หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่นภัยธรรมชาติ มีผลกระทบต่อการเกษตรหรือไม่ และมีแนวความคิดในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
สภาพแวดล้อม | เศรษฐศาสตร์มหภาค | วิทยาศาสตร์ 14/11/53 โพสต์โดย tear
คำตอบ
1 จาก 2
ธรรม คือ ความจริง ชาติคือชาติกำเนิดหรือการเกิดขึ้น เพราะฉนั้นธรรมชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นการผสมพันธ์ของคน พืช สัตว์ และอื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้น คนเป็นแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่คิดการใหญ่ต้องการจะเอาชนะธรรมชาติๆเลยพิสูตรให้เห็นว่าไม่มีใครเอาชนะธรรมชาติใด้ แต่สมารถสร้างความสมดุลเพื่อที่จะใด้อยู่ร่วมกันโดยอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีการเอาเปรียบกันเมื่อภัยไม่มีความสุขก็มา
14/11/53 โพสต์โดย ไก่ชน
2 จาก 2
ลองอ่านจากบทความเพื่อชีวิตจากเว็บนี้ดู
------------------------------------------
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพียนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือศึกษาแล้วทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
2/12/53 โพสต์โดย whatami.net
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
☆☆☆☆☆☆☆☆ ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ตลอดปี 2554 ☆☆☆☆☆☆☆☆
10 ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่คุณต้องตะลึง!
ปรากฎการณ์ หรือ เหตุการ ใดในสังคมทุกวันนี้ ที่คุณคิดว่ามีผลต่อการดำรงชีวิต
ภาวะปรากฎการณ์เรือนกระจกเกิดจากสิ่งใดอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู