หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เทคโนโลยีส่งผลดีผลเสียกับสังคมไทยอย่างไร
ดูแลสุขภาพ | แต่งผมทำผม 25/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
ผลดี คือการยกระดับการดำรงชีวิตของคนในด้านต่างๆ
ผลเสีย ทำให้คนลุ่มหลงมัวเมาในวัตถุทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาสาเหตุเพราะไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของ
       เทคโนโลยีอย่างแท้จริงเนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีซะเป็นส่วนมากเมื่อพบ
       เห็นอะไรก็อยากได้อยากลองขาดภูมิต้านทานด้านจิตใจต่างจากประเทศที่เขาคิดค้น
       พัฒนาเพราะคนของเขาเริ่มเรียนรู้ ทราบความเป็นมาและเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของ
       เทคโนโลยีดีกว่า ผลเสียอีกอย่างคือการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด เนื่องจากพื้นฐาน
       จิตใจต่ำทรามและเมื่อสำเร็จ คนอื่นก็พลอยทำตามเพราะเข้าใจว่าเทคโนโลยีเหนือ
       กว่าความฉลาด  และจิตใจของมนุษย์
        แต่ทั้งนี้ผลกระทบด้านเสียก็มีอยู่ทุกสังคมในทุกๆประเทศจะหนักเบา
        ก็อยู่ที่การบริหารจัดการด้านการศึกษา และศิลธรรมจรรยาของ
        ประชาชนโดยผู้นำประเทศนั้นๆ
3/2/54 โพสต์โดย Tongchai Tongdee
2 จาก 3
ขอบคุณมากๆน่ะครับ  ในส่วนของข้อดีนี้ เช่นอะไรบ้าง
7/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 3
ข้อดี ช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันสะดวกสบาย
ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
ช่วยพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพ
3/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณว่าเทคโนโลยี มีผลต่อจริยธรรมของมนุษย์มั้ย?
งบประมาณปี2552 เป็นงบประมาณอย่างไร และส่งผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ
ปัญหาน้ำเสียในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างไร กับวิถีชีวิตคนไทย
จงอธิบายถึงผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อสภาพสังคมไทย
ถ้าผู้ปกครองกับครูอบรมสั่งสอนเด็กให้สอดคล้องกัน จะส่งผลดีต่อเขาอย่างไร ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู