หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
คือ อา ไร คัฟ ช่วย อธิบาย ให้ หน่อย คัฟ
การศึกษา | สังคม | เศรษฐกิจ 19/2/55 โพสต์โดย ชินวัตร
คำตอบ
1 จาก 3
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้  เช่น โดยพื้นฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม
19/2/55 โพสต์โดย คนจริงใจรักจริง
2 จาก 3
แนวโน้มคือ conservative เน้นค่อยเป็นค่อยไป ให้นำหนักกับภาคการผลิตจริงมากกว่าภาคการเงิน
20/2/55 โพสต์โดย T_thongsuwan
3 จาก 3
แนวโน้มคือ conservative เน้นค่อยเป็นค่อยไป ให้นำหนักกับภาคการผลิตจริงมากกว่าภาคการเงิน
20/2/55 โพสต์โดย T_thongsuwan
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การคมนาคมของประเทศไทยยังด้อยพัฒนาหรือไม่ ทำให้ภายนอกมองว่าเราด้อยพัฒนาอยู่
อุปสรรคสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
ประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศด้อยพัฒนา มันวัดที่อะไรเหรอครับ
เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
#_# ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างไรครับ #_#
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู