หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หน่วยความจำมีกี่ประเภท
วิศวกรรมศาสตร์ 4/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
รอม (ROM - Read Only Memory) หรือ หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว
แรม (RAM - Random Access Memory) หรือ หน่วยความจำที่เข้าถึงได้แบบสุ่ม
หน่วยความจำภายนอก (external memory) หมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3
4/8/53 โพสต์โดย TD_Bmxumm
2 จาก 2
หน่วยที่ใช้ในการวัดความจุหรือขนาดของข้อมูล หรือที่ใช้เรียกด้วยศัพท์ของคอมพิวเตอร์เช่น บิต (Bit), ไบต์ (Byte), กิโลไบต์ (Kilobyte), เมกกะไบต์ (Megabyte), กิกะไบต์ (Gigabyte), เทอราไบต์ (Terabyte) เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้


บิต (Bit) เป็นหน่วยวัดข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด โดยแต่ละบิตจะถูกแสดงด้วยตัวเลขไบนารี (Binary Digits) หรือเลขฐานสองคือ “0″ หรือ “1″ ซึ่งจะบ่งบอกถึงสถานะการทำงานนั่นเอง


ไบต์ (Byte) เป็นหน่วยวัดพื้นฐานที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดย 1 ไบต์จะมีขนาด 8 บิต ใช้แทนตัวอักษรใดๆเช่น ตัวเลข, พยัญชนะ หรือสัญลักษณ์ต่างๆได้ 1 ตัว


กิโลไบต์ (Kilobyte ตัวย่อ KB) จะมีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ หรือประมาณ 1,000 ไบต์ เทียบเท่ากับตัวอักษรประมาณ 1,000 ตัว หรือประมาณ 1 หน้ากระดาษ


เมกกะไบต์ (Megabyte ตัวย่อคือ MB) จะมีค่าประมาณ 1,000 กิโลไบต์ หรือประมาณ 1 ล้านไบต์ เทียบเท่ากับตัวอักษรประมาณ 1 ล้านตัว หรือประมาณหนังสือ 1 เล่ม


กิกะไบต์ (Gigabyte ตัวย่อคือ GB) เป็นหน่วยวัดที่มักใช้บอกความจุข้อมูลของอุปกรณ์จำพวก ฮาร์ดดิสต์, ยูเอสบีไดรว์, แผ่นดีวีดี และอื่นๆ โดยจะมีค่าประมาณ 1,000 เมกกะไบต์หรือประมาณ 1 พันล้านไบต์เทียบเท่ากับตัวอักษรประมาณ 1 พันล้านตัวหรือประมาณหนังสือที่ถูกบรรจุอยู่ในตู้หนังสือจำนวน 1 ตู้


เทอราไบต์ (Terabyte ตัวย่อ TB) เป็นหน่วยวัดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก ปัจจุบันมีเพียงอุปกรณ์จำพวกฮาร์ดดิสต์บางรุ่นเท่านั้นที่มีความจุมากถึงระดับนี้ แต่ด้วยปริมาณความต้องการข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้อีกไม่นานความจุระดับนี้อาจมีแพร่หลายมากขึ้น โดยเทอราไบต์จะมีค่าประมาณ 1,000 กิกะไบต์ หรือประมาณ 1 ล้านล้านไบต์ เทียบเท่ากับตัวอักษรประมาณ 1 ล้านล้านตัว หรือประมาณหนังสือทั้งหมดที่ถูกบรรจุอยู่ในห้องสมุด 1 ห้อง
1/7/55 โพสต์โดย มาวินน่ารัก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องมีหน่วยความจำทั้งสอง
ทำไมจึงต้องทำหน่วยความจำเสมือน
นันทนาการมีกี่ประเภท
องค์กร แบ่ง ออก เป็น กี่ ประเภท
1 kg/h เท่ากับ กี่ Bar
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู