หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้าราชการมีบทบาทต่อการบริหารราชการแผ่นดินของไทยอย่างไร
ข้อมูล 24/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
(มุมมองส่วนตัว) ข้าราชการที่ดีต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รับฟัง จริงใจแก้ปัญหาให้กับประชาชน และกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่เข้าข้างคนผิด ไม่ใช่หวังแค่เพียงค่าตอบแทนเป็นจำนวนมาก หวังตำแหน่งระดับสูง และหวังได้ีัรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง (ข้าราชการหลายท่านทำงานมาทั้งชีวิตยังไม่มีโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเลย ตำแหน่งยังคงอยู่ที่ซี 7 หรือซี 8 เมื่อเกษียณ แต่ท่านก็ทำงานอย่างเต็มที่)
24/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ข้าราชการประจำควรมีบทบาทอย่างไร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
การบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะรัยบ้าง
ฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำ ใครเป็นผู้มีบทบาทอำนาจในการกำหนดนโยบายและเข้าถึงปัญหาของสังคมมากที่สุด
จะเลือกอะไรดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มีบทบาททางด้านการศึกษาได้อย่างไรบ้าง ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู