หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิชา ความเรียงขั้นสูง
อยากรู้ว่ามันมีรูปแบบผลงานยังไง และก็ถ้าเราจะใส่รูปแทรกไว้ในเนื้อหาได้มั้ย หรือต้องไว้ที่ภาคผนวกเท่านั้น
...ใครก็ได้ช่วยที...
รายงาน | การศึกษา 8/9/54 โพสต์โดย TIMEStar
คำตอบ
1 จาก 1
รูปแบบผลงานประกอบด้วย
ปก
รองปก
คำนำ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่1 บทนำ ประกอบด้วย
-ที่มาและความสำคัญของการศึกษา
-จุดประสงค์ของการศึกษา
-ระยะเวลาการศึกษา
-ขอบเขตการศึกษา
-นิยามศัพท์เฉพาะ
-ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
บทที่2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่3 วิธีดำเนินงาน
บทที่4 สรุปผล
บทที่5 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

ความเรียงขั้นสูงไม่ควรใส่ภาพครับ
21/9/54 โพสต์โดย คนธรรมดาคับ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีม้วนหลังในวิชายืดหยุ่นมีขั้นตอนอย่างไร
ประวัตินักคณิตศาสตร์ของไทย
วิชาคณิตช้วยคิดให้หน่อยสิจ๊
ถ้าเราเกิดความสนในวิชาคณิตศาสตร์แต่เราเรียนไม่ได้จะทำยังไง
สมัยเรียน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู