หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักฐานชั้นต้นหมายถึงอะไร
สุภาษิตคำพังเพย | การสอบ 10/3/54 โพสต์โดย ป๋อมแป๋ม170
คำตอบ
1 จาก 9
หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ (Primary sources) หมายถึง หลักฐานที่บันทึก สร้าง หรือจัดทำขึ้น โดยผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง หรือบ่งบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สนธิสัญญา บันทึกคำให้การ จดหมายเหตุ กฎหมาย ประกาศของทางราชการ ศิลาจารึก จดหมายโต้ตอบ และที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ภาพเขียนสีผนังถ้ำ เครื่องมือเคื่องใช้ เครื่องประดับ เจดีย์
10/3/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 9
หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ หมายมถึง หลักฐานที่บันทึกสร้างหรือจัดทำขึ้นโดญผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงหรื่อบ่งบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ขึ้นในสมัยนั้นจริงๆทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สนธิสัญญา บันทึกคำให้การ จจดหมายเหตุ  กฎหมาย ประกาศทางราชการ ศิลาจารึก จดหมายโต้ตอบและที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ภาพ เขีี่ยนสีผนังถ้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ  เจดีย์
1/8/54 โพสต์โดย น้องแต๊ป
3 จาก 9
ก็หลักฐานที่เกิดขึ้นในเหตการณ์ทางประวัติศาสตร์งัยล่ะ     ซีอุยอะยังครับ
8/9/55 โพสต์โดย ประจักษ์ เจมส์
4 จาก 9
หลักฐานที่เกิดขึ้นหรืออยู่ในเหตุการณ์ไงครับ
16/5/56 โพสต์โดย Super heartcore
5 จาก 9
หลักฐานชั้นต้นหมายถึง
24/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 9
ขอบคุณคะ
12/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 9
ก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
12/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 9
ก็หลักฐานที่เกิดขึ้นในเหตการณ์ทางประวัติศาสตร์งัยล่ะ
7/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 9
THANK KA VERY MUCH.....!!!!
7/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละประเภท
คำว่า ให้การในชั้นศาล หมายถึง?
จดหมายเหตุเป็นหลักฐานประเภทใด
ขอผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลครับ
จบ ปวส แล้วยังไม่ได้เรียนที่ไหนแต่สมัครเรียน ป ตรีไว้แล้วผ่อนผันต่อได้เลยใช่ไหมคัฟใช้หลักฐานเดิมเลยใช่ไหมคัฟ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู