หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พราหมณ์หมายถึงอะไรเหรอ
พราหมณ์ 13/7/51 โพสต์โดย ความหมายของพราหมณ์
คำตอบ
1 จาก 4
พราหมณ์  คำว่าพราหมณ์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพระพรหม พระเวท และอาตมา ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์บอกไว้าว่า ผู้ที่มีลักษณะ ๑๑ ประการ ผู้ที่กำหนดผู้นั้นย่อมเป็นพราหมณ์ ได้แก่
                   ศมะ หมายถึงสุภาพที่ภายในจิตใจไม่มีความยุ่งยากหรือปั่นป่วนด้วยกามโกรธ โลภ หลง แต่ประการใด เป็นธรรมชาติของเขาเช่นนั้นตั้งแต่วัยเด็กมา
                   ทมะ  หมายถึง  สภาพที่จิตใจได้รับการระงับไว้แล้ว สำนึกในเมตตา และมีสติอยู่เสมอ
                   ตบะ  หมายถึง ฝักใฝ่แต่ในความประพฤติที่จะหาความรู้ ความจริง
                   เศาจะ  หมายถึง การทำตนเองให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
                   สันโดษ  หมายถึง สภาพที่พอใจ หรือมีความสุขอยู่แล้วในทางสันติ
                    กษมา  หมายถึง ความอดกลั้น หรือความอดโทษ ถือเอาความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง
                   สรลตา  ความซื่อตรงโดยนิสัย พูดตรงและทำตรง
                   ชญาณะ   ความรู้ ความเห็น ความชอบ ความถูกต้อง หรือความวิเวก
                   ทยา   ความมีเมตตากรุณาต่อชีวะทั้งหลาย
                   อาสติกตา  ความเห็นอันสุจริต
                   สัตยะ  จริง หรือ ความจริง หรือ ความเห็นอันสุจริต กล่าวคือ ควรแสดงความซื่อสัตย์ต่อกัน จนเป็นที่ไว้วางใจกันและเชื่อใจกันได้ โดยไม่คิดคดทรยศต่อกันอีกต่อไป
13/7/51 โพสต์โดย Ton-Aor
2 จาก 4
พราหมณ์ หมายถึงผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ ในกรณีนี้เพ่งเอาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
13/7/51 โพสต์โดย Ton-Aor
3 จาก 4
ผู้ลอยบาป
---------------------------------------------------
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพียนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือศึกษาแล้วทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
1/12/53 โพสต์โดย whatami.net
4 จาก 4
พราหมณ์ หมายนักบวชอย่างหนึ่งของฮินดู ขอยกตัวอย่างเป็นพราหมณ์ในไทย พราหมณ์ในไทยให้ดูอย่างพราหมณ์ในราชสำนัก ซึ่งพราหมณ์ในราชสำนักจะมีข้อปฏิบัติต่างๆ เช่น ต้องไว้ผมยาวและเกล้ามวยไว้ที่ท้ายทอยตลอดเวลา เนื่องมาจากความเชื่อตามคติพราหมณ์ว่า ณ ที่ตรงนั้นเป็นที่อยู่ขงเทวดา หรือข้อห้ามในการรับประทานอาหาร พราหมณ์จะไม่กินเนื้อวัว เนื้องู เนื้อปลาไหล เนื้อหนู เนื้อหอยสังข์ เนื้อหงส์ หรือเนื้อของัสตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าหรือเทวตำนาน และข้อปฏิบัติมนการแต่งกาย พราหมณ์จะต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวที่แสดงที่ความบริสุทธิ์ หรือพราหมณ์อาจจะแต่งกายสุภาพปกติทั่วไปก็ได้  แต่จะต้องมีความสำรวมในการแต่งกาย
และเวลาออกไปในประกอบพิธีกรรม พราหมณ์จะต้องแต่งกายด้วยการนุ่งโจงกระเบนสีขาว สวมเสื้อราชปะแตน กลัดเข็มกลัดตามยศที่ได้(มักจะกลัดในพิธีหลวง) สวมถุงเท้ายาวสีขาว และสวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว
11/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มานัตถัทธสูตร
งามอย่างแท้จริง
บอกบุญจ๊ะ
พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสหรืออยู่ใต้อำนาจของกรรม แต่สอนให้คนรู้จักและควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน
กรณี เทวรูปฮินดูในวัดพุทธ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู