หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
"ชีวิต"หมายถึงอะไร ??
ความรู้สึก | ปัญหาคาใจ | มนุษยสัมพันธ์ | แชท 10/7/55 โพสต์โดย อวตารคู่
คำตอบ
1 จาก 6
10/7/55 โพสต์โดย Gold Gear
2 จาก 6
คือการต่อสู้ ดิ้นรน เพื่อไปสูุ่จุดหมายที่ต้องการค่ะ
สวัสดียามดึกค่ะ
10/7/55 โพสต์โดย นกน้อยในกรงทอง
3 จาก 6
ชีวิต หมายถึง Sperm & egg มารวมกันก็คือ ชีวิต1
10/7/55 โพสต์โดย Be the bad u can be
4 จาก 6
ชีวิตคือการเรียนรู้ หรือ การเรียนรู้คือชีวิต ครับ

ซึ่งไม่ต่างกันครับ ใช้ได้ทั้งสองประโยค  หมายถึง การเรียนรู้ เป็นเรื่องสำคัญของชีวิต ( การดำรงชีวิต การดำเนินชีวิต )

" โลกของความเป็นจริงมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาและไม่มีวันที่สิ้นสุด หากเราถือว่าการเรียนรู้คือชีวิต และชีวิตคือการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของมนุษย์จะต้องอาศัยการเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การเรียนรู้จึงเป็นครรลองของชีวิตที่เกิดได้ทุกแห่งทุกเวลา ต่อเนื่องยาวนานตลอดชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิ จนกระทั่งสิ้นชีวิต เริ่มจากการเรียนรู้จากครอบครัว ชุมชน ศูนย์การเรียน โรงเรียน สถาบันศาสนา แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ กว้างไกลครอบคลุมสถานการณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก "
10/7/55 โพสต์โดย ชายผู้โดดเดี่ยว เีดียวดาย
5 จาก 6
เพราะชีวิตคือชีวิต....เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป...มีสุขสมมีผิดหวัง....หัวเราะหรือหวั่นไหว....เกิดขึ้นได้ทุกวัน.... :'))
10/7/55 โพสต์โดย ____เศษธุลี_____
6 จาก 6
สิ่งที่เติบโตได้ เรียนรู้ได้ สามารถพัฒนาการเองได้
10/7/55 โพสต์โดย 27 องศา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เวลา หมายถึงอะไร บ้าง
หมายขัง หมายถึงอะไร
ภาษาดิ้นได้ หมายถึงอะไร
เข้าใจความหมายคำว่า "ทำฤทธิ์" หรือป่าว หมายถึงอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู