หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คณะครุศาสตร์มีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง
รับสมัครนักเรียนใหม่ | สอบวัดคุณสมบัติ 28/3/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 9
ถ้า ชื่อคณะครุศาสตร์ มีที่ จุฬา ครับ

แต่ที่อื่น จะเรียก ศึกษาศาสตร์ กันครับ
28/3/53 โพสต์โดย mingpukja
2 จาก 9
มีที่จุฬาฯ ค่ะ เป็นที่นึงที่เปิดเป็นคณะครุศาสตร์
28/3/53 โพสต์โดย kugan
3 จาก 9
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , พระจอมเกล้าธนบุรี , พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  สามที่นี้เป็น ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วไป เป็นครุศาสตร์  ปกติครับ เช่น  ราชภัฏ , บางเขน , ทักษิณ , เอเซีย ฯลฯ
29/3/53 โพสต์โดย webchit
4 จาก 9
ครุศาสตร์จะมีแต่มหาวิทยาลัยรัฐบาลเท่านั้น  รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศด้วย

แต่ในบางมหาวิทยาลัยจะเป็นคณะ ศึกษาศาสตร์ ซึ่งหลักสูตร การเรียนการสอนอะไรก็เหมือนกัน
เพียงแต่ว่าต่างกันตรงชื่อเท่านั้นครับ

คณะนี้ที่ดัง ๆ ก็  ได้แก่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มศว.ประสานมิตร

ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคก็ได้แก่
มอ.หาดใหญ่
ม.เชียงใหม่
ม.ขอนแก่น

อะไรประมาณนี้แหละคับ
24/7/53 โพสต์โดย Thunnagorn
5 จาก 9
จุฬา ค่ะ
6/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 9
อยากเรียนครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์อ่ะ มีที่ไหนมั้งอ่า
6/5/54 โพสต์โดย EARTH'
7 จาก 9
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ., วิทยาศาสตร์บัณฑิต:วท.บ.)
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
21/5/55 โพสต์โดย tao.
8 จาก 9
ก็มีหลายๆที่นะ
27/7/55 โพสต์โดย luna lovegood
9 จาก 9
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีมหาลัยไหนเปิดบ้างครับ
3/1/57 โพสต์โดย piwat
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เรื่องมหาวิทยาลัย
ช่วยแนะนำมหาวิทยาลัย ที่มี่คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เอกนาฎศิลป์ หน่อยค่ะ?
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีคณะครุศาสตร์หรือเปล่า
สายศิลป์ภาษาต่อคณะอะไรได้บ้าง ?
คณะครุศาสตร์ที่ราชภัฏอุตรดิดมีไหมแล้วมีสาขาอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู