หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
โรงเรียน 17/1/53 โพสต์โดย Pure_3
คำตอบ
1 จาก 2
จะถามว่าอะไรล่ะคะ  มีกี่เรื่อง เรื่องอะไรบ้าง  ลักษณะเฉพาะ  นับจากพ.ศ.ไหน-พ.ศ.ไหน
ช่วยกลับมาต่อท้ายคำถามหน่อยเร้ว จะคอยวนมาดูนะคะ
17/1/53 โพสต์โดย ป๊าป้า
2 จาก 2
เฉพาะเรื่องที่ยังมีต้นฉบับ  ที่มีการตรวจสอบชำระ  และจัดพิมพ์แล้วนะคะ

เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าปราสาททอง ของ  พระมหาราชครู
โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์  พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
จินดามณี  พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย  พระนิพนธ์เจ้าฟ้าอภัย
นันโทปนันทสูตรคำหลวง  พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
พระมาลัยคำหลวง  พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
บทเห่เรือ  บทเห่เรื่องกากี  บทเห่สังวาส  บทเห่ครวญ  พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง  พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก  พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
เพลงยาว  พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
บุณโณวาทคำฉันท์  ของ พระมหานาค วัดท่าทราย
โคลงนิราศพระพุทธบาท  ของ พระมหานาค วัดท่าทราย
ศิริวิบุลกิตติ์ ของ หลวงศรีปรีชา (เซ่ง)
บทละครเรื่องนางมโนห์รา ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
บทละครเรื่องสังข์ทองตอนพระสังข์ตีคลี  ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามประชุมพล - องคตสื่อสาร
นอกจากนี้ยังมีบทละครอีก ๑๗ เรื่องที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์ และยังมีวรรณคดีจำพวกกลอนสวดอีกจำนวนหนึ่ง

และอีกนิดหนึ่งนะคะ เข้าใจว่าคุณคงเป็นสมาชิกใหม่  อยากจะบอกว่าเมื่อตั้งคำถามแล้วมีคนเข้ามาตอบคำถามของคุรดดยมารยามควรจะกดเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้น บวกคะแนนให้เขา  ไม่ใช่เพื่อเป็นการให้คะแนน)ซึ่งเอาไปทำอะไรไม่ได้)  แต่เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และแสดงให้คนตอบทราบว่าคุณได้แวะมาอ่านคำตอบเขาแล้ว ไม่ใช่ถามแล้วถามเลย  คนตอบจะได้มีกำลังใจนะคะ  และเมื่อคุณกดแล้วจะมีเครื่องหมายเตือนให้คุณทราบว่าคุณได้อ่านคำตอบนั้นแล้วด้วยค่ะ  
บอกตรง ๆ แบบนี้อย่าโกรธกันนะคะ
18/1/53 โพสต์โดย ป๊าป้า
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย
ทำไมเราจึงต้องเรียนวรรณคดี เนื้อหาประวัติศาสตร์
สุโขทัยสิ้นสุดการเป็นเอกราชในสมัยใด
วรรณคดีไทยมีประวัติความเป็นมายาวนานมาแล้วกี่ปี
l สมัยอยุธยา l
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู