หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำในวงเล็บของพจนุกรมบอกเกี่ยวกับอะไร
เช่น (กฏ), (ดารา), (โบ) เป้นต้น
การศึกษา 28/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
บอกว่า เกี่ยวกับอะไร ล่ะมั้ง (อาจจะ)
28/11/54 โพสต์โดย kaipop2011
2 จาก 2
คำย่อในวงเล็บหน้าบทนิยาม บอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่ง คือ :-

    (กฎ) คือ คำที่ใช้ในกฎหมาย
    (กลอน) คือ คำที่ใช้ในบทร้อยกรอง
    (การทูต) คือ คำที่ใช้ในวงการทูต
    (การเมือง) คือ คำที่ใช้ในวงการเมือง
    (การศึกษา) คือ คำที่ใช้ในวงการศึกษา
    (เกษตร) คือ คำที่ใช้ในการเกษตรกรรม
    (คณิต) คือ คำที่ใช้ในคณิตศาสตร์
    (คอม) คือ คำที่ใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์
    (เคมี) คือ คำที่ใช้ในเคมี
    (จริย) คือ คำที่ใช้ในจริยศาสตร์
    (ชีว) คือ คำที่ใช้ในชีววิทยา
    (ดารา) คือ คำที่ใช้ในดาราศาสตร์
    (ถิ่น) คือ คำที่เป็นภาษาเฉพาะถิ่น เช่น (ถิ่น-ปักษ์ใต้) คือ คำที่เป็นภาษาถิ่นภาคใต้
    (ถิ่น-พายัพ) คือ คำที่เป็นภาษาถิ่นภาคพายัพ (ถิ่น-อีสาน) คือ คำที่เป็น
        ภาษาถิ่นภาคอีสาน
    (ธรณี) คือ คำที่ใช้ในธรณีวิทยา
    (บัญชี) คือ คำที่ใช้ในการบัญชี
    (แบบ) คือ คำที่ใช้เฉพาะในหนังสือ ไม่ใช่คำพูดทั่วไป เช่น กนก ลุปต์ ลุพธ์
    (โบ) คือ คำโบราณ
    (ปรัชญา) คือ คำที่ใช้ในปรัชญา
    (ปาก) คือ คำที่เป็นภาษาปาก
    (พฤกษ) คือ คำที่ใช้ในพฤกษศาสตร์
    (แพทย์) คือ คำที่ใช้ในแพทยศาสตร์
    (ฟิสิกส์) คือ คำที่ใช้ในฟิสิกส์
    (ไฟฟ้า) คือ คำที่ใช้ในวิชาไฟฟ้า
    (ภูมิ) คือ คำที่ใช้ในภูมิศาสตร์
    (มานุษย) คือ คำที่ใช้ในมานุษยวิทยา
    (แม่เหล็ก) คือ คำที่ใช้ในวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า
    (ราชา) คือ คำที่ใช้ในราชาศัพท์ (ถ้าไม่มีอธิบายเป็นอย่างอื่น ให้หมายความว่า ใช้เฉพาะ
ของเจ้านาย)
    (เรขา) คือ คำที่ใช้ในเรขาคณิต
    (เลิก) คือ คำที่เลิกใช้แล้ว
    (วิทยา) คือ คำที่ใช้ในวิทยาศาสตร์
    (วรรณ) คือ คำที่ใช้ในวรรณกรรม
    (ไว) คือ คำที่ใช้ในไวยากรณ์
    (ศาสน) คือ คำที่ใช้ในศาสนศาสตร์
    (เศรษฐ) คือ คำที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์
    (สถิติ) คือ คำที่ใช้ในสถิติศาสตร์
    (สรีร) คือ คำที่ใช้ในสรีรวิทยา
    (สังคม) คือ คำที่ใช้ในสังคมศาสตร์
    (สำ) คือ คำที่เป็นสำนวน
    (สัตว) คือ คำที่ใช้ในสัตวศาสตร์
    (แสง) คือ คำที่ใช้ในวิชาแสง
    (โหร) คือ คำที่ใช้ในโหราศาสตร์
    (อุตุ) คือ คำที่ใช้ในอุตุนิยมวิทยา
28/11/54 โพสต์โดย RT THAI
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ชื่อที่อยู่ในวงเล็บนั้น คุณมีวิธีใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) = -1 คำตอบของสมการคืออะไรครับ
จำนวนเต็มลบต้องใส่วงเล็บเมื่อไร
เอาวงเล็บหลังชื่อออกทำไง
การลำดับทางคณิตศาสตร์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู