกประเภท  เราจึงได้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “การสำรวจยานพาหนะในบริเวณโรงเรียน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงปริมาณของยานพาหนะที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียนในแต่ละวัน

หมายเหตุ....การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไม   ต้องทำ ทำแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป

วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน
1. เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับจำนวนของยานพาหนะแต่ละชนิดภายในโรงเรียน
2. เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรู้จักรวมจำนวนของตัวเลข

นี่คือตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์แบบสำรวจ
30/7/55 โพสต์โดย ครูเกียรติ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยคิดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หน่อยครับ
ประโยชน์ที่เรียน วิชาหลักการคณิตศาสตร์ นำไปใช้อะไรได้บ้าง
คุณชอบคณิตศาสตร์ตรงไหน
ถ้าเหตุผลมีที่มาจากคณิตศาสตร์ งั้นแสดงว่า...
คณิตศาสตร์ใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู